STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
449 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
450 Nguyeễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
451 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
452 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
453 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
454 Thiên Vịnh, Hiền Minh Phước Hậu, Long Hồ 200.000
455 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
456 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long 100.000
457 Lyý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
458 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
459 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 150.000
460 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 560.000
461 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
462 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *