STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
325 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
326 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
327 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
328 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
329 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
330 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 600.000
331 Huynh Chi Cong 500.000
332 Khôi Nguyên 1.000.000
333 Phan Hieu Trung 100.000
334 Phan Hieu Trung 100.000
335 Phan Hieu Trung 100.000
336 Phan Hieu Trung 200.000
337 Phan Hieu Trung 100.000
338 Café Truong Hoang 200.000
339 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
340 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
341 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
342 Duy Trương P9, TP Vĩnh Long 200.000
343 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
344 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn VĂn Thiệt  100.000
345 Ly Thi Thanh Huong  200.000
346 Huynh Chi Cong  500.000
347 Nguyen Hoang Duc Anh    50.000
348 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn VĂn Thiệt  100.000
349 Tran Phuoc Nguyen    50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *