STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
6438 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
6439 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100.000
6440 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
6441 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
6442 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
6443 Ông Huỳnh Văn Nửa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
6444 Sáu Hòa 50.000
6445 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
6446 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
6447 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
6448 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
6449 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
6450 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
6451 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
6452 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
6453 Xe Hoàng Đức 50.000
6454 Thảo Vân, Cẩm Vân 50.000
6455 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
6456 Chị 5 hử tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
6457 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
6458 Trần Huỳnh Anh Thơ 100.000
6459 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
6460 Tiệm lưới Quang Minh 100.000
6461 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
6462 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 100.000
6463 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
6464 Trần Thị Như Tân Quới Tây, Tân Ngãi 50.000
6465 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa, Vĩnh Long 50.000
6466 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 100.000
6467 Lý Liên Taân Thuận An, Tân Ngãi 50.000
6468 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
6469 Ông Sáu Quang Tân Hòa 100.000
6470 Nguyễn Thị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
6471 Nguyễn Thị Kim Hoa Tân Long Hội, Mang Thít 200.000
6472 Tô Thị Tuyết Hương Long Hồ 100.000
6473 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Ba Càng 50.000
6474 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
6475 Gia đình Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
6476 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
6477 Hoàng Kim Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
6478 Nguyễn Thị Tám Long Hồ 50.000
6479 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ 100.000
6480 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
6481 Hồ Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long 200.000
6482 Ngô Thị Thúy Long Hồ 200.000
6483 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An                 50.000
6484 Nguyễn Thị Thê P8, Tp Vĩnh Long 50.000
6485 Lê Thị Đẹp Hòa Phú 100.000
6486 Dương Thị Hoa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
6487 Minh Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
6488 Huệ Trường An 20.000
6489 Chung Hữu Ngọc P9, TPVL 50.000
6490 Bạn nghe đài Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 300.000
6491 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
6492 Nguyễn Ngọc Tân Quới Tây, Tân Ngãi 20.000
6493 Trần Thị Thuy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
6494 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Tân Ngãi 50.000
6495 bé Năm Tân Quới Tây, Tân Ngãi 50.000
6496 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
6497 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20.000
6498 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
6499 Lê Thị Tư Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi 200.000
6500 Nước đá Vân Anh Tân Ngãi 50.000
6501 Võ Văn Mỹ Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50.000
6502 Ba Bế Vĩnh Bình 50.000
6503 Bánh mì Hằng Tân Thuận An, Tân Ngãi 20.000
6504 Bạn nghe đài Tân Quới Đông, Trường An 50.000
6505 cô 9 Cà Phê Tân Quới Đông, Trường An 50.000
6506 Trịnh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
6507 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
6508 Bà Tư ba Kè 100.000
6509 Trần Quang Tãn Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
6510 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long 1.000.000
6511 Cô Xuyến ( cá kiểng 55) Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
6512 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
6513 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 50.000
6514 Lê Thị Ngọc Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6515 Cô Hà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6516 Nguyễn Lê Phương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6517 Lê Đặng Trung Ngĩa Tân Quới Trung, Vũng Liêm 100.000
6518 Huỳnh Xuân Vân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6519 Tiệm buôn Giang Ký ( Mười tua) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6520 Trạm y tế Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6521 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50.000
6522 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6523 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6524 Điểm bán thịt bò Kiều Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6525 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
6526 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6527 Chị Ba Điều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6528 Trần Diễm Hương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6529 Ông Nguyễn Văn Gương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6530 Đặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6531 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6532 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6533 Nguyễn Thị Kiều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6534 Lê Văn Hải Em Rach Đôi, Tân Quới Trung 50.000
6535 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6536 Nguyễn Thị Thảo Rach Đôi, Tân Quới Trung 50.000
6537 Trần Kim Ngân Rach Đôi, Tân Quới Trung 50.000
6538 Huỳnh Thị Thúy Vi Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6539 Phạm Thu Thủy Thủy Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6540 Phạm Văn Ly Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6541 Trương Bảo Đức Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6542 Trương Văn Bình Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
6543 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
6544 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6545 Nguyễn Thi Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6546 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
6547 Đồng Công Khả Phong Bình Chánh, TPHCM 50.000
6548 Đồng Công Phúc An Bình Chánh, TPHCM 50.000
6549 Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
6550 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6551 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
6552 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6553 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6554 Ông Nguyễn Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6555 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6556 Cửa hàng ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6557 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6558 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6559 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6560 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6561 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6562 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá,Kiên Giang 50.000
6563 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
6564 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6565 Pt Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm                 20.000
6566 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
6567 Chú Út ( Hai nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
6568 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6569 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100.000
6570 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200.000
6571 Văn Thố TT Vũng Liêm 50.000
6572 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20.000
6573 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100.000
6574 Nhà sách Hồng Nhan Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6575 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50.000
6576 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
6577 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
6578 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6579 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6580 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6581 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
6582 Đăng Khoa, Lan Thanh Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40.000
6583 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
6584 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6585 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây 50.000
6586 Dương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
6587 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
6588 Đặng Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6589 Đặng Xuân Mai Trung Ngãi, Vũng Liêm 30.000
6590 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
6591 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6592 Huỳnh Anh Thư, Huỳnh Nguyễn Anh Duy Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
6593 Phước tử chùa Phước Thọ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
6594 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6595 VTNN Nam Ký Tp Vĩnh Long 100.000
6596 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
6597 Phật tử Đoàn Bát Quan Trai Chùa Hội An               300.000
6598 Bạn xem đài Chùa Hội An 200.000
6599 Cô Tuyết ( bán bánh) TT Vũng Liêm               100.000
6600 Cô Ánh Nga Tạp hóa Chợ Vĩnh Long 50.000
6601 Cô Trinh Tạp hóa Chợ Vĩnh Long 50.000
6602 Cô Liễu Mỹ Phâm Chợ Vũng Liêm 50.000
6603 Cô Diệu Tánh TT Vũng Liêm 100.000
6604 Phật tử Diệu Liên Chùa Hội An 50.000
6605 Sư cô Diệu Hạnh Chùa Hội An 50.000
6606 Nguyễn Thanh Tùng Phòng Nội Vụ Vũng Liêm 200.000
6607 Cô Dúng ( giáo viên hưu) TT Vũng Liêm 50.000
6608 Cường, Yến Nhi 50.000
6609 Phan Văn Hạ Trung Thành 200.000
6610 Nguyễn Ngọc Thanh Tiềng Trung Thành 100.000
6611 Nguyễn Văn Vũ Quới An 100.000
6612 Phan Thị Kìa Trung Thành 50.000
6613 Lê Thị Trúc Chi Rạch Nưng, Trung Hiệp, Trà Ôn 100.000
6614 Dương Thị Trúc Linh Đại Học Cửu Long 100.000
6615 Chị Hai Nhu Rạch Nưng, Trung Hiệp 50.000
6616 Bạn xem đài Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
6616a Phòng tiêu thụ thị trường Cty thuốc lá Cửu Long 200.000
6617 Bạn xem đài Cty thuốc lá Cửu Long 200.000
6618 Cô Vân Bình Tân 100.000
6619 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A, Mang Thít 200.000
6620 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
6621 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
6622 Tiệm thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
6623 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
6624 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
6625 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100.000
6626 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Thuận, Chánh Hội, Mang Thít 100.000
6627 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú 80.000
6628 Cô Lê Thanh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
6629 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100.000
6630 Cô Nga P1, TP Vĩnh Long 500.000
6631 Chị Tư K1, P3, Tp Vĩnh Long 200.000
6632 Pt Năng Hiếu Long Phước, Long Hồ 1.000.000
6633 Pt Năng Phước Long Phước, Long Hồ 1.000.000
6634 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
6635 Nhà hảo tâm An Bình 200.000
6636 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
6637 VL Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long 200.000
6638 Chị Dung Đồng Phú 100.000
6639 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
6640 Cô Ba Ba Càng 100.000
6641 Tổ từ thiện An Bình 200.000
6642 Cô Thủy An Bình 50.000
6643 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long 50.000
6644 Chị Tuyết Hòa Ninh 100.000
6645 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50.000
6646 Anh Cù Thanh Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
6647 Chị Mỹ An Bình 50.000
6648 Anh Lý An Bình 50.000
6649 Anh Sơn An Bình 50.000
6650 BS Quang Tuyền P4, TP Vĩnh Long 400.000
6651 Hội đông y P1, TP Vĩnh Long 100.000
6652 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
6653 Cúc, Mai Tân An, Tân Hạnh, Long Hồ 200.000
6654 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè 100.000
6655 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6656 Diệu Chánh, Diệu Thaạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6657 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6658 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
6659 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
6660 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè 100.000
6661 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, TPHCM               100.000
6662 Anh Chí An Hữu, Cái Bè               100.000
6663 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè               100.000
6664 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè               100.000
6665 Ga đình Anh Hải ( PT Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè               100.000
6666 Cô Sáu Phụng TPHCM               100.000
6667 Chị Ba Trúc USA               100.000
6668 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè               100.000
6669 Anh Nguyên Võ USA               100.000
6670 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50.000
6671 Cty TNHHXD Toàn Diện An Cư, Cái Bè 100.000
6672 Kim Ngọc P3, Tp Vĩnh Long 50.000
6673 Anh chị Ba Thanh Cầu chéo Mỹ Thuận, Tiền Giang 100.000
6674 Tu Thi Thuy Yen 200.000
6675 Bạn xem đài 100.000
6676 Bạn xem đài 100.000
6677 Huynh Cong Dinh 100.000
6678 Trinh Nguyen Thi Bang 200.000
6679 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
6680 Chau Minh Toan 100.000
6681 Nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
6682 Hồ Văn Tám Bình Phước, Mang Thít 100.000
6683 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít 100.000
6684 Ban trị sự Thành Đông Bình Tân 100.000
6685 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
6686 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình 50.000
6687 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
6688 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6689 26/5 Thùng tiền ủng hộ ĐCNĐ tại cửa hàng Vinaphone P1, TP Vĩnh Long 100.000
6690 26/5 Thùng tiền ủng hộ ĐCNĐ tại cửa hàng Vinaphone P2, TP Vĩnh Long 150.000
6691 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
6692 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
6693 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
6694 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
6695 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
6696 Chú Thành Tt Tam Bình 100.000
6697 Cô Thoa Chi Cúc Thuế, TT Tam Bình 100.000
6698 Sv Lê Tam Bình Tt Tam Bình 100.000
6699 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
6700 Bé Hoài Nguyên Bán thịt bò Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
6701 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
6702 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200.000
6703 Nguyễn Duy Khánh TT Tam Bình 50.000
6704 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
6705 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên 50.000
6706 An Gọn ( bán quần áo) 20.000
6707 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6708 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
6709 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
6710 Bà Nguyễn Thị Lùng TT Tam Bình 20.000
6711 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6712 Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50.000
6713 Nhà may cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6714 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6715 Bé Xuân Mai Hựu Thành 20.000
6716 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
6717 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
6718 Thượng tọa Thích Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6719 Ông Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6720 Bà Trần Thanh Xuân 50.000
6721 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc, Tam Bình 50.000
6722 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6723 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
6724 Diệp Ngọc Tú 20.000
6725 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
6726 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
6727 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
6728 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
6729 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6730 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6731 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
6732 Trần Văn Bé Hai 100.000
6733 Nguyễn Văn Võ Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 200.000
6734 Lê Quốc Trung P3, Tp Vĩnh Long 100.000
6735 Lê Tâm Như P3, Tp Vĩnh Long 100.000
6736 Nguyễn Ngọc Mỹ Phú Quới, Long Hồ 50.000
6737 Nguyễn Mỹ Tâm Phú Quới, Long Hồ 50.000
6738 Lê Khánh Phú Quới, Long Hồ 50.000
6739 Tiệm vải Cô bé Bảy 100.000
6740 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Mang Thít 250.000
6741 Đoàn Thị Diễm Thúy 100.000
6742 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
6743 Baà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6744 Pt Diệu Minh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
6745 Trần Hoàng Huy TT Tam Bình 100.000
6746 Thầy Giáo Tâm Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tĩnh Vĩnh Long 100.000
6747 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng 50.000
6748 Du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
6749 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50.000
6750 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
6751 Nguyễn Phúc Thịnh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6752 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
6753 Cô Thu ( bán thịt heo) Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
6754 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
6755 Cô Mười Giáo viên Trường Vĩnh Xuân 50.000
6756 Phước tử chùa Phước Thọ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
6757 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6758 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6759 Hoàng văn Cá Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
6760 Bạn xem đài Vĩnh Long 500.000
6761 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50.000
6762 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
6763 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
6764 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100.000
6765 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6766 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
6767 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TP Vĩnh Long 100.000
6768 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
6769 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100.000
6770 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100.000
6771 Bà Tư Phật tử Chùa kỳ Viên 50.000
6772 Cô Ba Chợ cua P4, Tp Vĩnh Long 100.000
6773 Nguyễn Lý Thùy Trâm Úc 100.000
6774 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2.000.000
6775 Trinh Nguyen Thi Bang 200.000
6776 Bạn xem đài Vĩnh Long 100.000
6777 Ông Bà Ba Đức Chánh Hội, Mang Thít 500.000
6778 Hoàng Anh 50.000
6779 Gia đình Ông Bà Sáu Em P2, TP Vĩnh Long 200.000
6780 Chị Huyền ( con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long 200.000
6781 Cưu Giáo Viên P2, Tp Vĩnh Long 500.000
6782 Bạn xem đài P2, TP Vĩnh Long 1.000.000
6783 Phan Hiền Minh Cầu Lộc Hòa 200.000
6784 Quan, Thùy P8, Tp Vĩnh Long 500.000
6785 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
6786 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50.000
6787 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50.000
6788 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
6789 Yến Trâm Trường An 50.000
6790 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
6791 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
6792 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
6793 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây TRước 50.000
6794 Trọng Tín P4, TP Vĩnh Long 600.000
6795 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
6796 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
6797 Chau Minh Toan 200.000
6798 Bạn xem đài 50.000
6799 Nguyen Thi Que Anh 180.000
6800 Bạn xem đài 200.000
6801 Bạn xem đài 50.000
6802 Bạn xem đài 50.000
6803 Bạn xem đài 800.000
6804 Bạn xem đài 100.000
6805 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
6806 Quán Lợi Lợi Tường Lộc, Tam Bình 200.000
6807 TAGS Mười Nghị Hòa Bình, Trà Ôn 100.000
6808 VTNN Năm Vân Hòa Bình, Trà Ôn 100.000
6809 Tiệm vàng Quí Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100.000
6809a Hảo ( phế liệu) Hòa Bình, Trà Ôn 100.000
6810 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6811 Chú Út Ngợi Chủ tịch Người cao tuổi xá Nguyễn Văn Thảnh 100.000
6812 Chú Tám Chử tịch Người cao tuổi Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
6813 Cô Giáo Út Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
6814 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
6815 Phạm Thanh Nghĩa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
6816 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6817 Chị Ngọc Hòa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
6818 Tiệm photo Duy Đăng Thành Trung, Bình Tân 50.000
6819 Chú Thiếm Sáu Lực Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6820 Nguyễn Thị Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6820a Chú Hai Khanh Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6821 Đoàn Thị Em Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6822 Cô Ngọc Thanh Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6823 Chú Tám Thổ Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
6824 Lò bánh mì Kim Lệ Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 200.000
6825 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6826 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6827 Cô Huệ Nhan Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
6828 Chị Thảo Nguyên Thaành Trung, Bình Tân 100.000
6829 Chú Thanh Húy Thaành Trung, Bình Tân 100.000
6830 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân 100.000
6831 Chú Thím Hai Hụ Thành Trung, Bình Tân 100.000
6832 Tiệm bán ống nhựa Thành Trung, Bình Tân 100.000
6833 Huỳnh Thị Điệp P3, Tp Vĩnh Long 400.000
6834 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6835 Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
6836 30 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 600.000
6837 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 200.000
6838 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6839 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6840 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6841 Bé Huệ Quên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6842 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
6843 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6844 Võ Huỳnh Nhã Trúc Đồng Tháp 100.000
6845 Huyỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
6846 Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6847 Hộp tác Xã Vĩnh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
6848 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6849 Quán chay Hiếu Phụng Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6850 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
6851 Nguyễn Thị Yêm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
6852 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
6853 Công – Duyên Lò chả lụa Thành Công, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
6854 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
6855 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang, Huỳnh Thị Tú Trinh P4, TP Vĩnh Long 600.000
6856 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
6857 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
6858 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P1, TPVL 200.000
6859 Chiêm Hoàng Đạt P8, Tp Vĩnh Long 500.000
6860 Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *