STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
534 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50.000
535 Nhom vien gach nho 50.000
536 Pham Diep Thanh 200.000
537 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
538 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
539 Nguyễn Thị Cai P9, Tp Vĩnh Long 100.000
540 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
541 Chú Trương Hữu Trí P4, Tp Vĩnh Long 100.000
542 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
543 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 100.000
544 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
545 Nhật Minh, Ngân Nguyên Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *