Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
229 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200.000
230 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
231 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
232 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
233 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
234 Nguyen Thi Minh Truc 200.000
235 Ly Thi Thanh Huong 200.000
236 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
237 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
238 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 100.000
239 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *