STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
203 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
204 Trinh Nguyen Thi Bang   200.000
205 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 100.000
206 Bé cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100.000
207 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
208 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
209 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
210 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
211 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
212 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
213 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50.000
214 Trinh Nguyen Thi Bang   200.000
215 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
216 Phan Thu Kim Ngan   1.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *