STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
11115 Huỳnh Nguyễn Tú Anh 53/16 Phạm Thái Bường, P4, TPVL 200.000
11115a Dì Năm ( bán xôi) Cầu Ông Me 200.000
11116 Tấn Thành (lò rèn) Long An, Long Hồ 50.000
11117 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11118 Tiệm buôn Giang Ký (Mười Tua) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
11119 Huỳnh Xuân Vân Canada 50.000
11120 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11121 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
11122 Ông Đặng Văn Trực Hiếu Hiếu, Vũng Liêm 50.000
11123 Bà Nguyễn Thị Năm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
11124 Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200.000
11125 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200.000
11126 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
11127 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
11128 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
11129 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
11130 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
11131 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11132 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
11133 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
11134 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
11135 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
11136 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
11137 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
11138 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
11139 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
11140 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
11141 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
11142 Xe Hoàng Đức TPVL 50.000
11143 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50.000
11144 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                 200.000
11145 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội                   50.000
11146 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                 100.000
11147 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                 100.000
11148 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200.000
11149 Chiêm Hoàng Đạt P2, Tp Vĩnh Long 500.000
11150 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, Tp Vĩnh Long 500.000
11151 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A Mang Thít 200.000
11152 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
11153 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
11154 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
11155 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
11156 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
11157 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100.000
11158 Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100.000
11159 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100.000
11160 Bà Trần Thị Ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
11161 Chị 5 hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
11162 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
11163 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
11164 Nhà hảo tâm An Bình 200.000
11165 Cô Ba Ba Càng 100.000
11166 Chị Dung Đôồng Phú 100.000
11167 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
11168 Chị Đại Hải Hòa Phú 100.000
11169 Anh Lý An Bình 50.000
11170 Chị Sáu Phó An Bình 50.000
11171 Chị Bạch An Bình 50.000
11172 Chị Hùng An Bình 50.000
11173 Chị Mỹ An Bình 50.000
11174 Chị Quí Hòa Ninh 50.000
11175 Chú Sơn Hòa Ninh 50.000
11176 Cô Phượng Xe ôm An Bình 50.000
11177 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50.000
11178 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
11179 Anh Sơn An Bình 50.000
11180 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 100.000
11181 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
11182 Chị Tư P1, P3, TPVL 200.000
11183 Cô Út Bà Cò, Đồng Phú, Long Hồ 1.000.000
11184 An Nhiên 50.000
11185 Nguyen Thi Hong Cam 200.000
11186 Ban xem dai 100.000
11187 Ban xem dai 600.000
11188 Ban xem dai 1.000.000
11189 Nguyen Luong Phuong Dong 50.000
11190 Ban xem dai 300.000
11191 Ban xem dai 100.000
11192 Huynh Cong Dinh 100.000
11193 Trinh Nguyen Thi Bang TPHCM 100.000
11194 Ban xem dai 100.000
11195 Tran Nhut Tien 100.000
11196 Ban xem dai 100.000
11197 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ 200.000
11198 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
11199 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50.000
11200 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11201 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11202 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
11203 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
11204 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
11205 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
11206 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11207 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
11208 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
11209 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
11210 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50.000
11211 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11212 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11213 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
11214 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
11215 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
11216 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
11217 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11218 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
11219 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
11220 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50.000
11221 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 250.000
11222 Cty TNHH XD Toàn Diện An Cư, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
11223 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
11224 Sư cô cùng phật tử tịnh xá Ngọc An Long Mỹ, Mang Thít 750.000
11225 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100.000
11226 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
11227 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
11228 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
11229 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 50.000
11230 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 50.000
11231 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
11232 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, Tiền Giang               100.000
11233 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
11234 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
11235 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
11236 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
11237 Cô Sáu Phụng TPHCM               100.000
11238 Chị Ba Trúc USA               100.000
11239 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè               100.000
11240 anh Nguyên Võ USA               100.000
11241 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL                 50.000
11242 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
11243 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
11244 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
11245 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
11246 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
11247 Chú Thành TT Tam Bình 100.000
11248 Cô Thoa Chi Cúc Thuế, TT Tam Bình 100.000
11249 Sv Lê Tam Bình Tt Tam Bình 100.000
11250 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
11251 Bé Hoài Nguyên Bán thịt bò Trà Ôn 50.000
11252 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11253 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200.000
11254 Nguyễn Duy Khánh TT Tam Bình 50.000
11255 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
11256 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên 50.000
11257 An Gọn ( bán quần áo) 20.000
11258 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11259 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
11260 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
11261 Bà Nguyễn Thị Lùng TT Tam Bình 20.000
11262 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11263 Nhà may cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11264 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11265 Bé Xuân Mai Hựu Thành 20.000
11266 Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50.000
11267 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
11268 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
11269 Thượng tọa Thích Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
11270 Ông Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11271 Bà Trần Thanh Xuân 50.000
11272 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc, Tam Bình 50.000
11273 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11274 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
11275 Diệp Ngọc Tú 20.000
11276 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
11277 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
11278 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
11279 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
11280 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11281 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
11282 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11283 Nguyễn Văn Võ Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
11284 Lê Quốc Trung P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11285 Lê Tâm Như P3, Tp Vĩnh Long 100.000
11286 Nguyễn Ngọc Mỹ Phú Quới, Long Hồ 50.000
11287 Nguyễn Mỹ Tâm Phú Quới, Long Hồ 50.000
11288 Lệ Khánh ( bán cá) TT Tam Bình 50.000
11289 Tiệm vải Cô Bé Bảy TT Tam Bình 100.000
11290 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250.000
11291 Đoàn Thị Diễm Thúy TT Tam Bình 100.000
11292 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
11293 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11294 Trần Hoàng Huy TT Tam Bình 100.000
11295 Thầy Giáo Tâm 100.000
11296 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng 50.000
11297 Du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
11298 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50.000
11299 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
11300 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 200.000
11301 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp 50.000
11302 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân 50.000
11303 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50.000
11304 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân 50.000
11305 Cô Giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân 50.000
11306 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11307 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11308 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
11309 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
11310 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
11311 Nguyễn Thị Diễm Phương Tường Lộc, Tam Bình 50.000
11312 Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
11313 Trương văn Bé Trương Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
11314 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
11315 Thánh thất cáo đài Vĩnh Xuân Trà Ôn 200.000
11316 Cô Ngân TT Tam Bình 100.000
11317 Cô Lĩnh TT Tam Bình 100.000
11318 Nguyễn Văn Châu TT Tam Bình 200.000
11319 Ông Ba, bà Trăm TT Long Hồ 40.000
11320 Diệu Dung TT Càng Long, Trà Vinh 20.000
11321 Thầy giáo Đèo 50.000
11322 Căn tin bệnh viện Tam Bình 50.000
11323 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
11324 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long 50.000
11325 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
11326 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long 100.000
11327 Lò bánh mì Tuấn Minh Mang Thít 100.000
11328 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200.000
11329 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
11330 Trần Thị Ri Xuân Khánh, Cần Thơ 1.000.000
11331 Ông Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
11332 Bà Trần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
11333 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
11334 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11335 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11336 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11337 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11338 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
11339 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
11340 Cô NĂm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
11341 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
11342 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
11343 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
11344 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11345 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11346 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11347 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
11348 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
11349 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
11350 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
11351 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11352 Năm Thanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11353 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11354 Baà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
11355 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11356 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11357 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11358 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11359 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50.000
11360 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50.000
11361 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
11362 Trần Diễm Hương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
11363 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250.000
11364 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11365 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11366 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11367 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11368 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11369 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11370 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá 50.000
11371 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
11372 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11373 Cô Thủy ( TĂGS) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11374 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11375 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11376 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
11377 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
11378 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11379 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11380 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11381 Nguyễn  Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11382 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11383 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
11384 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
11385 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 100.000
11386 Dì Thủy P8, Tp Vĩnh Long 250.000
11387 Nguyễn Hoàng Anh TP Vĩnh Long 50.000
11388 Bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 100.000
11389 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
11390 Nguyễn Trọng Dự P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11391 Lê Ngọc Nữ P1, Tp Vĩnh Long 400.000
11392 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11393 Lê Thị Bích Thuận P1, Tp Vĩnh Long 200.000
11394 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TP Vĩnh Long 1.000.000
11395 Nguyen Thanh Truc 100.000
11396 Nguyen Thi Nhu Quynh 50.000
11397 Gia đình bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 500.000
11398 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
11399 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
11400 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
11401 Nguyễn Thiị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
11402 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
11403 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50.000
11404 Yến Trâm Trường An 50.000
11405 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
11406 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
11407 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TpVL 50.000
11408 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
11409 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TpVL 50.000
11410 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 100.000
11411 Gia đình Lệ Kha P9, Tp Vĩnh Long 150.000
11412 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 150.000
11413 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
11414 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
11415 Đoàn Ngọc Hiền 11/55 Phạm Thái Bường, P4, TpVL 100.000
11415a Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100.000
11416 Mạch Kim Liên 11/55 Phạm Thái Bường, P4, TpVL 100.000
11417 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 200.000
11418 Cô Xuyến ( cá kiểng 55) Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
11419 PT. Anh P1, Tp Vĩnh Long 400.000
11420 Nguyen Dang Quang Phuc 50.000
11421 Huynh Hoa Ngoc Kim 500.000
11422 Dang Thanh Vu 300.000
11423 Chau Minh Toan 200.000
11424 Ban xem dai 100.000
11425 31 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 600.000
11426 Bà Từ P4, Tp Vĩnh Long 200.000
11426a Trường Ngọc P4, Tp Vĩnh Long 100.000
11427 Tiệm đồng hồ Quãng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100.000
11428 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11429 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11430 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11431 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11432 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
11433 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
11434 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11435 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, TPHCM                   100.000
11436 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11437 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11438 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11439 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11440 Cô Sáu Phụng TPHCM                   100.000
11441 Chị Ba Trúc USA                   100.000
11442 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè                   100.000
11443 anh Nguyên Võ USA                   100.000
11444 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                    50.000
11445 Anh chị Thảo, Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   250.000
11446 Cty TNHH XD Toàn Diện An Cư, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
11447 Bạn xem đài 200.000
11448 Ông bà Sáu Em P2, Tp Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *