STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
351 Chú Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
352 Dao Thi Thanh Truc   100.000
353 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
354 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
355 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
356 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
357 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
358 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *