STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
410 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
411 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
412 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
413 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
414 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
415 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
416 DĐTĐ Thuận An Khóm 1, Tt Cái Nhum, Mang Thít 50.000
417 DĐTĐ Thuận An Khóm 1, Tt Cái Nhum, Mang Thít 50.000
418 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200.000
419 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, p3, TPVL 100.000
420 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
421 Ta Huu Binh   500.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *