STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
389 Tiệm bánh Hải Ký P1, TPVL                               200,000
390 Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long                               100,000
391 Nguyễn Thị Ngọc Nga Tp HCM                               200,000
392 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
393 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
394 Ông Bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *