STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
657 Chú Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
658 Thiên Vịnh, Huyền Minh P4, Tp Vĩnh Long 200,000
659 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
660 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
661 Anh HÙng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
662 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100,000
663 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
664 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
665 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
666 Anh Khoa, Anh Thư Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang 1,000,000
667 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50,000
668 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
669 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400,000
670 Chú Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, TPVL 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *