STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1,000,000
2 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
3 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
5 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
6 Chị Tư Khóm 1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
7 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
8 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
9 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
10 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
11 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
12 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
13 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
14 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
15 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long 2,500,000
16 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long 600,000
17 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100,000
18 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100,000
19 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *