STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
15992 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100,000
15993 Chiêm Hoàng Đạt P2, Tp Vĩnh Long 500,000
15994 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
15995 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
15996 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50,000
15997 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
15997a Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
15998 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
15999 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
16000 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50,000
16001 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
16002 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
16003 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
16004 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
16005 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
16006 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
16007 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
16008 Bà Trần Thị Ba P4, Tp Vĩnh Long 50,000
16009 Chị Năm hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150,000
16010 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                                      200,000
16011 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội                                        50,000
16012 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                                      100,000
16013 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                                      100,000
16013a Lê Đinh Gia Phát P1, Tp Vĩnh Long 200,000
16014 Cô Giang TPHCM                                      100,000
16015 Nguyễn Thị Hường bán gạo chợ Cái Đôi                                      100,000
16016 Bà Hai Tốt Cái Đôi                                      100,000
16017 Cô Sáu Tiếp 62D Nguyễn Văn Lâu, P8, TPVL 200,000
16018 Cô Thảo Chợ Cái Đôi 100,000
16019 Bạn xem đài   200,000
16019a Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, Tp Vĩnh Long 50,000
16020 Lê Ngọc Nữ P1, Tp Vĩnh Long 400,000
16020a Lê Thị Bích Thuận P1, Tp Vĩnh Long 200,000
16021 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu Giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiểu 400,000
16021a Nguyễn Trọng Dự P1, Tp Vĩnh Long 50,000
16022 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TP Vĩnh Long 1,000,000
16022a Bạn xem đài Vĩnh Long 200,000
16023 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 150,000
16023a Nguyễn Ngọc Khánh Vân Luân Đôn 350,000
16024 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50,000
16024a Hoàng Anh   50,000
16025 Dì Năm Sơn Cầu Ông Me 200,000
16026 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200,000
16027 Đạo tràng a di đà phật TPHCM 1,000,000
16028 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
16029 Nhà hảo tâm An Bình 200,000
16030 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
16031 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
16032 VLXD Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long 200,000
16033 Chị Dung An Bình 100,000
16034 Cô Thủy An Bình 50,000
16035 Cô Hằng An Bình 50,000
16036 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long 50,000
16037 Cô Út An Bình 50,000
16038 Anh Lý An Bình 50,000
16039 Chị Mỹ An Bình 50,000
16040 Chú Sơn Hòa Ninh 50,000
16041 Cô Quí Hòa Ninh 50,000
16042 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An BÌnh 50,000
16043 Cô Phượng Xe ôm An Bình 50,000
16044 Anh Sơn An Bình 50,000
16045 Cù Văn Mười P3, TPVL 50,000
16046 Cù Thành Sĩ P3, TPVL 50,000
16047 Cô Ba Ba Càng 100,000
16048 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
16049 Nguyễn Thị Yêm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
16050 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
16051 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800,000
16052 Lê Hoàng Dung (Ngọc Phượng) Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16053 MC Lê Tuấn Khanh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16054 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
16055 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TPVL 100,000
16056 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50,000
16057 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100,000
16058 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
16059 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
16060 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
16061 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100,000
16062 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
16063 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
16064 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150,000
16065 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
16066 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
16067 Vũ Phong TT Tam Bình 100,000
16068 Phương Anh TT Tam Bình 100,000
16069 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100,000
16070 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200,000
16071 Cô Thảo Trà Ôn 50,000
16072 Vựa cam Khánh Nhân TT Tam Bình 100,000
16073 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100,000
16074 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50,000
16075 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
16076 Cô Mai Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
16077 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16078 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250,000
16079 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16080 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16081 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50,000
16082 Trần Văn Bảy Bí thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16083 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
16084 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
16085 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
16086 Hiếu, Dũng, Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16087 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100,000
16088 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
16089 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
16090 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
16091 Bé, Nguyên bán thịt bò chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
16092 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
16093 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
16094 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
16095 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
16096 Học, Bé Bảy bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16097 An, Gọn bán quần áo Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16098 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500,000
16099 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50,000
16100 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
16101 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
16102 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
16103 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16104 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,
Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16105 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
16106 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16107 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16108 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16109 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16110 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16111 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16112 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16113 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16114 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
16115 Chú Nhiệm Tam Bình 50,000
16116 Thy, Tiến TT Tam Bình 100,000
16117 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
16118 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50,000
16119 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16120 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16121 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
16122 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200,000
16123 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
16124 Trần Thị Phụng Trung Hiệp, Vũng Liêm                                       50,000
16125 Nguyễn Văn Chinh Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16126 Nguyễn Thị Hồng Thủy Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16127 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100,000
16128 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
16129 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16130 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16131 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16132 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50,000
16133 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
16134 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16135 Thánh thất cao đài Vĩnh Xuân   200,000
16136 Diệu Dung Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16137 Thầy giáo Đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50,000
16138 Cô Hạnh Cây xăng Nhơn Bình 100,000
16139 Nguyễn Ngọc Bích Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16140 Nguyễn Ngọc Vinh Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16141 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50,000
16142 Thùng từ thiện ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân, Trà ÔN 100,000
16143 Bé Như Ý Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
16144 Gach vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
16145 Trần Quang Minh Taân An Luông 50,000
16146 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang 500,000
16147 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TPHCM 700,000
16148 Ông ba Bà Trâm TT Long Hồ 40,000
16149 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50,000
16150 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100,000
16151 Tư Tiền Long Phước, Long Hồ 100,000
16152 Bạn xem đài   50,000
16153 Bạn xem đài   200,000
16154 Huu Hoa Proconco TP Cần Thơ 100,000
16155 Tạ Hữu Bình   500,000
16156 Bạn xem đài   200,000
16157 Huu Hoa Proconco   100,000
16158 Bạn xem đài   100,000
16159 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
16160 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
16161 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
16162 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16163 Chú Út Ngợi Chủ tịch Hội NCT xã Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16164 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16165 Chú Tám Hợi NCT Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16166 Cô giáo Út Giáo viên hưu, Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16167 Cô Chính Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16168 Chú Thiếm Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16169 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16170 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16171 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16172 Chú Tám Thổ Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
16173 Cô Ngọc Hòa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
16174 Tiệm phở Duy Đăng Thaành Trung, Bình Tân 50,000
16175 Cô Diệu Ngọt Thaành Trung, Bình Tân 50,000
16176 Bà Năm Hoa Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16177 Chị Kim Huyền Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16178 Cô Huệ Nhạn Nguyễn Văn Thảnh 50,000
16179 Chú Hai Khanh Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16180 Tiệm Kim Trân (2) Nguyễn Văn Thảnh 400,000
16181 Thiếm Hai Hụ Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16182 Chiị Thủy Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16183 Cháu Thanh Húy Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16184 Bạn Thanh Húy Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16185 Chị năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16186 Bùi Nguyễn Kim Ngân Trường THPT Vĩnh Long 100,000
16187 Hội BT BNN Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16188 Đoàn Thị Em Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16189 Anh Hai Tâm (xe ôm) Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16190 Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200,000
16191 Bà Bùi Thị Nhạn Tân An Hội, Mang Thít\ 300,000
16192 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long   3,000,000
16193 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
16194 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16195 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16196 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16197 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16198 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100,000
16199 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100,000
16200 Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
16201 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
16202 TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
16203 ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
16204 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
16205 ÔngĐặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
16206 Ông Đặng văn Truyền Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
16207 Đặng Văn Kê Trung Trị, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
16208 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
16209 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
16210 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
16211 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50,000
16212 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
16213 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
16214 Pha Lê Gò Ân, Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16215 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
16216 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16217 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16218 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16219 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16220 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16221 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50,000
16222 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50,000
16223 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
16224 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
16225 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
16226 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
16227 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16228 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16229 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16230 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16231 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16232 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16233 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16234 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16235 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá, Kiên Giang 50,000
16236 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16237 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
16238 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16239 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16240 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16241 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
16242 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
16243 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16244 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16245 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16246 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16247 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16248 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16249 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16250 Bạn xem đài Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16251 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16252 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16253 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16254 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16255 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                       50,000
16256 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                       50,000
16257 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16258 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM                                    100,000
16259 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16260 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16261 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16262 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                                    100,000
16263 Cô Sáu Phụng TPHCM                                    100,000
16264 Chị Ba Trúc USA                                    100,000
16265 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè                                    100,000
16266 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                                       50,000
16267 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    250,000
16268 Yến Ngọc Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16269 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
16270 Cô Hồng Sóc Trăng 200,000
16271 anh Nguyên Võ USA 100,000
16272 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
16273 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, TPVL 100,000
16274 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
16275 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, TPVL 100,000
16276 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
16277 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
16278 Nguyễn Thị Kim Vân P1, TPVL 100,000
16279 Bạn xem đài P3, TPVL 120,000
16280 Bạn xem đài   100,000
16281 Nguyễn Văn Quan   100,000
16282 Đặng Thanh Vũ TPHCM 300,000
16283 Quang Phú P1, TPVL 50,000
16284 Bạn xem đài Ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16285 Trần Thanh Bình Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng 100,000
16286 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
16287 Nga Sơn P8, TPVL 50,000
16288 Mai Cát Tường Trần Phú, P4, TPVL 200,000
16289 Anh Trung 44 Lê Văn Tám                                        50,000
16290 Tập thể CB – CNV Đài PT-TH Vĩnh Long                                   1,000,000
16291 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước                                        50,000
16292 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp                                        50,000
16293 Chị Minh Thư Đài PT – TH Vĩnh Long                                      100,000
16294 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long                                        50,000
16295 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long                                        50,000
16296 Yến Trâm Trường An                                        50,000
16297 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long                                        50,000
16298 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/ 13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long                                      100,000
16299 Nguỵe Thế Vinh, Ngụy Diêu Quang P4, Tp Vĩnh Long 600,000
16300 Bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 300,000
16301 Gia đình Gia Huy, Gia Phát P8, Tp Vĩnh Long 400,000
16302 31 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 530,000
16303 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100,000
16303a Lục Thị Bích Thảo Việt Kiều Mỹ 200,000
16304 Cô Thu (bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
16305 Cô Giáo Mười Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
16306 Cô Nguyễn Thị Kim Chi Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
16307 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
16308 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
16309 Ông Nguyễn Phúc Toàn Lê Thái Tổ, P2, TPVL 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *