Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
431 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
432 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200.000
433 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
434 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
435 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
436 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
437 Tran Phuoc Nguyen 50.000
438 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
439 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
440 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
441 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
442 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
443 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
444 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
445 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
446 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *