STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
737 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
738 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
739 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
740 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
741 Trịnh Nguyễn Thị Băng TPCT 100,000
742 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
743 Phạm Minh Thư   100,000
744 Phạm Tấn Lợi   50,000
745 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
746 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
747 Chị Tư K1, P3, TPVL 100,000
748 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
749 Khả Vy P1, TPVL 50,000
750 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *