STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
59 Ông Nguyễn Thành Hổ 50,000
60 Bà Diệu Đức 50,000
61 Bà Hà Thị Năm 50,000
62 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
63 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
64 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
65 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
66 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
67 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
68 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
69 Nguyen Hoang Duc Anh 500,000
70 Nguyen Hoang Duc Anh 100,000
71 Chị Nữ 100,000
72 Trương Hữu Trí 100,000
73 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân 100,000
74 Mai Cát Tường 200,000
75 Lò nem Sáu Xệ Con 400,000
76 Trương Phi Hảo 100,000
77 Đoàn Ngọc Hiền 100,000
78 Nhóm viên gạch nhỏ 100,000
79 Nhóm viên gạch nhỏ 200,000
80 Việt Khoa, Minh Châu 300,000
81 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo 200,000
82 Một giáo viên 200,000
83 Ly Thi Thanh Huong 200,000
84 Bông sen trắng            100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *