STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1062 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 200,000
1063 Đạo tràng A Di Đà Phật TPHCM 4,000,000
1064 Ninh Duy Long Cty TNHH MTV TM DV Duy Long Vĩnh Long 5,000,000
1065 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
1066 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 100,000
1067 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1068 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1068a Tiệm thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1069 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1070 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
1071 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 50,000
1072 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Thuận, Chánh Hội, Mang Thít 50,000
1073 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 50,000
1074 Trần Thị Tiên THCS Tân Long, Mang Thít 50,000
1075 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50,000
1076 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
1077 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
1078 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
1079 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
1080 Cô Nam Calli 100,000
1081 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
1082 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
1083 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100,000
1084 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100,000
1085 Đặng Thị Phụng P3, Tp Vĩnh Long 500,000
1086 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200,000
1087 Hai bé Hân Lam P5, Tp Vĩnh Long 1,000,000
1088 Trần Thị Như Tân Quới Tây, Trường An 50,000
1089 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa 50,000
1090 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
1091 Đoàn Ánh Nguyệt Tân Xuân, Tân Ngãi 100,000
1092 Lê Thanh Quang Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1093 Bé Tuấn Trường Hải 100,000
1094 Việt Duy Trường Hải 50,000
1095 Lý Liên Tân Thuận An, Tân Ngãi 50,000
1096 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1097 Ông Sáu Quang Tân Hòa 100,000
1098 Nguyễn Thiị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1099 Nguyễn Thị Kim Hoa Tân Long Hội, Mang Thít 200,000
1100 Tô Thị Tuyết Hương Long Hồ 100,000
1101 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Ba Càng 50,000
1102 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1103 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50,000
1104 Gia đình Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1105 Nguyễn Thị Kim Hòa Bình Phước 50,000
1106 Hoàng Kim Thủy An Bình, Long Hồ 100,000
1107 Nguyễn Thị Tám Long Hồ 50,000
1108 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ 100,000
1109 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1110 Hồ Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long 200,000
1111 Ngô Thị Thúy Long Hồ 200,000
1112 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50,000
1113 Nguyễn Thị Thê P8, Tp Vĩnh Long 50,000
1114 Lê Thị Đẹp Hòa Phú 100,000
1115 Dương Thị Hoa Hòa Phú 50,000
1116 Minh Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1117 Huệ Chợ Trường An 20,000
1118 Chung Hữu Ngọc P9, Tp Vĩnh Long 50,000
1119 Trần Kim Thảo P2, Tp Vĩnh Long 50,000
1120 Bạn nghe đài Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 300,000
1121 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1122 Nguyễn Ngọc Taân Quới Tây, Trường An 20,000
1123 Trần Thị Thuy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1124 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Trường An 50,000
1125 Bé Năm ( Út Hở) Tân Quới Tây, Trường An 50,000
1126 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1127 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20,000
1128 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1129 Lê Thị Tư Tân Ngãi, Vũng Liêm 200,000
1130 Nước đá Vân Anh Tân Ngãi, Vũng Liêm 50,000
1131 Võ Văn Mỹ Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
1132 Ba Bế Vĩnh Bình 50,000
1133 Bánh mì Hằng Tân Thuận An, Tân Ngãi 20,000
1134 Bạn nghe đài Tân Quới Đông, Trường An 50,000
1135 cô 9 Cà Phê Tân Quới Đông, Trường An 50,000
1136 Trịnh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1137 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1138 Phan Thanh Trí Sở NN&PTNN Vĩnh Long 50,000
1139 Vũ Thị Minh Trang Sở NN&PTNN Vĩnh Long 50,000
1140 Trần Quang Tãn Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1141 Bạn nghe đài Trường An 100,000
1142 Cô Lập Trà Ôn 200,000
1143 Cúc Mai Tân Hạnh, Long Hồ 100,000
1144 Quynh Ngan   1,200,000
1145 Trinh Nguyen Thị Bang   200,000
1146 Baà Phạm Thị Cho An Giang 500,000
1147 Lam Thanh Quang   2,300,027
1148 Nguyen Thi Que Anh   200,000
1149 Bạn xem đài   100,000
1150 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50,000
1151 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50,000
1152 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50,000
1153 Yến Trâm Trường An 50,000
1154 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
1155 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
1156 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước 50,000
1157 Ông Lê Văn Dậu Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
1158 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
1159 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
1160 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long 200,000
1161 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long 600,000
1162 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long 50,000
1163 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long 50,000
1164 DNTN Khánh Phong P2, Tp Vĩnh Long 400,000
1165 Hoài, Hoa, Quỳnh Ngọc Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 300,000
1166 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
1167 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
1168 Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100,000
1063 Đạo tràng A Di Đà Phật TPHCM 4,000,000
1064 Ninh Duy Long Cty TNHH MTV TM DV Duy Long Vĩnh Long 5,000,000
1065 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
1066 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 100,000
1067 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1068 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1068a Tiệm thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1069 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
1070 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
1071 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 50,000
1072 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Thuận, Chánh Hội, Mang Thít 50,000
1073 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 50,000
1074 Trần Thị Tiên THCS Tân Long, Mang Thít 50,000
1075 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50,000
1076 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
1077 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
1078 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
1079 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
1080 Cô Nam Calli 100,000
1081 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
1082 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
1083 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100,000
1084 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100,000
1085 Đặng Thị Phụng P3, Tp Vĩnh Long 500,000
1086 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200,000
1087 Hai bé Hân Lam P5, Tp Vĩnh Long 1,000,000
1088 Trần Thị Như Tân Quới Tây, Trường An 50,000
1089 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa 50,000
1090 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
1091 Đoàn Ánh Nguyệt Tân Xuân, Tân Ngãi 100,000
1092 Lê Thanh Quang Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1093 Bé Tuấn Trường Hải 100,000
1094 Việt Duy Trường Hải 50,000
1095 Lý Liên Tân Thuận An, Tân Ngãi 50,000
1096 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1097 Ông Sáu Quang Tân Hòa 100,000
1098 Nguyễn Thiị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1099 Nguyễn Thị Kim Hoa Tân Long Hội, Mang Thít 200,000
1100 Tô Thị Tuyết Hương Long Hồ 100,000
1101 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Ba Càng 50,000
1102 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1103 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50,000
1104 Gia đình Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1105 Nguyễn Thị Kim Hòa Bình Phước 50,000
1106 Hoàng Kim Thủy An Bình, Long Hồ 100,000
1107 Nguyễn Thị Tám Long Hồ 50,000
1108 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ 100,000
1109 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
1110 Hồ Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long 200,000
1111 Ngô Thị Thúy Long Hồ 200,000
1112 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50,000
1113 Nguyễn Thị Thê P8, Tp Vĩnh Long 50,000
1114 Lê Thị Đẹp Hòa Phú 100,000
1115 Dương Thị Hoa Hòa Phú 50,000
1116 Minh Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1117 Huệ Chợ Trường An 20,000
1118 Chung Hữu Ngọc P9, Tp Vĩnh Long 50,000
1119 Trần Kim Thảo P2, Tp Vĩnh Long 50,000
1120 Bạn nghe đài Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 300,000
1121 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1122 Nguyễn Ngọc Taân Quới Tây, Trường An 20,000
1123 Trần Thị Thuy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1124 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Trường An 50,000
1125 Bé Năm ( Út Hở) Tân Quới Tây, Trường An 50,000
1126 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
1127 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20,000
1128 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1129 Lê Thị Tư Tân Ngãi, Vũng Liêm 200,000
1130 Nước đá Vân Anh Tân Ngãi, Vũng Liêm 50,000
1131 Võ Văn Mỹ Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
1132 Ba Bế Vĩnh Bình 50,000
1133 Bánh mì Hằng Tân Thuận An, Tân Ngãi 20,000
1134 Bạn nghe đài Tân Quới Đông, Trường An 50,000
1135 cô 9 Cà Phê Tân Quới Đông, Trường An 50,000
1136 Trịnh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1137 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1138 Phan Thanh Trí Sở NN&PTNN Vĩnh Long 50,000
1139 Vũ Thị Minh Trang Sở NN&PTNN Vĩnh Long 50,000
1140 Trần Quang Tãn Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
1141 Bạn nghe đài Trường An 100,000
1142 Cô Lập Trà Ôn 200,000
1143 Cúc Mai Tân Hạnh, Long Hồ 100,000
1144 Quynh Ngan   1,200,000
1145 Trinh Nguyen Thị Bang   200,000
1146 Baà Phạm Thị Cho An Giang 500,000
1147 Lam Thanh Quang   2,300,027
1148 Nguyen Thi Que Anh   200,000
1149 Bạn xem đài   100,000
1150 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50,000
1151 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50,000
1152 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50,000
1153 Yến Trâm Trường An 50,000
1154 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
1155 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
1156 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước 50,000
1157 Ông Lê Văn Dậu Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
1158 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
1159 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
1160 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long 200,000
1161 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long 600,000
1162 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long 50,000
1163 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long 50,000
1164 DNTN Khánh Phong P2, Tp Vĩnh Long 400,000
1165 Hoài, Hoa, Quỳnh Ngọc Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 300,000
1166 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
1167 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
1168 Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *