STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
599 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 200.000
600 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
601 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
602 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
603 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
604 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
605 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
606 Nguyện Ý P4, Tp Vĩnh Long 500.000
607 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *