STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
31 Anh Hảo P9, Tp Vĩnh Long                               100.000
32 Nhà hảo tâm Tây Ninh                               100.000
33 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang                               100.000
34 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long                               600.000
35 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ                               400.000
36 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp VĨnh Long                                 50.000
37 Ông Bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2.000.000
38 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang                               100.000
39 Bà Diệu Đức Tân An Luông, VŨng Liêm 50.000
40 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, VŨng Liêm 50.000
41 Nguyễn Thị Kiều Loan 100.000
42 Anh Hùng P1, Tp VĨnh Long                                 50.000
43 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp VĨnh Long                                 50.000
44 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp VĨnh Long 200.000
45 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp VĨnh Long 200.000
46 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *