STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
75 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200,000
76 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
77 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 100,000
78 Bé Cát anh P9, Tp Vĩnh Long 100,000
79 Cô Hiệp P3, Tp Vĩnh Long 1,000,000
80 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100,000
81 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
82 Nhật Minh, Ngân Nguyên
Minh Khuê, Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100,000
83 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *