STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
134 Anh Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long          100,000
135 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 400,000
136 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 600,000
137 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
138 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
139 Lò nem Sáu Xệ con Tân Hạnh, Long Hồ 400,000
140 Mai Cát Tường Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200,000
141 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
142 Hà Phước Vinh P1, TP Vĩnh Long 100,000
143 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long 100,000
144 Phương Anh P4, TP Vĩnh Long 100,000
145 Huỳnh Thị Nài Thốt Nốt, TP Cần Thơ 450,000
146 Nguyen Bao Dat 100,000
147 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
148 Nguyen Hoang Duc Anh 100,000
149 Dao Thi Thanh Truc 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *