Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9531 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
9532 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
9533 Nguyễn Hoàng Anh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
9534 Nguyễn Văn Tới Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp 400.000
9535 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        150.000
9536 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        200.000
9537 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        150.000
9538 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9539 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh                        200.000
9540 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                        100.000
9541 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9542 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9543 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9544 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9545 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9546 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                          50.000
9547 Bạn xem đài Tây Ninh                          50.000
9548 Bà Tám Bửu Khu 4, TT Cái Bè                        100.000
9549 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
9550 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
9551 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
9552 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
9553 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                         30.000
9554 Lệ Kha Tân Hội, TPVL                          50.000
9555 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
9556 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
9557 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
9558 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                         50.000
9559 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội                         20.000
9560 Liên Huỳnh USA                      100.000
9561 Nguyên Khải Trần Đại Nghĩa, P4, TP Vĩnh Long                         30.000
9562 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9563 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9564 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9565 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9566 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9567 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9568 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9569 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long                         50.000
9570 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long                      250.000
9571 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long                         50.000
9572 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                      200.000
9573 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                      100.000
9574 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                      100.000
9575 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                         50.000
9576 Cô Ánh P4, Tp Vĩnh Long                        100.000
9577 Bà Võ Thị Hòa K3, P2, TP Vĩnh Long                       400.000
9578 Bé Kitty Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long                        200.000
9579 Bún bò huế Tân Hòa, TP Vĩnh Long                        100.000
9580 Nước đá Năm Nhu Tân Hòa, TP Vĩnh Long                          50.000
9581 Anh Hải Cầu tập đoàn 13                        100.000
9582 Phở Khôi Tân Hòa, TP Vĩnh Long                          30.000
9583 Cô Phương Giáo viên về hưu Trường Nguyễn Đình Chiểu                        100.000
9584 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long                        100.000
9585 Trần Thị Danh K3, P3, TP Vĩnh Long                        100.000
9586 Ánh, Sáu, Long, Giang P8, TP VĨnh Long                        100.000
9587 Gia đình Huỳnh Nga P8, TP VĨnh Long                        100.000
9588 Thanh (lò bì) Tân Hòa, TP Vĩnh Long                          30.000
9589 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                       100.000
9590 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                       100.000
9591 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                         50.000
9592 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                         50.000
9593 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                         50.000
9594 Chú Nhiệm Tam Bình                         50.000
9595 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                         50.000
9596 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                       100.000
9597 Bích Chi USA                       200.000
9598 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                       100.000
9599 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                         50.000
9600 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                         50.000
9601 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                       100.000
9602 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                       100.000
9603 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                         50.000
9604 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                         20.000
9605 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                         50.000
9606 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                       100.000
9607 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                         50.000
9608 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                         50.000
9609 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                         50.000
9610 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                         50.000
9611 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                         20.000
9612 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                       100.000
9613 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                         50.000
9614 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                         50.000
9615 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
9616 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
9617 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
9618 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
9619 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9620 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
9621 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
9622 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
9623 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
9624 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
9625 Vũ Phong, Phương Anh TT Tam Bình 200.000
9626 Cô Bé Tám Tường Lộc, Tam Bình 200.000
9627 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100.000
9628 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
9629 Chú Mến Tài xế Tam Bình 100.000
9630 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9631 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9632 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
9633 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
9634 Cô Thảo Trà Côn 50.000
9635 Phan Thị Tuyến Quận 7, TP Hồ Chí Minh 100.000
9636 Cô Tuyết USA 100.000
9637 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
9638 Cô Ngân TT Tam Bình 200.000
9639 Cô Lĩnh TT Tam Bình 200.000
9640 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
9641 Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Lâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
9642 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 30.000
9643 Thuận Nguyễn Hoàng USA 50.000
9644 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
9645 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
9646 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
9647 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9648 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9649 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9650 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9651 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9652 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
9653 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
9654 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
9655 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
9656 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
9657 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
9658 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
9659 Cô Vân Trường tiểu học Lưu Văn Liệt, Tam Bình 200.000
9660 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9661 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9662 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9663 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9664 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9665 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9666 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9667 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9668 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
9669 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9670 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9671 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9672 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9673 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9674 Trần Ánh Ngọc Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9675 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9676 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9677 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9678 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9679 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9680 Nguyễn Thị Cẩm Nga ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9681 Anh Hùng P1, TP VĨnh Long                       100.000
9682 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít                         50.000
9683 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long                         50.000
9684 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long                       100.000
9685 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long                       250.000
9686 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long                    3.000.000
9687 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9688 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9689 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
9690 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
9691 Bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9692 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
9693 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9694 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
9695 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
9696 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
9697 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9698 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9699 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9700 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9701 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
9702 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
9703 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
9704 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
9705 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
9706 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
9707 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
9708 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
9709 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
9710 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
9711 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
9712 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
9713 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
9714 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
9715 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang                        500.000
9716 Cô Phụng P1, TP VĨnh Long 500.000
9717 Huynh Thao Tran 50.000
9718 Huynh Cong Dinh 100.000
9719 Phan Thanh Thủy, Phan Hữu Chí 1782 Vĩnh Lộc 800.000
9720 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TP Vĩnh Long 100.000
9721 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 1.000.000
9722 Bạn xem đài 50.000
9723 Ly The Van 500.000
9724 Tu Phu Chau 200.000
9725 Cô Nhiều TP Long Xuyên 50.000
9726 Le Thi Le 100.000
9727 Mai Hong Nuong 100.000
9728 Bạn xem đài 200.000
9729 Nguyen Tan 300.000
9730 Co Mao Long Hồ 300.000
9731 Nguyen Thi My Duyen 1.000.000
9732 Hoang Hoang 100.000
9733 Chau Minh Toan 100.000
9734 Be Nguyen Ho Dinh Nguyen 30.000
9735 Pham Thi Hong Chau 50.000
9736 Do Thi Hai 500.000
9737 Nguyen Thanh Hai 300.000
9738 Dang Thanh Vu 500.000
9739 Nguyen Tan Luc 50.000
9740 Tran Quoc Vu 100.000
9741 Tran Quoc Vu 100.000
9742 Tran Quoc Vu 100.000
9743 Nguyen Minh Tri 30.000
9744 Chú Hòa và Anh Beo 1.000.000
9745 Nguyen Ngoc Thanh Dao 100.000
9746 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
9747 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9748 Cô Nguyễn Thị Thảo Giáo viên hưu trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9749 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên hưu Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9750 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Long Hồ 400.000
9751 Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THCS Long An , Long Hồ 100.000
9752 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
9753 Nguyễn Minh Thành Hậu Thành, Long An, Long Hồ 100.000
9754 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên trường Tiểu học Long An A 100.000
9755 Hà Thanh Nhớ Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
9756 Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THCS Long An, Long Hồ 100.000
9757 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên Trường THPT Phạm Hùng, Long Hồ 100.000
9758 Ông Phạm Thanh Xuân Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50.000
9759 Cô Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50.000
9760 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50.000
9761 Lương Văn Mười Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50.000
9762 Nguyễn Thị Thúy Quyên Trường mầm non TT Long Hồ 50.000
9763 Nguyễn Văn Tuấn Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50.000
9764 Đặng Ngọc BÌnh Long Tân, Long An, Long Hồ 100.000
9765 Nguyễn Văn Hòa Ấp 2, Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
9766 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên                      200.000
9767 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên                      100.000
9768 Người Vĩnh Long 2.500.000
9769 Gia đinh ông bà Chín Dư 73 Trần Văn Ơn, P1, TP Vĩnh Long                     5.000.000
9770 Bạn xem đài P8, TP VĨnh Long                         10.000
9771 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long                       300.000
9772 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ                       100.000
9773 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình                       100.000
9774 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                         50.000
9775 Chị Tuyết Thành An Bình, Long Hồ                       100.000
9776 Bé Lê Mai An Bình, Long Hồ                         40.000
9777 Nguyen Thi Hong Cam                       200.000
9778 Huynh Cong Dinh                       100.000
9779 Quán café Bảy Thạnh Gần Phà Lục Sĩ, Khu 2, TT Trà Ôn                   2.000.000
9780 Phan Duc Binh                       500.000
9781 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long                       200.000
9782 Chị Xuyến An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                    1.000.000
9783 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ                         50.000
9784 Luu Thi Thu Ngoc                         50.000
9785 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
9786 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
9787 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9788 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
9789 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long                        100.000
9790 Vân Anh P4, Tp Vĩnh Long                          50.000
9791 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
9792 Tập thể Cali                        100.000
9793 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                          50.000
9794 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                          50.000
9795 Cầu siêu ông Nguyễn Tấn An 10/21 K1, P3, TP Vĩnh Long                        100.000
9796 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                        100.000
9797 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                        100.000
9798 Pham Thi Hong Chau                          50.000
9799 Pham Ngoc Hieu                        200.000
9800 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TP Vĩnh Long 1.000.000
9801 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long                        200.000
9802 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long                        200.000
9803 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long                        200.000
9804 Coco Home nhà dừa An Bình, Long Hồ                        400.000
9805 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100.000
9806 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long                        200.000
9807 Lê Thị Cúc P5, Tp Vĩnh Long 100.000
9808 Trần Nhật Nam, Trần Hữu Vinh Khóm 4, P5, TP Vĩnh Long                      200.000
9809 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ                        500.000
9810 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít                        100.000
9811 Hoàng Huy, Minh Anh Tp Vĩnh Long                       100.000
9812 Chị Hà ( bán bánh) Tp Vĩnh Long                      100.000
9813 Gia Quân, Gia Hân Tp Vĩnh Long                      100.000
9814 Dương Liễu Tp Vĩnh Long                      100.000
9815 Nguyễn Lê Vân Anh Tp Vĩnh Long                      100.000
9816 Năm Lan Tp Vĩnh Long                      100.000
9817 Trang Hòa Tp Vĩnh Long                      100.000
9818 Lê Minh Phúc Tp Vĩnh Long                         50.000
9819 Nguyễn Trung Bảo Tp Vĩnh Long                         50.000
9820 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre                      100.000
9821 Anh Cường Tp Vĩnh Long                         50.000
9822 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, Tp Vĩnh Long                         50.000
9823 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ                       400.000
9824 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
9825 Giáo Viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TP Vĩnh Long                       800.000
9826 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
9827 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
9828 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
9829 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
9830 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                         30.000
9831 Lệ Kha Tân Hội, TPVL                          50.000
9832 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
9833 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
9834 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
9835 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                         50.000
9836 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội                         20.000
9837 Liên Huỳnh USA                      100.000
9838 Nguyên Khải Trần Đại Nghĩa, P4, TP Vĩnh Long                         30.000
9839 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9840 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9841 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9842 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9843 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9844 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9845 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9846 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9847 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long                         40.000
9848 Phương Quỳnh P4, Tp Vĩnh Long                         20.000
9849 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long                         20.000
9850 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long                         20.000
9851 Vân Bền Chợ Vĩnh Long                         20.000
9852 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9853 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long                         20.000
9854 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                      200.000
9855 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                      100.000
9856 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                      100.000
9857 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                         50.000
9858 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long                      250.000
9859 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 400.000
9860 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        150.000
9861 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        200.000
9862 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        150.000
9863 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9864 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh                        200.000
9865 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                        100.000
9866 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9867 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9868 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9869 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9870 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                        100.000
9871 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                          50.000
9872 Bạn xem đài Tây Ninh                          50.000
9873 Bà Tám Bửu Khu 4, TT Cái Bè                        100.000
9874 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A, Mang Thít 400.000
9875 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Khóm 2, TT Cái Nhum, Mang Thít                        200.000
9876 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít                        200.000
9877 Lý Thị Ngọc Mai P4, TPVL 200.000
9878 Lê Thu Thảo P2, TP Vĩnh Long 100.000
9879 Quầy thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
9880 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít                        200.000
9881 Đinh Hữu Thường Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
9882 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
9883 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội, Mang Thít 200.000
9884 Gia đình Sáu Huyền P4, Tp Vĩnh Long                        200.000
9885 Bình (bia) P4, Tp Vĩnh Long                        200.000
9886 Nguyễn Thị Xuân Hoa Tân Xuân, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh                        400.000
9887 Bạn xem đài Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai                        400.000
9888 Huỳnh Thị Dung Chợ số 2, Tân Long, Mang Thít                        200.000
9889 Lê Thanh Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít                        200.000
9890 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít                          80.000
9891 Cô Út Tp Vĩnh Long                        100.000
9892 Bạn xem đài Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
9893 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long                       300.000
9894 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ                       100.000
9895 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình                       100.000
9896 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                         50.000
9897 Bé Lê Mai An Bình, Long Hồ                         30.000
9898 Anh Hùng P1, TP VĨnh Long                       100.000
9899 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít                         50.000
9900 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long                         50.000
9901 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long                       100.000
9902 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long                       250.000
9903 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long                    3.000.000
9904 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9905 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9906 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
9907 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
9908 Bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9909 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
9910 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9911 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
9912 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
9913 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
9914 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9915 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9916 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9917 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9918 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
9919 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
9920 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
9921 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
9922 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
9923 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
9924 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
9925 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
9926 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
9927 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
9928 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
9929 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
9930 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
9931 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
9932 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9933 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9934 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9935 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9936 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9937 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9938 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9939 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9940 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
9941 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9942 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9943 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9944 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9945 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9946 Trần Ánh Ngọc ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9947 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9948 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9949 Chị Huỳnh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9950 Mai Thị Vũ ấp 3, Hòa Thạnh 50.000
9951 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9952 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9953 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9954 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9955 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9956 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9957 Nguyễn Thị Cẩm Nga ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9958 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9959 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
9960 Chị Vân Phước Hậu, Long Hồ 300.000
9961 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ 300.000
9962 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                       100.000
9963 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                       100.000
9964 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                         50.000
9965 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                         50.000
9966 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                         50.000
9967 Chú Nhiệm Tam Bình                         50.000
9968 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                         50.000
9969 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                       100.000
9970 Bích Chi USA                       200.000
9971 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                       100.000
9972 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                         50.000
9973 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                         50.000
9974 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                       100.000
9975 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                       100.000
9976 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                         50.000
9977 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                         20.000
9978 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                         50.000
9979 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                       100.000
9980 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                         50.000
9981 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                         50.000
9982 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                         50.000
9983 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                         50.000
9984 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                         20.000
9985 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                       100.000
9986 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                         50.000
9987 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                         50.000
9988 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
9989 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
9990 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
9991 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
9992 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9993 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
9994 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
9995 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
9996 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
9997 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
9998 Nguyễn Văn Bôn Trà Côn 200.000
9999 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
10000 Cô Giáo Mật Tân Long Hội, Mang Thít 200.000
10001 Cô Thùy Tân An Hội, Mang Thít 100.000
10002 Mai Thảo Công ty Honda Tân Thành, Tân Long Hội 200.000
10003 Lưu Hồng Thủy Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10004 Chị Sáu Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10005 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10006 Nguyễn Ngọc Hân Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10007 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100.000
10008 Chị Hai bán vải TT Tam Bình 100.000
10009 Cô Tuyết USA 100.000
10010 Tiệm gas Hiền TT Tam Bình 100.000
10011 Hồ Minh Thái Tân Mỹ, Trà Ôn 50.000
10012 Lưu Trần Hoàng Long TT Tam Bình 200.000
10013 Bùi Ngọc Thậm TT Tam Bình 100.000
10014 Võ Thị Thanh Hà Mỹ Lộc, Tam Bình 100.000
10015 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, BÌnh Minh 100.000
10016 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 30.000
10017 Thuận Nguyễn Hoàng USA 50.000
10018 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
10019 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
10020 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
10021 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10022 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10023 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10024 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10025 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10026 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
10027 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
10028 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
10029 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
10030 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10031 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
10032 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
10033 Cô Vân Trường tiểu học Lưu Văn Liệt, Tam Bình 200.000
10034 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TP Vĩnh Long 100.000
10035 Bạn xem đài                         50.000
10036 Vo Thi Chuc Linh                         50.000
10037 Tu Phu Chau                       200.000
10038 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang                         50.000
10039 Le Thi Le                       100.000
10040 Nguyen Thi Minh Trang                       200.000
10041 Hoang Hoang                       100.000
10042 Dang Nguyet Minh                       200.000
10043 Phan Thi Anh Tuyet                       100.000
10044 Quach Thi Tu                         50.000
10045 Quach Thi Tu                         50.000
10046 Tran Thi Tuyet Ngoc                       200.000
10047 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10048 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10049 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10050 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10051 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10052 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10053 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10054 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10055 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
10056 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10057 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10058 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10059 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10060 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10061 Trần Ánh Ngọc ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10062 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
10063 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
10064 Nguyễn Thị Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10065 Uyên Thi (bán tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10066 Cô Nhạn (bán dép) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10067 Café 479 Trung Thành, Vũng Liêm 50.000
10068 Hùng (rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10069 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10070 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10071 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10072 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10073 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long                        100.000
10074 Lương Chánh Huy, Lí Li P4, TP Vĩnh Long                        200.000
10075 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long                        300.000
10076 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long                          50.000
10077 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
10078 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
10079 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
10080 Bạn xem đài P2, TP Vĩnh Long 1.080.000
10081 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
10082 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
10083 Nguyễn Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi 100.000
10084 Chị Liễu Chợ Cái Đôi 100.000
10085 Cô Thảo Chợ Cái Đôi 100.000
10086 Cô Chi (uốn tóc) Chợ Cái Đôi 100.000
10087 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
10088 Chị Thành An Bình, Long Hồ 100.000
10089 Huynh Quoc Nam 100.000
10090 Nguyen Thi Hoang 200.000
10091 Pham Cong Trang                    2.000.000
10092 Cửa hàng máy tính Quốc Huy                       100.000
10093 Nguyen Thi Ngoc Dao                       100.000
10094 Pham Thi Hong Chau 50.000
10095 Nguyen Thi Thuy Trang 200.000
10096 Nguyen Minh Tri 30.000
10097 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TP Vĩnh Long 2.400.000
10098 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long                        500.000
10099 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long 200.000
10100 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
10101 Ông Nguyễn Văn Nghĩa Công ty TNHH Tân Vạn Lợi, Long Hồ                     3.000.000
10102 Nguyễn Diệp Minh Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TP Vĩnh Long                        200.000
10103 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ                        200.000
10104 Nguyễn Diệp Hùng P9, TP Vĩnh Long                        200.000
10105 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long                        200.000
10106 Phan Duc Binh                        500.000
10107 Phan Duc Binh                        500.000
10108 Do Thach Kim                        200.000
10109 Huynh Cong Dinh                        100.000
10110 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                        100.000
10111 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
10112 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
10113 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
10114 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
10115 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long                        100.000
10116 Vân Anh P4, Tp Vĩnh Long                          50.000
10117 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
10118 Tập thể Cali                        100.000
10119 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                          50.000
10120 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                          50.000
10121 Cầu siêu ông Nguyễn Tấn An 10/21 K1, P3, TP Vĩnh Long                        100.000
10122 Nguyen Tan Luc                          50.000
10123 Phan Ho Kim Hong                        100.000
10124 Cô Thủy Tân Hạnh, Long Hồ 1.000.000
10125 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10126 Huỳnh Thị Kim Nhanh Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10127 Trương Công Bằng Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10128 Nguyễn Tuấn Vĩ Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10129 Khưu Màu Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10130 Khưu Khả Vy Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10131 Huỳnh Thị Kim Bạch Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10132 Huỳnh Hồng Điệp Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
10133 Kim Mão P9, TP VĨnh Long 150.000
10134 Diệu Hiền P9, TP VĨnh Long 150.000
10135 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
10136 Ông Nghệ, bà Thấm, cháu Hoàng Na Trường An                     1.500.000
10137 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long                         50.000
10138 Kim Ngọc P8, TP VĨnh Long                       400.000
10139 Vân Anh Phước Hậu, Long Hồ                       200.000
10140 Tạp hóa Bé Ba Thiện Chợ Bình Minh                   10.000.000
10141 Thái Thị Cẩm Vân 207 Mỹ Thuận, Tân Hội, TP Vĩnh Long                       800.000
10142 Quách Cảnh, Quách Thị Bích Lan Úc                    3.000.000
10143 Gia đình Hiếu Dung Tân Hòa, TP Vĩnh Long                        200.000
10144 Gia đình Năm Liên Vũng Liêm                       200.000
10145 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2.400.000
10146 Tiệm điện Mai An 22 Hưng Đạo Vương, P1, TP Vĩnh Long                   3.000.000
10147 Ngọc Sương P1, TP VĨnh Long                      400.000
10148 Thanh Nhàn P1, TP VĨnh Long                      400.000
10149 Ông Huỳnh Chí Hưng, Nguyễn Thị Lai Cầu Đôi, Lộc Hòa, Long Hồ 5.000.000
10150 Huỳnh Thanh Tuấn Cầu Đôi, Lộc Hòa, Long Hồ 2.500.000
10151 Các cháu Hồng Yến , Hoàng Oanh , Tấn Dũng Tiệm tạp hóa Tấn Phát, P1, TPVL 2.500.000
10152 Chú Út, Chị Phượng Vĩnh Long 5.000.000
10153 Chị Vân Phước Hậu, Long Hồ                     3.000.000
10154 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ                     3.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *