Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
240 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
241 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
242 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
243 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
244 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
245 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
246 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
247 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *