STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
8571a Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
8572 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
8573 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
8574 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50,000
8575 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
8576 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100,000
8577 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
8578 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
8579 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
8580 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
8581 Bà Trần Thị Ba P4, TPVL 50,000
8582 Chị Năm hủ tiếu P1, TPVL 150,000
8583 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                     200,000
8584 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                     100,000
8585 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                     100,000
8586 Bé Thái Phú Vinh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                     100,000
8587 Huyỳnh Văn Tòng P5, TPVL                       50,000
8588 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít                       50,000
8589 Bà Lương Thị Nga P1, TPVL                     500,000
8590 Phật tử Diệu Qui Hòa Thạnh, Tam Bình                       50,000
8591 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình                       50,000
8592 Phạm Thị Kim Vân Thuận An, Tx BÌnh Minh                       50,000
8593 TRần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình                     250,000
8594 Gia đình Ông bà Sáu Em P2, TPVL                     400,000
8595 Bà Trương Thị Nhiễn Tân An Luông, Vũng Liêm                     500,000
8596 Hồ Văn Tám Bình Phước, Mang Thít                       50,000
8597 Ông Bửu Pháp P5, TPVL                     100,000
8598 Lý Thị Dứng Trà Ôn                     100,000
8599 Lý Thị Dứng Trà Ôn                     100,000
8600 TRần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                     100,000
8601 Chiêm Hoàng Đạt P8, TPVL                     500,000
8602 TRần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                     100,000
8603 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân                     100,000
8604 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn, TPVL                     250,000
8605 VLXD Hòa Lợi P8, TPVL                     200,000
8606 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ                     200,000
8607 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long                     300,000
8607a Chị Dung An Bình, Long Hồ                     200,000
8608 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ                     100,000
8609 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                       50,000
8610 Cô Ba Ba Càng                     100,000
8611 Cô Phượng xe ôm An Bình, Long Hồ                       50,000
8612 Cô Quí Hòa Ninh, Long Hồ                       50,000
8613 Chú Sơn Hòa Ninh, Long Hồ                       50,000
8614 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ                       50,000
8615 Chị Hoàng Chợ Vĩnh Long                       50,000
8616 Cô Rớt (bán nón) Chợ Vĩnh Long                       50,000
8617 Anh Cù Văn Mười P3, TPVL                       50,000
8618 Anh Cù Thành Sĩ P3, TPVL                       50,000
8619 Chị Huệ Bán sữa đậu nành phà An Bình                       50,000
8620 Hương linh cô Loan Nguyên kế toán Trường Nguyễn Khuyến, Tân Ngãi, VL                     100,000
8621 Chị Phượng P4, TPVL                       50,000
8622 Hoa Proconco Can Tho                       100,000
8623 Nguyen Thi Thanh Huong Đồng Tháp                     200,000
8624 Trinh Nguyen Thi Bang Cần Thơ                     100,000
8625 Nguyen Thi Hoang Trang                         50,000
8626 Chau Minh Toan                       200,000
8627 Huynh Cong Dinh                       100,000
8628 Dang Minh Vu TPHCM                     300,000
8629 Luu Thi Thu Ngoc                         50,000
8630 Bạn xem đài                         50,000
8631 Nguyen Van Quan                       100,000
8632 Le Phuc Nguyen                       100,000
8633 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                     100,000
8634 Bà Hoàng Thị Minh K2, P3, TPVL                     200,000
8635 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11   2,000,000
8635a Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
8635b Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50,000
8636 Trường, Phượng HỰu Thành, Trà Ôn 50,000
8637 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
8638 Gia đình Ông Sáu Ký P8, Tp Vĩnh Long 200,000
8639 Cô Ba Chợ Cua, P4, TPVL 100,000
8640 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 100,000
8641 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100,000
8642 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100,000
8643 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
8644 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
8645 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
8646 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
8647 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
8648 Tập thể Calli Phật tử chùa Kỳ Viên 100,000
8649 Khắc Duy, Anh Thy Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
8650 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8651 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8652 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8653 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
8654 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
8655 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8656 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,RP HCM 100,000
8657 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8658 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8659 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8660 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8661 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8662 Cô Sáu Phụng TPHCM 100,000
8663 Chị Ba Trúc USA 100,000
8664 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè 100,000
8665 anh Nguyên Võ USA 100,000
8666 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
8667 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 250,000
8668 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100,000
8669 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
8670 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
8671 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng liêm 100,000
8672 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng liêm 200,000
8673 Văn Thố TT Vũng liêm 50,000
8674 Chín Hồng TT Vũng liêm 100,000
8675 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng liêm 20,000
8676 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50,000
8677 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50,000
8678 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50,000
8679 Bé Bi Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20,000
8680 Đăng Khoa, Lan Thanh Trung Ngãi,  Vũng Liêm 40,000
8681 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100,000
8682 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
8683 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50,000
8684 Vương Chí Quốc Trà Vinh 50,000
8685 Bé Khắc Long Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20,000
8686 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20,000
8687 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100,000
8688 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng liêm 50,000
8689 Phật tử chùa Phước Thọ TT Vũng liêm 20,000
8690 Võ Thị Tạo TT Tam Bình 100,000
8691 Chiị Sáu Trà Côn 50,000
8692 Hạnh Huệ Tp Cần Thơ 50,000
8693 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 200,000
8694 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
8695 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200,000
8696 Nguyễn Văn Bôn Trà Côn 200,000
8697 Phong, Trinh TT Tam Bình 100,000
8698 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100,000
8699 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
8700 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
8701 Gia đình ông Lê Thanh Phong Phước Hậu, Long Hồ 1,300,000
8702 Chú Bích Trâm Cổng Trường Nguyễn HỮu Quân 500,000
8703 Lò nem Sáu Xệ con Tân Hạnh, Long Hồ 400,000
8704 Chị Huyền ( con bà chín trầu) P4, TPVL 200,000
8705 Phạm Kim Mỹ Taân An Luông, Vũng Liêm 50,000
8706 Cô Chú Mười Tua (Tiệm buôn Giang Ký) Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50,000
8707 Huyỳnh Xuân Vân Canada 50,000
8708 Huyỳnh Như, Huỳnh Phước Tâm Trung Trạch, Trung Thành, Vũng Liêm 50,000
8709 Mai Hữu Phát, Mai Lê Kim Ngân Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 100,000
8710 Quầy sách Hồng Nhi Trung Ngãi,  Vũng Liêm 200,000
8711 ĐTDĐ Minh Hiếu Trung Ngãi, Vũng Liêm 100,000
8712 Shop quần áo Cô Hoa chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 100,000
8713 Văn Vĩnh Phúc chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
8714 Quán cà phê Bảy Tỉ chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
8715 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                       50,000
8716 Bé Phạm Hữu Huân Trường Nguyễn Văn Thời                       50,000
8717 Bánh kem Thảo An Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                       50,000
8718 Gia đình cụ ông Lê Văn Mười (Nhà thuốc Cây Còng) K1, P Cái Vồn                  1,000,000
8719 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng liêm                     100,000
8720 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long                    3,000,000
8721 An Gọn ( bán quần áo) Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8722 Học, Bé Bảy ( Bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8723 Cô Kiều TT Tam Bình                     200,000
8724 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8725 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8726 Nhà may cẩm Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8727 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8728 Bé Xuân Mai Hựu Thành                       20,000
8729 Thy, Tiến TT Tam Bình                     100,000
8730 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình                       50,000
8731 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                     100,000
8732 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình                       50,000
8733 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long                     100,000
8734 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                       50,000
8735 Diệp Ngọc Tú Hòa Thạnh, Tam Bình                       20,000
8736 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa                     100,000
8737 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn                     500,000
8738 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp                       50,000
8739 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                       50,000
8740 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                       50,000
8741 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,
Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                       50,000
8742 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn                       50,000
8743 Trần Thị Gái Tam Bình                     100,000
8744 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang                     500,000
8745 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, Tp Vĩnh Long                       50,000
8746 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm                       50,000
8747 Chú Nhiệm TT Tam Bình                       50,000
8748 Trần Chí Hùng TT Tam Bình                     250,000
8749 Cô Giáo Mật Tân Long Hội, Mang Thít                     100,000
8750 Cô Thùy Tân Long Hội, Mang Thít                     100,000
8751 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8752 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8753 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8754 Cô Thu Bán thịt heo Chợ Vĩnh Xuân                       50,000
8755 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít                     200,000
8756 Cô Mai Nhơn Phú, Mang Thít                       50,000
8757 Lưu HỒng Thúy Trà Côn                       50,000
8758 Mai Thảo Cty Honda Tân Thành, Tân Long Hội, Mang Thít                     200,000
8759 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                       50,000
8760 Thầy giáo đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A                       50,000
8761 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình                     100,000
8762 Cô Hạnh Cây xăng Nhơn Bình Trà Ôn                     100,000
8763 Phật tử năng sự Tân Lộc, Tam Bình                     100,000
8764 Nguyễn Thị Lan Tân Lộc, Tam Bình                     100,000
8765 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn                     100,000
8766 VTNN Năm Vân Hòa Bình , Trà Ôn                     100,000
8767 TAGS Mười Nghị Hòa Bình , Trà Ôn                     100,000
8768 Thánh Thất Cao Đài Vĩnh Xuân, Trà Ôn                     100,000
8769 Cửa hằng TĂGS Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                     100,000
8770 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Song Phú, Tam Bình                       50,000
8771 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm                     100,000
8772 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                       50,000
8773 Nguyễn Quốc Thanh TT Tam Bình                     100,000
8774 Ông Trần Văn Bảy Bí thư Hòa Thạnh, Tam Bình                       50,000
8775 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                       50,000
8776 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                       50,000
8777 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                     100,000
8778 Văn Châu USA                     500,000
8779 Hảo ( phế liệu) Hòa Bình, Trà Ôn                     100,000
8780 Nguyễn Thị Kiều Phương Chợ Vĩnh Xuân                       50,000
8781 Phạm Thị Kim Vân Thuận An, Bình Minh                       50,000
8782 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình                       50,000
8783 Mai Thanh Nga TT Tam Bình                     100,000
8784 Thọ Hùng, Kim Cương Vĩnh Xuân, Trà Ôn                     100,000
8785 Nguyễn Tâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình                     100,000
8786 Huỳnh Kim Khoa Âp8, Cầu Mới, Vũng Liêm                       50,000
8787 Chị Năm Vũng Liêm                       50,000
8788 Cô Lan Tân Long Hội, Mang Thít                       50,000
8789 Cô Mai Tân An Luông, Vũng Liêm                       50,000
8790 Phong, Vân Tân An Luông, Vũng Liêm                       50,000
8791 Thùng ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân Vĩnh Xuân, Trà Ôn                     100,000
8792 Cô Ngân TT Tam Bình                     100,000
8793 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn                       20,000
8794 Hợp tác xã xe khách Vĩnh Long TP VĨnh Long                     400,000
8795 Cô Lĩnh TT Tam Bình                     100,000
8796 Cô Năm Tân Lộc, Tam Bình                     200,000
8797 Điện máy Minh Thùy Hựu Thành, Trà Ôn                     500,000
8798 Nguyen Van Khoe TPHCM                  1,000,000
8799 Nguyen Thuy Cang                       300,000
8800 Cong ty co phan Zion                       100,000
8801 Cua hang may tinh Quoc Huy                       100,000
8802 Quan, Thùy P8, Tp Vĩnh Long                     500,000
8803 Huyỳnh Thị Nài TPCT                  1,700,000
8804 Ta Huu Binh, Ta Thanh Dat                       500,000
8805 Huynh Thao Tran                       100,000
8806 Nguyen Ho Thao Trang                         50,000
8807 Nguyen Thi Bach Diep                       500,000
8808 Bạn xem đài                         50,000
8809 Tran Nhut Tien                       200,000
8810 31 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 560,000
8811 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, TPVL 200,000
8812 Ông Nguyễn Phúc Toàn Lê Thái Tổ, P2, TPVL 400,000
8813 Tiệm điện Mai An P5, TPVL 1,000,000
8814 Mai Cát Tường 70/5A Khóm 2, P4, TPVL 200,000
8815 Bé Kitty P4, TPVL 200,000
8816 Chị Nữ Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
8817 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
8818 Tiệm hột Tín Phát Cái Nhum, Mang Thít 100,000
8819 Khả Vy, Trí Đại P1, TP Vĩnh Long 50,000
8820 Cô Nguyễn Thị Yến TP HCM 100,000
8821 Bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 200,000
8822 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Chợ Vĩnh Long 50,000
8823 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
8824 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long 1,000,000
8825 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50,000
8826 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, p3, TPVL 100,000
8827 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 150,000
8828 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50,000
8829 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
8830 Nguyễn Thị Ngọc Nga Tp HCM 200,000
8831 Trần Thị Hai   1,000,000
8832 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TPVL 500,000
8833 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
8834 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 1,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *