STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9485 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9486 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
9487 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
9488 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
9489 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
9490 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
9491 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
9492 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
9493 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
9494 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
9495 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
9496 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
9497 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
9497a Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
9498 Xe Hoàng Đức TPVL 50.000
9499 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50.000
9500 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
9501 Chị 5 hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
9502 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội        200.000
9503 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội          50.000
9503a Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân        100.000
9504 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long        100.000
9505 Giáo viên hưu KHóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
9506 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
9507 Đạm Ngọc, Minh Thư P2, TP Vĩnh Long 250.000
9508 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
9509 Cô Diễm Trường An 50.000
9510 Chung Hữu Ngọc TP Vĩnh Long 50.000
9511 Trần Thị Như Tân Quới Tây, Tân Ngãi 50.000
9512 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa, Vĩnh Long 50.000
9513 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50.000
9514 Trần Ánh Nguyệt Tân Xuân, Tân Ngãi 100.000
9515 Lê Thanh Phong Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
9516 Bá Tuấn Trường Hải 100.000
9517 Lý Liên Tân Thuận An, Tân Ngãi 50.000
9518 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
9519 Hồ Thị Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long 200.000
9520 Ông Sáu Quang Tân Hòa, Vĩnh Long 100.000
9521 Nguyễn Thị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
9522 Nguyễn Thị Kim Hoa Tân Long Hội, Mang Thít 200.000
9523 Tô Thiị Tuyết Hương Long Hồ, Vĩnh Long 100.000
9524 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Tam Bình 50.000
9525 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
9526 Gđ Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
9527 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
9528 Hoàng Kim Thủy Tân Ngãi 50.000
9529 Nguyễn Thị Tám Long Hồ, Vĩnh Long 50.000
9530 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ, Vĩnh Long 100.000
9531 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
9532 Nguyễn Thị Thủy Long Hồ, Vĩnh Long 100.000
9533 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50.000
9534 Nguyễn Thị Mai Tân Hưng, Tân Hạnh, Long Hồ 100.000
9535 Lê Thị Đẹp Hòa Phú, Long Hồ 100.000
9536 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 200.000
9537 Dương Thị Hoa Hòa Phú, Long Hồ 50.000
9538 Minh Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
9539 Bà Tư Bà Kè 50.000
9540 Nguyễn Thị Đỡ Long Hồ, Vĩnh Long 100.000
9541 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Trà Ôn 50.000
9542 Kim Hòa Bà Lang, Ba Càng 50.000
9543 Cô Huệ Chợ Trường An 20.000
9544 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
9545 Nguyễn Ngọc Tân Quới Tây, Trường An 20.000
9546 Tran Thi Thuy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
9547 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Trường An 50.000
9548 Bé Năm Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
9549 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
9550 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20.000
9551 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
9552 Lê Thị Tư Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi 200.000
9553 Nước đá Vân Anh Tân Ngãi 50.000
9554 Võ Văn Mỹ Tân Ngãi 50.000
9555 Ba Bế Vĩnh Bình, Tân Ngãi 50.000
9556 Bánh mì Hằng Tân Thuận An, Tân Ngãi 20.000
9557 Bạn nghe đài Tân Quới Đông, Trường An 50.000
9558 Cô 9 Cà phê Tân Quới Đông, Trường An 50.000
9559 Trinh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
9560 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
9561 Phan Thanh Trí Sở NN & PTNN Vĩnh Long 50.000
9562 Vũ Thị Minh Trang Sở NN & PTNN Vĩnh Long 50.000
9563 Phan Thị Thùy Dung Tân Xuân, Tân Ngãi 50.000
9564 Huỳnh Thị Ngọc Vĩnh Phú, Tân Ngãi 100.000
9565 Trần Quang Tản Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
9566 Nguyễn Thị Thê P8, Tp Vĩnh Long 50.000
9567 Thẩm mỹ Thanh Tuyết Đường 2/9 P1, Tp Vĩnh Long 200.000
9568 Cô Ánh P8, Tp Vĩnh Long 500.000
9569 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ 200.000
9570 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường Tp Vĩnh Long 1.000.000
9571 Ngô Hường P5, Tp Vĩnh Long 800.000
9572 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
9573 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200.000
9574 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
9575 Vật liệu Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long 200.000
9576 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
9577 Chị Dung Đồng Phú 100.000
9578 Cô Ba Ba Càng 100.000
9579 Chị Quí Hòa Ninh 50.000
9580 Chú Sơn Hòa Ninh 50.000
9581 Cô Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
9582 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ 50.000
9583 Chị Sáu Phó An Bình, Long Hồ 50.000
9584 Anh Lý An Bình 50.000
9585 Cô Thủy An Bình 50.000
9586 Chị Duyên An Bình 50.000
9587 Anh cù Thanh Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
9588 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50.000
9589 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 100.000
9590 Anh Sơn An Bình 100.000
9591 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
9592 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
9593 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
9594 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
9595 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
9596 Chú Thành TT Tam Bình 100.000
9597 Cô Thoa Chi Cúc Thuế, TT Tam Bình 100.000
9598 Sv Lê Tam Bình Tt Tam Bình 100.000
9599 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
9600 Bé Hoài Nguyên Bán thịt bò Trà Ôn 50.000
9601 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
9602 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200.000
9603 Nguyễn Duy Khánh TT Tam Bình 50.000
9604 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
9605 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên   50.000
9606 Hai anh em công minh Tuấn, Tuấn Phát Cầu sập lộ 16, Tam Bình 500.000
9607 An Gọn ( bán quần áo)   20.000
9608 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9609 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
9610 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
9611 Bà Nguyễn Thị Lùng TT Tam Bình 20.000
9612 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9613 Nhà may cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9614 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9615 Bé Xuân Mai Hựu Thành 20.000
9616 Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50.000
9617 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
9618 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
9619 Thượng tọa Thích Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
9620 Ông Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9621 Bà Trần Thanh Xuân   50.000
9622 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc, Tam Bình 50.000
9623 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9624 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
9625 Diệp Ngọc Tú   20.000
9626 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
9627 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
9628 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
9629 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
9630 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9631 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
9632 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
9633 Nguyễn Văn Võ Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
9634 Lê Quốc Trung P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9635 Lê Tâm Như P3, Tp Vĩnh Long 100.000
9636 Nguyễn Ngọc Mỹ Phú Quới, Long Hồ 50.000
9637 Nguyễn Mỹ Tâm Phú Quới, Long Hồ 50.000
9638 Lệ Khánh ( bán cá) TT Tam Bình 50.000
9639 Tiệm vải Cô Bé Bảy TT Tam Bình 100.000
9640 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250.000
9641 Đoàn Thị Diễm Thúy TT Tam Bình 100.000
9642 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
9643 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9644 Trần Hoàng Huy TT Tam Bình 100.000
9645 Thầy Giáo Tâm   100.000
9646 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng   50.000
9647 Du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
9648 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50.000
9649 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
9650 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 200.000
9651 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp 50.000
9652 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân 50.000
9653 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50.000
9654 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân 50.000
9655 Cô Giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân 50.000
9656 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9657 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9658 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9659 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
9660 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
9661 Nguyễn Thị Diễm Phương Tường Lộc, Tam Bình 50.000
9662 Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
9663 Trương văn Bé Trương Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
9664 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
9665 Thánh thất cáo đài Vĩnh Xuân Trà Ôn 200.000
9666 Cô Ngân TT Tam Bình 100.000
9667 Cô Lĩnh TT Tam Bình 100.000
9668 Nguyễn Văn Châu TT Tam Bình 200.000
9669 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A Mang Thít 200.000
9670 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
9671 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
9672 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
9673 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
9674 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
9675 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100.000
9676 Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100.000
9677 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100.000
9678 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long   3.000.000
9679 Bạn xem đài   300.000
9680 Phật tử Nhuận Xuân, Bà Nguyên Thị Nga Tan Lập, Cây Góa, Trảng Bom, Đồng Nai 10.000.000
9681 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
9682 Ngô Hữu Đức Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long 500.000
9683 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
9684 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200.000
9685 Ngô Thị Thanh Trúc Song Phú, Tam Bình 450.000
9686 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
9687 Lê Ngọc Nữ P1, TPVL 400.000
9688 Lê Thị Bích Thuận P1, TPVL 200.000
9689 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TPVL          50.000
9690 Nguyễn Trọng Dự P1, TPVL          50.000
9691 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm        100.000
9692 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
9693 Chị Nữ Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
9694 Hoàng Anh P4, Tp Vĩnh Long 50.000
9695 Huỳnh Ngọc Liêng   2.500.000
9696 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè 100.000
9697 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
9698 Diệu Chánh, Diệu Thaạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
9699 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
9700 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
9701 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
9702 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè 100.000
9703 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, TPHCM          100.000
9704 Anh Chí An Hữu, Cái Bè          100.000
9705 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè          100.000
9706 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè          100.000
9707 Ga đình Anh Hải ( PT Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè          100.000
9708 Cô Sáu Phụng TPHCM          100.000
9709 Chị Ba Trúc USA          100.000
9710 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè          100.000
9711 Anh Nguyên Võ USA          100.000
9712 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50.000
9713 Anh chị Thảo, Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 250.000
9714 Bà Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
9715 Trần Thị Đầy Tân An Luông 50.000
9716 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9717 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9718 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9719 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9720 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9721 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
9722 Phòng răng Việt Thanh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9723 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
9724 Cô NĂm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
9725 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
9726 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
9727 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
9728 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9729 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9730 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9731 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9732 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
9733 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
9734 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
9735 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9736 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9737 Năm Thanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9738 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9739 Baà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
9740 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9741 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9742 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9743 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9744 Gđ Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9745 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50.000
9746 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50.000
9747 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250.000
9748 Tấn Thành (lò rèn) Long Hồ 50.000
9749 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
9750 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
9751 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9752 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9753 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9754 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9755 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9756 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9757 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9758 Bạn xem đài Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9759 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9760 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá,Kiên Giang 50.000
9761 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
9762 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9763 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9764 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9765 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9766 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9767 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9768 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9769 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9770 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9771 Út Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9772 Huỳnh Xuân vân Canada 50.000
9773 Tiệm buôn Giang Ký (Mười Tua) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9774 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100.000
9775 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200.000
9776 Văn Thố TT Vũng Liêm 50.000
9777 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100.000
9778 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20.000
9779 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50.000
9780 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50.000
9781 Mỹ phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
9782 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
9783 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9784 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9785 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9786 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
9787 Đăng Khoa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40.000
9788 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
9789 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9790 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
9791 Dương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
9792 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
9793 Đặng Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9794 Đặng Xuân Mai Trung Ngãi, Vũng Liêm 30.000
9795 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
9796 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9797 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Thuốc tây Bảy Do 100.000
9798 Phật tử chùa Phước Thọ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
9799 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9800 VTNN Nam Ký Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
9801 Nguyễn Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
9802 Nguyễn Thị  Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
9803 Phạm Minh Tơ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
9804 Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
9805 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyên Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9806 Cô Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9807 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
9808 Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
9809 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9810 Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9811 Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
9812 Cô Trân Thị Kim Thái Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
9813 Ông Nguyễn Văn Quang Long Hiệp, Long An 100.000
9814 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9815 Bé Thái Vinh, Thiên Nhân Cty Long Vinh, TP Vĩnh Long 50.000
9816 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
9817 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Vũng Liêm 400.000
9818 Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9819 Nguyễn Thị Cẩm Bình Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9820 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9821 Trương Văn Mười Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
9822 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
9823 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50.000
9824 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9825 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9826 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
9827 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
9828 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
9829 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
9830 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
9831 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50.000
9832 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
9833 Quầy sách Hồng Nhi Trung Ngãi, Vũng Liêm 200.000
9834 Bánh kem Thảo An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9835 Văn Vĩnh Phúc Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9836 ĐTDĐ Minh Hiếu Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
9837 Shop quần áo Cô Hoa chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
9838 Quán cà phê Bảy Tỉ chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9839 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9840 Bé Phạm Hữu Huân Trường Nguyễn Văn Thời 50.000
9841 Mai Hữu Phát Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9842 Mai Lê Kim Ngân Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9843 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, TP Vĩnh Long 200.000
9844 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
9845 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9846 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200.000
9847 Bà Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 50.000
9848 Diệu Hiền P8, Tp Vĩnh Long 50.000
9849 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
9850 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 150.000
9851 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
9852 Trần Thị Yến Nhi P1, Tp Vĩnh Long 200.000
9853 Nguyễn Thị Hồng Vân P5, Tp Vĩnh Long 200.000
9854 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9855 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
9856 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
9857 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
9858 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50.000
9859 Yến Trâm Trường An 50.000
9860 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TpVL 50.000
9861 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
9862 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
9863 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
9864 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
9865 Bs Quang Tuyền P4, Tp Vĩnh Long 300.000
9866 Đặng Ngọc Tuấn Mỹ 1.000.000
9867 Lê Văn Thọ Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 150.000
9868 Nguyễn Thị Anh Thư P8, Tp Vĩnh Long 200.000
9869 Co Ky Duyen   500.000
9870 Ban xem dai   1.000.000
9871 Ban xem dai   200.000
9872 Tivi P4, Tp Vĩnh Long 200.000
9873 Ban xem dai   100.000
9874 Ban xem dai   100.000
9875 Trinh Nguyen Thi Bang   100.000
9876 Ban xem dai   50.000
9877 Ban xem dai   500.000
9878 Võ Thị Mỹ Linh Cty Pessico chi nhánh Cần Thơ 300.000
9879 Ta Huu Binh   500.000
9880 Tran Ngoan và Ly Thi Dao   200.000
9881 Nguyen Tan Luc   60.000
9882 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long 50.000
9883 Võ Mạnh Hiền Tam Bình 50.000
9884 30 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 600.000
9885 Chú Bảy Cảnh CCB Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9886 Chú Út Ngợi ( chủ tịch) Hội NCT, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9887 Chị Hồng Thu CCB Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9888 Chú Tám ( chi hội) Hội NCT, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9889 Cô Giáo Út ( Hưu trí) Hội NCT, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
9890 Chú Thiếm 6 lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9891 Coô Chí Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9892 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc, Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
9893 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9894 Anh Út Nghĩa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9895 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9896 Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9897 Chú Tám Thổ Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
9898 Chị Ngọc Hòa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
9899 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9900 Cô Huệ Nhạn Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
9901 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
9902 Cháu Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân 100.000
9903 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân 100.000
9904 Chị Thảo Nguyên Thành Trung, Bình Tân 100.000
9905 Thiếm Hai Hụ Thành Trung, Bình Tân 100.000
9906 Tiệm bán óng nhựa Kim Trân Thành Trung, Bình Tân 100.000
9907 Bạn xem đài Thành Trung, Bình Tân 100.000
9908 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Bình Minh 100.000
9909 Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Bình Minh 100.000
9910 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
9911 Ban xem dai   100.000
9912 Nguyễn Thị Ảnh Nguyễn Huệ, p2, TPVL 200.000
9913 Ban xem dai   100.000
9914 Nguyen Thi Kieu   400.000
9915 Nguyen Thi Thu Ha   100.000
9916 Nguyen Tan Luc   60.000
9917 Nguyen Tan Luc   60.000
9918 Nguyen Tan Luc   60.000
9919 Nguyen Tan Luc   60.000
9920 Chau Minh Toan   300.000
9921 Luu Thi Phuong Thao   200.000
9922 Lam Thi Thu   500.000
9923 Ho Le Nga   200.000
9924 Bạn xem đài   1.000.000
9925 Bạn xem đài   100.000
9926 Ông Kha   2.000.000
9927 Nhã Khương ( bảo hiểm) Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
9928 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
9929 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, TP Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *