Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
5186 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  150.000
5187 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  200.000
5188 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  150.000
5189 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5190 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh                  200.000
5191 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                  100.000
5192 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5193 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5194 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5195 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5196 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5197 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
5198 Bạn xem đài Tây Ninh                    50.000
5199 Ông Năm Thâm An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5200 Đàn ca tài tử Mai Lương TP Vĩnh Long                  150.000
5201 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5202 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long 250.000
5203 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
5204 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
5205 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
5206 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
5207 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
5208 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
5209 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
5210 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                   50.000
5211 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                   30.000
5212 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                200.000
5213 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                100.000
5214 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                100.000
5215 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                   50.000
5216 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long                200.000
5217 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5218 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5219 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5220 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5221 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5222 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5223 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
5224 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
5225 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
5226 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè 50.000
5227 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5228 Lê Công Quốc Bảo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5229 Phạm Văn Ngôn An Thái Trung, Cái Bè 50.000
5230 Mai Thị Lập An Thái Trung, Cái Bè 50.000
5231 Phạm Trúc Linh An Thái Trung, Cái Bè 50.000
5232 Bùi Thanh Phong An Thái Trung, Cái Bè 50.000
5233 Trúc Xuân An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
5234 Mai Hương Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5235 Cô Cúc Campuchia 200.000
5236 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
5237 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
5238 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5239 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5240 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
5241 Bạn xem đài Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 200.000
5242 Bạn xem đài Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 500.000
5243 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 3.200.000
5244 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
5245 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long                 100.000
5246 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít                   50.000
5247 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long                   50.000
5248 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long                 100.000
5249 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long                 250.000
5250 Dì Tư (gia đình ông Bảy) TP Hồ Chí Minh                 100.000
5251 Trần Thị Bích Liễu, Nguyễn Thị Bé Em Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang                 200.000
5252 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm                100.000
5253 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long             3.000.000
5254 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình                 200.000
5255 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                 100.000
5256 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                 100.000
5257 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
5258 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                   50.000
5259 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                   50.000
5260 Chú Nhiệm Tam Bình                   50.000
5261 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                   50.000
5262 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                 100.000
5263 Bích Chi USA                 200.000
5264 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
5265 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                   50.000
5266 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                 100.000
5267 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                   50.000
5268 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                 100.000
5269 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                 100.000
5270 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                   50.000
5271 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                   20.000
5272 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                   50.000
5273 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                 100.000
5274 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                   50.000
5275 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                   50.000
5276 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                   50.000
5277 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                   50.000
5278 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                   20.000
5279 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                 100.000
5280 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
5281 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                   50.000
5282 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
5283 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5284 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
5285 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5286 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5287 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5288 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
5289 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
5290 Anh chị Song Ca Trà Ôn 100.000
5291 Cô Hạnh xăng Dầu 100.000
5292 Cô Hạnh Tường Lộc, Tam Bình 50.000
5293 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
5294 Nguyễn Văn Bôn Trà Côn, Trà Ôn 200.000
5295 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
5296 Cô Giáo Mật Tân An Hội, Mang Thít 200.000
5297 Cô Thùy Tân An Hội, Mang Thít 100.000
5298 Mai Thảo Công ty Honda Tân Thành, Tân An Hội 200.000
5299 Lưu Hồng Thủy Trà Côn, Trà Ôn 50.000
5300 Chị Sáu Trà Côn, Trà Ôn 50.000
5301 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn, Trà Ôn 50.000
5302 Nguyễn Ngọc Hân Trà Côn, Trà Ôn 50.000
5303 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100.000
5304 Chị Hai bán vải TT Tam Bình 100.000
5305 Tiệm gas Hiền TT Tam Bình 100.000
5306 Hồ Minh Thái Tân Mỹ 50.000
5307 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân 500.000
5308 Bùi Ngọc Thậm TT Tam Bình 100.000
5309 Võ Thị Thanh Hà Mỹ Lộc, Tam Bình 100.000
5310 Cô Ngân TT Tam Bình 200.000
5311 Cô Lĩnh TT Tam Bình 200.000
5312 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, BÌnh Minh 100.000
5313 Thuận Nguyễn Hoàng USA 50.000
5314 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 1.000.000
5315 Đặng Thanh Tùng Xuân Hiệp 50.000
5316 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
5317 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5318 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5319 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5320 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5321 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5322 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5323 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
5324 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
5325 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
5326 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
5327 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5328 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
5329 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang                  500.000
5330 Dang Nguyet Minh                  200.000
5331 Pham Ngoc Hieu                  200.000
5332 Bạn xem đài                  600.000
5333 Vu Duc Vinh                  300.000
5334 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang                    50.000
5335 Bạn xem đài                  100.000
5336 Thiên Bảo, Thiên Kim                  100.000
5337 Bạn xem đài                  200.000
5338 Châu Minh Toàn                  200.000
5339 Hoang Hoang                  100.000
5340 Tran Thi Tuyet Ngoc                  200.000
5341 Danh Vuong Dang Khoa                    50.000
5342 Ly The Van                  500.000
5343 Ngo Ngoc Anh                  250.000
5344 Le Nguyen Tuyet Nhi                  200.000
5345 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TP Vĩnh Long               2.000.000
5346 Gia đinh ông bà Chín Dư 73 Trần Văn Ơn, P1, TP Vĩnh Long

1.700.000

5347 Gia đình chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ                 400.000
5348 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ                   50.000
5349 La Hoàn Cầu 58C Gia Long, Khu 1, TT Trà Ôn

4.800.000

5350 Nguyễn Thị Cẩm Loan USA              1.000.000
5351 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long                 300.000
5352 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ                 100.000
5353 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình                 100.000
5354 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ                 100.000
5355 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                   50.000
5356 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ                   50.000
5357 Cô Mười Nam An Bình, Long Hồ                   50.000
5358 Cô Bảy Nâu An Bình, Long Hồ                   50.000
5359 Cô Quận An Bình, Long Hồ                   50.000
5360 Cô Hoàng (gia vị) Chợ Vĩnh Long                   50.000
5361 Cô Rớt (bán nón) Chợ Vĩnh Long                   50.000
5362 Bé Lê Mai An Bình, Long Hồ                   50.000
5363 Bạn xem đài                   50.000
5364 Nguyen Thi Ngoc Dao                 100.000
5365 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TP Vĩnh Long 600.000
5366 Huynh Cong Dinh 100.000
5367 Pham Thi Hong Chau 50.000
5368 Tran Quoc Vu 100.000
5369 Nguyen Thi Nhu Quynh 100.000
5370 Gia đình ông bà Sáu Em P2, TP Vĩnh Long 500.000
5371 Gia điình Năm Liêm Vũng Liêm, Vĩnh Long

         200.000

5372 Ông Nguyễn Văn Nghĩa Công ty TNHH Tân Vạn Lợi, Long Hồ

              3.000.000

5373 Nguyễn Diệp Minh Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TP Vĩnh Long                  200.000
5374 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ                  200.000
5375 Nguyễn Diệp Hùng P9, TP Vĩnh Long                  200.000
5376 Nguyễn Thị Phỉ P5, TP Vĩnh Long 1.000.000
5377 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
5378 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long 50.000
5379 Kim Ngọc P8, TP Vĩnh Long 200.000
5380 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long

200.000

5381 Trần Thị Tiên Trường THCS Tân Long, Mang Thít                  100.000
5382 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân                300.000
5383 Trần Việt Văn Thôn 4, Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận                300.000
5384 Võ Kim Chi Tân Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long                100.000
5385 Bạn xem đài P3, TP Vĩnh Long               1.000.000
5386 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, TP Vĩnh Long                  200.000
5387 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên

200.000

5388 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên

50.000

5389 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long                  100.000
5390 Lương Chánh Huy, Lí Li P4, TP Vĩnh Long                  200.000
5391 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long                  300.000
5392 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long                    50.000
5393 Li Li, Tiết Xì, Muỗi Muỗi P4, TP Vĩnh Long                  500.000
5394 Pham Thi Hong Chau                    50.000
5395 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                  100.000
5396 Bạn xem đài                  100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *