STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
426 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 100,000
427 Chú Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
428 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 100,000
429 Ông Bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1,000,000
430 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100,000
431 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100,000
432 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long     100,000
433 Cô Hiệp P3, TPVL 1,000,000
434 Le Nhat Phuc 5,000,000
435 Cát Anh P9, TPVL 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *