Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
6 Café Truong Hoang 200.000
7 Huynh Chi Cong 500.000
8 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
9 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
10 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
11 Ngụy Khả Doanh P4, TP Vĩnh Long 500.000
12 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 600.000
13 Dương Phát Long Hồ 800.000
14 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
15 Pham Thanh Tong 100.000
16 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
17 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
18 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
19 Duy Trương P9, TP Vĩnh Long 200.000
20 Huỳnh Thị Nài Thốt Nốt, TP Cần Thơ 400.000
21 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
22 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
23 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
24 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
25 Cụ bà quá cố Nguyễn Thị Kế Chánh An, Mang Thít 1.200.000
26 Bạn xem đài TP Vĩnh Long     1.200.000
27 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long        100.000
28 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ        400.000
29 Khôi Nguyên Long Hồ, Vĩnh Long 1.000.000
30 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 2.400.000
31 Nguyen Hoang Duc Anh            50.000
32 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt          100.000
33 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình     1.000.000
34 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *