STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9258 Một giáo viên Trường THPT Nguyễn Thông 500,000
9259 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100,000
9260 Nguyễn Minh Huy 360B/21 Khu nhà ở Hưng Thịnh Đức, Long Hồ 200,000
9261 Nguyen Van Lam Tuong 50000
9262 Ta Huu Binh, Ta Thanh Dat 500,000
9263 Tuan va Cuong 400,000
9264 Điền Khương TT Long Hồ 250,000
9265 Anh Nghi Bến Tre 2,000,000
9266 Cửa hàng máy tính Quốc Huy Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100,000
9267 Gia đình Dung Thien Di 1,000,000
9268 Nguyen Van Quan 100,000
9269 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200,000
9270 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300,000
9271 Gia đình Gia Huy, Gia Phát P8, Tp Vĩnh Long 400,000
9272 Cô Sáu Tiếp 62D Nguyễn Văn Lâu, P8, TPVL 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *