STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
320 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
321 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
322 Hà Phước Vinh P1, TPVL 100,000
323 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
324 Bạn xem đài Vĩnh Long 3,000,000
325 Pham Minh Thu   100,000
326 Pham Thi Kim Thuy   200,000
327 Pham Thi Kim Thuy   300,000
328 Lê Hoàn Cầu Khu I, TT Trà Ôn, Vĩnh Long 3,800,000
329 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50,000
330 Bé Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100,000
330a Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
331 Nguyễn Minh Toàn Lai Vung, Đồng Tháp 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *