STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
27 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
28 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
29 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 50,000
30 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
31 Nhóm viên gạch nhỏ Nguyễn Văn Thiệt 100,000
32 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHM 200,000
33 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
34 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
35 Bà Từ P4, Tp Vĩnh Long 200,000
36 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
37 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50,000
38 Chú Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
39 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 100,000
40 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *