STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
11449 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11450 Chú Năm Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
11451 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
11452 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 150.000
11453 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
11454 BS Quang Tuyền P4, Tp Vĩnh Long 400.000
11455 Bà Trần Thị Ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
11456 Chị 5 hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
11457 Cao Thị Thùy Linh Taân Long, Mang Thít, Vĩnh Long 400.000
11458 Nguyễn Thị Anh Thư P8, Tp Vĩnh Long 200.000
11459 Nhà hảo tâm An Bình 200.000
11460 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
11461 Chị Dung Đồng Phú 100.000
11462 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
11463 Chị Ba Ba Càng 100.000
11464 Anh Lý An Bình 50.000
11465 Anh Sơn An Bình 50.000
11466 Chị Mỹ An Bình 50.000
11467 Chị Quí Hòa Ninh 50.000
11468 Chú Sơn Hòa Ninh 50.000
11469 Tổ từ thiện An Bình 200.000
11470 Cô Út Ửng An Bình 50.000
11471 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 100.000
11472 Cô Phượng Xe ôm An Bình 100.000
11473 Chị Tuyền An Bình 50.000
11474 Diệp Kim Phụng Cty TNHH Tân Vạn Lợi, Tân Hạnh, Long Hồ 1.500.000
11475 Nguyễn Diệp Minh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11476 Nguyễn Thị Kim Hiếu Phước Hậu, Long Hồ 1.100.000
11477 Lê Quí Long K5, P5, TP Vĩnh Long 100.000
11478 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
11479 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, Tp Vĩnh Long 50.000
11480 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
11481 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
11482 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100.000
11483 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long 100.000
11484 Xe Hoàng Đức   50.000
11485 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
11486 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
11487 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
11488 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
11489 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
11490 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
11491 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
11492 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
11493 Sáu Hòa Tân Hội, Tp Vĩnh Long 50.000
11494 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
11495 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long                  200.000
11496 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long                  200.000
11497 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long                     50.000
11498 Cô Nguyệt Bình Chánh, TPHCM                  200.000
11499 Ông Bà Hai Tuấn Tân Hội, TPVL 100.000
11500 Ông Bà Hai Tuấn Tân Hội, TPVL 100.000
11501 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long   3.000.000
11502 Huynh Cong Dinh   100.000
11503 Baạn xem dai   50.000
11504 Hoa Proconco Cần Thơ   100.000
11505 Tran Nhut Tien   100.000
11506 Bạn xem đài   200.000
11507 Bạn xem đài   200.000
11508 Bạn xem đài   1.000.000
11509 Bạn xem đài   500.000
11510 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 200.000
11511 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11512 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11513 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11514 Bé Huệ Quên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11515 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
11516 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11517 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11518 Võ Huỳnh Nhã Trúc Đồng Tháp 100.000
11519 Huyỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
11520 Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11521 Hộp tác Xã Vĩnh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
11522 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11523 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
11524 Nguyễn Thị Yêm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
11525 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
11526 Công – Duyên Lò chả lụa Thành Công, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
11527 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
11528 Phạm Thanh Hùng Hòa Tịnh, Mang Thít 200.000
11529 MC Lê Tuấn Khanh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11530 Lê Hoàng Dung (Ngọc Phượng) Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11531 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
11532 Chú Út Ngợi Chủ tịch Người cao tuổi xá Nguyễn Văn Thảnh 100.000
11533 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
11534 Chú Tám Chử tịch Người cao tuổi Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh                  100.000
11535 Cô Giáo Út Hưu Trí Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh                     50.000
11536 Dì Chính Máu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh                  100.000
11537 Chú thím Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11538 Chú 2 Khanh ( cơ sở máy cước) Hòa Thới,  Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11539 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11540 Phạm Thanh Thảo Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11541 Chị Ngọc Hòa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                     50.000
11542 Tiệm Photo Duy Đăng Thaành Trung, Bình Tân                     50.000
11543 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11544 Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11545 Chú Tám Thổ Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                     50.000
11546 Bà Năm Hoa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11547 Chị Kim Huyền Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                  100.000
11548 Cô Huệ Nhan Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                     50.000
11549 Cháu Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân                  100.000
11550 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân                  100.000
11551 Chú Thiếm 2 Hụ Thành Trung, Bình Tân 100.000
11552 Bạn xem đài Thành Trung, Bình Tân 100.000
11552a Tiệm bán ống nhựa Kim Trân 2 Thành Trung, Bình Tân 100.000
11553 Nguyễn Hoài Tú Thanh Đức, Thành Lợi, Bình Tân 100.000
11554 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Bình Minh 100.000
11555 Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Bình Minh 100.000
11556 Cô Ánh P8, Tp Vĩnh Long 500.000
11557 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
11558 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100.000
11559 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
11560 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
11561 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
11562 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
11563 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
11564 Vũ Phong TT Tam Bình 100.000
11565 Phương Anh TT Tam Bình 100.000
11566 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100.000
11567 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
11568 Cô Thảo Trà Ôn 50.000
11569 Vựa cam Khánh Nhân TT Tam Bình 100.000
11570 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
11571 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50.000
11572 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
11573 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
11574 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
11575 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250.000
11576 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
11577 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11578 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50.000
11579 Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11580 Tô Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
11581 Nguyễn Thị Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
11582 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
11583 Huỳnh Liên TT Tam Bình 100.000
11584 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100.000
11585 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
11586 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11587 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11588 Bé Nguyên Bán thịt bò Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11589 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
11590 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
11591 Hội từ thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
11592 Học, Bé Bảy Bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11593 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11594 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500.000
11595 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50.000
11596 Thượng tọa thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba kè 100.000
11597 Thượng tọa thích Phước Hạnh Trụ trì Chùa Phật Ngọc Xá Lợi 100.000
11598 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11599 Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11600 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Hòa Lộc, Tam Bình 100.000
11601 VLXD Quốc Hội   50.000
11602 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11603 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11604 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11605 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11606 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11607 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11608 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11609 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11610 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11611 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
11612 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
11613 Thi Tiến   100.000
11614 Dịch vụ du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
11615 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11616 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50.000
11617 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
11618 Nguyễn Thị Chinh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
11619 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp 50.000
11620 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200.000
11621 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp 50.000
11622 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân 50.000
11623 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50.000
11624 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân 50.000
11625 Cô Giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân 50.000
11626 Trần Thị Phụng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11627 Nguyễn Văn Chinh Nước xoáy Tân An Luông 100.000
11628 Bạn trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân 500.000
11629 Nguyễn Thị Hồng Thủy Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11630 Nguyễn Kim Lệ Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
11631 Tám Bon Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11632 Nguyễn Quốc Thanh Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
11632a Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
11633 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
11634 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11635 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
11636 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11637 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11638 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
11639 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
11640 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11641 Thành Thất Cao Đài Vĩnh Xuân Trà Ôn 200.000
11642 Diệu Dung Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11643 Thầy giáo Đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50.000
11644 Cô Hạnh Cây xăng Nhơn Bình 100.000
11645 Nguyễn Ngọc Bích Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
11646 Nguyễn Ngọc Vinh Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
11647 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
11648 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
11649 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11650 Điểm bán thịt Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11651 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11652 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
11653 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11654 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
11655 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
11656 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
11657 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
11658 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11659 Đặng Văn Kê Trung Trị, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11660 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11661 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11662 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
11663 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11664 Đồng công Khả Phong Bình Chánh, Tp HCM 50.000
11665 Đồng công Phúc An Bình Chánh, Tp HCM 50.000
11666 Pha Lê Gò Ân, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11667 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11668 Năm Thanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11669 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
11670 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11671 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11672 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11673 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11674 Cô Út Xuyên Cây xăng Nhơn Bình 50.000
11675 Ông Bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít, Vĩnh Long 50.000
11676 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
11677 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
11678 Traần Diễm Hương Phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
11679 Nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
11680 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11681 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11682 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11683 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11684 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11685 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11686 Cô Thủy TĂGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11687 Ông Dậu ( tài xế) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11688 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11689 Huỳnh Hồng Vy Rạch giá, Kiên Giang 50.000
11690 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
11691 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11692 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11693 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11694 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
11695 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11696 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11697 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11698 Chú Út ( hai nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11699 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11700 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11701 Chị Hà ( bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11702 Cô Thu Lan Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11703 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11704 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
11705 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11706 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11706a Hạnh Dung P4, Tp Vĩnh Long 170.000
11707 Ti Vi P4, Tp Vĩnh Long 200.000
11708 Hua Thuy Hong   100.000
11709 Bạn xem đài   1.000.000
11710 Nguyen Lam Van Tuon   50.000
11711 Bạn xem đài   300.000
11712 Trinh Nguyen Thi Bang   100.000
11713 Bạn xem đài   100.000
11714 Ban trị sự Thành Đông Thành Đông, Bình Tân 100.000
11715 Bà Tám, Trang P4, Tp Vĩnh Long 30.000
11716 Minh Sang Trường An 100.000
11717 Thái Hiền, Thái Hiển P2, Tp Vĩnh Long 100.000
11718 Thái Hiền, Thái Hiển P2, Tp Vĩnh Long 100.000
11719 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiểu 400.000
11720 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
11721 Võ Thị Kiều Trà Ôn 50.000
11722 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long 100.000
11723 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200.000
11724 Hạnh Dung P4, Tp Vĩnh Long 30.000
11725 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
11726 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
11727 Anh Tuấn, Việt Cường Trà Ôn 400.000
11728 Tiệm đồng hồ Quãng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11729 Gia đình Bà Nguyễn Thị Tư K2, P3, TP Vĩnh Long 500.000
11730 Huỳnh Thị Nuôi K2, P3, TP Vĩnh Long 250.000
11731 Bùi Thị Ba K2, P3, TP Vĩnh Long 500.000
11732 Trịnh Mạnh Đức P3, Tp Vĩnh Long 500.000
11733 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11734 Mạch Kim Liên Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
11735 Đoàn Ngọc Hiền Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
11736 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50.000
11737 Yến Trâm Trường An 50.000
11738 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
11739 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TpVL 50.000
11740 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
11741 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
11742 Chị Thủy Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
11743 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11744 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11745 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
11746 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
11747 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50.000
11748 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11749 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11750 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
11751 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
11752 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
11753 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
11754 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11755 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
11756 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
11757 Xôi gà Vân Mập, Trương Phước Minh Nhân viên Samsung Quận 7, TPHCM 150.000
11758 Bạn xem dai Phước Hậu, Long Hồ 2.000.000
11759 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 50.000
11760 34 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 660.000
11761 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
11762 Đại lý thuốc tây Hải Chánh An, Mang Thít 150.000
11763 Nguyễn Thị Ngọc Quanh Bến Phà Chánh An, Mang Thít 150.000
11764 Đại lý thuốc tây Hải Chánh An, Mang Thít 150.000
11765 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200.000
11766 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
11767 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 50.000
11768 Bà Lương Thị Ba P1, Tp Vĩnh Long 500.000
11769 Minh Như, Đạm Ngọc P1, Tp Vĩnh Long 400.000
11770 Bảo Ngân, Bảo Nghi Hưng Đạo Vương, P1, TPVL 2.000.000
11771 Chị Huyền ( con bà chín Trầu) P4, Tp Vĩnh Long 200.000
11772 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 Vĩnh Long 2.000.000
11773 Huệ Tường chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
11774 Huệ Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
11775 Nguyễn Thị Cẩm Thơi chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
11776 Trương Thanh Nhung chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11777 Trương Thanh Nguyên chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11778 Nguyễn Thị Kim Phượng chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
11779 Hồ Thị Nguyệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11780 Vân + Nê (tạp hóa) chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11781 Cô Xinh Ân chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11782 Huỳnh Hoàng Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11783 Đặng Thị Yến chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
11784 Trần Tuấn Kiệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11785 Cô Tuyền (bán quần áo may sẵn) chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11786 Nguyễn Thị Hồng Thắm chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
11787 Cô Lục chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
11788 Cô Chi (bán vé số) chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
11789 Tuấn (xe honda) chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11790 Huỳnh Văn Phúc chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11791 Võ Văn Ngoan chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
11792 Lâm Ngọc Mai chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11793 Huệ Lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
11794 Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11795 Trần Thanh Thương chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11796 Từ Khánh Liêm chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11797 Cô Phí chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11798 Võ Lê Gia Minh Phước Trường, Quới An, Vũng Liêm 30.000
11799 Hồ Thị Ba Quới An, Vũng Liêm 50.000
11800 Nguyễn Thị Phượng Cà Phê, Quới An, Vũng Liêm 50.000
11801 Bé Ba (bán tàu hủ) chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
11802 Tô Tố Anh chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11803 Nguyễn Minh Mẫn Phước Trường Quới An 30.000
11804 Huệ Dương Tân  Quới Trung, Vũng Liêm 100.000
11805 Áo Cưới Phúc lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11806 Cô Hía chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11807 Bé Thành Đạt Chánh An, Mang Thít 50.000
11808 Lành + Nhân (bán đồ rấy) Chợ Cái Nhum, Mang Thít 100.000
11809 Cô Chín ( bán vải) chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
11810 Hớn Linh Đường Quới An, Vũng Liêm 50.000
11811 Cao Nhật Huy ấp 7, Hòa Hiệp, Tam Bình 50.000
11812 Cao Huỳnh Long Hòa Hiệp, Tam Bình 100.000
11813 Cao Thái Bình Hòa Hiệp, Tam Bình 100.000
11814 Nguyễn Thị Xê Chánh An, Mang Thít 50.000
11815 Lâm Gia Huy Trường tiểu học TT Vũng Liêm 50.000
11816 Cô Hương Quới An, Vũng Liêm 50.000
11817 Cô Loan (bán dép) Quới An, Vũng Liêm 50.000
11818 Ngô Thị Trừ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11819 Cô Hai Ngọt Quới An, Vũng Liêm 50.000
11820 Cẩm Huỳnh, Khánh Huỳnh Quới An, Vũng Liêm 50.000
11821 Kim Hiền Quới An, Vũng Liêm 50.000
11822 Cô Nguyệt Quới An, Vũng Liêm 50.000
11823 Cô Thúy Uốn tóc chợ Quới An 50.000
11824 Phật tử Thế Minh Hòa Hiệp, Tam Bình 100.000
11825 Bé Thúy An chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
11826 Đăng Khôi Quới An, Vũng Liêm 50.000
11827 Từ Khánh Luật Quới An, Vũng Liêm 50.000
11828 Nguyễn Thị Kim Pha Chánh An, Mang Thít 50.000
11829 Nguyễn Tấn Quan TT Cái Nhum 50.000
11830 Nguyễn Thị Ba TT Cái Nhum 50.000
11831 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng liêm 100.000
11832 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng liêm 200.000
11833 Văn Thố TT Vũng liêm 50.000
11834 Chín Hồng TT Vũng liêm 100.000
11835 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng liêm 20.000
11836 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng liêm 50.000
11837 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50.000
11838 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
11839 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
11840 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
11841 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
11842 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
11843 Bé Bi Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
11844 Đăng Khoa, Lan Thanh Trung Ngãi,  Vũng Liêm 40.000
11845 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
11846 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11847 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
11848 Dương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
11849 Bé Khắc Long Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
11850 Đặng Vũ Lâm Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
11851 Đặng Xuân Mai Trung Ngãi,  Vũng Liêm 30.000
11852 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
11853 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng liêm 50.000
11854 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100.000
11855 Phật tử chùa Phước Thọ TT Vũng liêm 20.000
11856 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng liêm 50.000
11857 VTNN Nam Ký TT Vũng liêm 100.000
11858 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
11859 Bạn xem đài   1.000.000
11860 Chau Minh Toan   100.000
11861 Bạn xem dai   100.000
11862 Ho Le Nga   200.000
11863 Nguyen Van Quan   100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *