41 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
42 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 50,000
43 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ 50,000
44 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 50,000
45 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 500,000
46 Trinh Nguyen Thi Bang 200,000
47 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
48 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
49 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
50 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *