STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
85 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
86 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
87 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
88 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
89 Phúc Châu, Phúc Vinh P4, Tp Vĩnh Long 500,000
90 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
91 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
92 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
93 Nguyen Hoang Duc Anh   100,000
94 Vo Tuan Huy   50,000
95 Pham Thi Kim Thuy   200,000
96 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
97 Tiệm bánh Hải Ký P1, TP Vĩnh Long 400,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *