STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9273 Chú Bích Trâm Cổng trưởng Nguyễn Hữu Quân 400,000
9274 Bạn xem đài Trà Côn, Trà Ôn 500,000
9275 Bạn xem đài P4, TPVL 400,000
9276 Nguyen Van Quan          100,000
9277 Anh Nghi Bến Tre       2,000,000
9278 Ta Huu Binh, Ta Thanh Dat          500,000
9279 Nguyen Thi Nhu Quynh          100,000
9280 Tran Le Lan       1,000,000
9281 Pham Cong Trang          500,000
9282 Phương Thảo Đồng Tháp 200,000
9283 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2,000,000
9284 Cô Thủy Tân Hạnh, Long Hồ       1,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *