STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
17424 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
17425 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
17426 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
17427 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
17428 Anh Hùng P1, TPVL 100,000
17429 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
17430 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
17431 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
17432 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17433 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50,000
17434 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
17435 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
17436 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17437 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
17438 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17439 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
17440 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17441 Bà Trần Thị Ba P4, TPVL 50,000
17442 Chị Năm hủ tiếu P1, TPVL 150,000
17443 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội            200,000
17444 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội              50,000
17445 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân            100,000
17446 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long            100,000
17447 Chiêm Hoàng Đạt P8, TPVL            500,000
17448 Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi, Cát Tường Cửa hàng ĐTDĐ Ánh Minh, P4, TPVL            100,000
17449 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
17450 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
17451 VLXD Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
17452 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 100,000
17453 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100,000
17454 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ 200,000
17455 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200,000
17456 Cô Tuyết Hòa Ninh, Long Hồ 100,000
17457 Cô Quí Hòa Ninh, Long Hồ 50,000
17458 Chú Sơn An Bình, Long Hồ 50,000
17459 Chị Bạch An Bình, Long Hồ 50,000
17460 Anh Lý An Bình, Long Hồ 50,000
17461 Chú Sáu Phó An Bình, Long Hồ 50,000
17462 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ 50,000
17463 Cô Ba Ba Càng            100,000
17464 Chị Phượng Xe ôm An Bình              50,000
17465 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long              50,000
17466 Cù Thanh Sĩ P3, Tp Vĩnh Long              50,000
17467 Chị Huệ bán sữa đậu nành phà An Bình              50,000
17468 Chi Phụng An Bình, Long Hồ              50,000
17469 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa, TPVL              50,000
17470 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi              50,000
17471 Đoàn Ánh Nguyệt Tân Xuân, Tân Ngãi            100,000
17472 Phan Thanh Trí Sở NN&PT NT Vĩnh Long              50,000
17473 Vũ Thị Minh Trang Sở NN&PT NT Vĩnh Long              50,000
17474 Phan Thị Thùy Dung Tân Xuân, Tân Ngãi              50,000
17475 Trương Nguyễn Thị Trúc Mai P9, TPVL              50,000
17476 Lê Thanh Quang Vĩnh Hòa, Tân Ngãi              50,000
17477 Bá Tuấn Trường Hải            100,000
17478 Lý Liên Tân Thuận An, Tân Ngãi              50,000
17479 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi              50,000
17480 Ông Sáu Quang Tân Hòa, TPVL            100,000
17481 Nguyễn Thị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
17482 Tô Thị Tuyết Hương Long Hồ 100,000
17483 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Tam Bình 50,000
17484 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
17485 Gia đình Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
17486 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50,000
17487 Hoàng Kim Thủy Tân Ngãi, Vĩnh Long 50,000
17488 Nguyễn Thị Tám Long Hồ 50,000
17489 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ 100,000
17490 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
17491 Hồ Thị Ngọc Điệp P4, TPVL 200,000
17492 Bạn xem đài P5, TPVL 300,000
17493 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50,000
17494 Nguyễn Thị Thê P8, TPVL 50,000
17495 Lê Thị Đẹp Hòa Phú, Long Hồ 100,000
17496 Dương Thị Hoa Hòa Phú, Long Hồ 50,000
17497 Minh Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
17497a Kiều Tông Tam Bình 100,000
17498 Nguyễn Ngọc Sương Ba Càng 50,000
17499 Huỳnh Thị Ngọc Vĩnh Phú, Tân Ngãi 100,000
17500 Võ Văn Mỹ Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
17501 Ba Bế Vĩnh Bình, Tân Ngãi 50,000
17502 Trần Lê Nhã Trân Vĩnh Long 100,000
17503 Trịnh Nguyễn Thị Băng TPCT 100,000
17504 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, TPVL 400,000
17505 Bạn xem đài 500,000
17506 Hoa Proconco Cần Thơ 100,000
17507 Bạn xem đài 100,000
17508 Nguyễn Quang Hiển 200,000
17509 Lê Ngọc Nữ P1, TPVL 400,000
17510 Lê Thị Bích Thuận P1, TPVL 200,000
17511 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TPVL 50,000
17512 Nguyễn Trọng Dự P1, TPVL 50,000
17513 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
17514 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TPVL 100,000
17515 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100,000
17516 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
17517 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
17518 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
17519 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100,000
17520 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
17521 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50,000
17522 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100,000
17523 Tư Tiên Thanh Đức, Long Hồ 100,000
17524 Tiệm hột Vạn Hưng Vũng Liêm 100,000
17525 Bà Tư Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
17526 Tập thể Cali 100,000
17527 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
17528 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 200,000
17529 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
17530 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
17531 Vũ Phong TT Tam Bình 100,000
17532 Phương Anh TT Tam Bình 100,000
17533 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200,000
17534 Vựa cam Khánh Nhân TT Tam Bình 100,000
17535 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100,000
17536 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250,000
17537 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100,000
17538 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
17539 Thy, Tiến TT Tam Bình 100,000
17540 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50,000
17541 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
17542 Chú Nhiệm Tam Bình 50,000
17543 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200,000
17544 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100,000
17545 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50,000
17546 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
17547 Cô Mai Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
17548 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
17549 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
17550 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
17551 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
17552 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
17553 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
17554 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
17555 Trần Văn Bảy Bí thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17556 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
17557 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
17558 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
17559 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
17560 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
17561 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
17562 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17563 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17564 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,
Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17565 Nguyễn Ngọc Bích Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
17566 Nguyễn Ngọc Vinh Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
17567 Trương Văn Bé Trương Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
17568 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17569 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
17570 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17571 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17572 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17573 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17574 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17575 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17576 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17577 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17578 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
17579 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
17580 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
17581 Bé, Nguyên bán thịt bò chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
17582 Học, Bé Bảy bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17583 An, Gọn bán quần áo Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17584 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
17585 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50,000
17586 Trần Thị Phụng Trung Hiệp, Vũng Liêm             50,000
17587 Nguyễn Văn Chinh Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
17588 Nguyễn Thị Hồng Thủy Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17589 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100,000
17590 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
17591 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17592 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17593 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17594 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
17595 Thánh thất cao đài Vĩnh Xuân 200,000
17596 Diệu Dung Khóm 6, TT Càng Long, Trà Vinh 20,000
17597 Thầy giáo Đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50,000
17598 Cô Hạnh Cây xăng Nhơn Bình 100,000
17599 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50,000
17600 Thùng từ thiện ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân, Trà ÔN 100,000
17601 Bé Như Ý Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
17602 Gach vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
17603 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang 500,000
17604 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TPHCM 700,000
17605 Ông ba Bà Trâm TT Long Hồ 40,000
17606 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
17607 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
17608 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500,000
17609 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50,000
17610 Cô Thảo Trà Ôn 50,000
17611 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50,000
17612 Cô Thu (bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
17613 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân, Trà ÔN 50,000
17614 Cô Giáo Mười Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
17615 Thùng ĐCNĐ phà ngã tư Gò Tranh, Vĩnh Xuân 100,000
17615a Út Lên Gò Tranh, Vĩnh Xuân 100,000
17616 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17617 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17618 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17619 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             50,000
17620 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             50,000
17621 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17622 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM          100,000
17623 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17624 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17625 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17626 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang          100,000
17627 Cô Sáu Phụng TPHCM          100,000
17628 Chị Ba Trúc USA          100,000
17629 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè          100,000
17630 anh Nguyên Võ USA 100,000
17631 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ             50,000
17632 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          250,000
17633 Yến Ngọc Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
17634 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
17635 Cô Hồng Sóc Trăng 200,000
17636 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
17637 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
17638 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17639 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17640 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17641 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17642 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100,000
17643 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100,000
17644 Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
17645 TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
17646 ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
17647 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
17648 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
17649 Ông Đặng văn Truyền Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
17650 Đặng Văn Kê Trung Trị, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
17651 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
17652 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
17653 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
17654 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50,000
17655 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
17656 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
17657 Pha Lê Gò Ân, Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17658 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
17659 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17660 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17661 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17662 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17663 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17664 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50,000
17665 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50,000
17666 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
17667 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
17668 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
17669 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
17670 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17671 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17672 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17673 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17674 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17675 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17676 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17677 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17678 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá, Kiên Giang 50,000
17679 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
17680 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
17681 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17682 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17683 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17684 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
17685 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
17686 Chú Út (Hai Nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17687 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17688 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17689 Chị Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
17689a Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200,000
17690 Phan Hiền Minh Lớp 9/6 Trường Lê Quí Đôn 200,000
17691 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên            300,000
17692 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên            100,000
17693 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Luân Đôn            350,000
17694 Cô Danh, Hường, Thảo P8, TPVL            250,000
17695 Cô Hạnh, Ngân, Chín P8, TPVL            150,000
17696 Cô Nhàn P8, TPVL              50,000
17697 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ              50,000
17698 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL            200,000
17699 Cô Sáu Tiếp Nguyễn Văn Lâu, P8, TPVL 200,000
17700 Nguyễn Thị Hồng Vân P5, TPVL 200,000
17701 Trần Thị Yến Nhi P1, TPVL 200,000
17702 DNTN Đức Thịnh An Hiệp, Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang 3,900,000
17702a DNTN Đức Thịnh 2 ( Nhí) An Hiệp, Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang 1,950,000
17703 Tài Cẩn ( Đức Thịnh) An Hiệp, Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang 1,950,000
17704 DNTN Phước Thành An Thiện, Hội Cư, Cái Bè, Tiền Giang 3,900,000
17705 Tiệm sữa Anh Quân Khu 1A Chợ Cái Bè, Tiền Giang 2,500,000
17706 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Chí Thanh, K1, P5, TPVL 2,500,000
17707 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TPVL 100,000
17708 Nguyễn Thị Thúy Long Hồ 100,000
17709 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Trà Ôn 100,000
17710 Lê Thị Hồng Nhung Tam Bình 20,000
17711 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 200,000
17712 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17713 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17714 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17715 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20,000
17716 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100,000
17717 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17718 Võ Huỳnh Nhã Trúc Đồng Tháp 100,000
17719 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30,000
17720 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
17721 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17722 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17723 Quán chay Hiếu Phụng Vũng Liêm 50,000
17724 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
17725 Nguyễn Thị Yêm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
17726 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
17727 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800,000
17728 Lê Hoàng Dung (Ngọc Phượng) Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17729 MC Lê Tuấn Khanh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17730 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
17731 Cô Giang TPHCM 100,000
17732 Nguyễn Thi Hường Bán gạo chợ Cái Đôi 100,000
17733 Bà Hai Tốt Cái Đôi 100,000
17734 Cô Thảo Cái Đôi 100,000
17735 Trần Thanh Bình Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
17736 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
17737 Anh em Quốc Viễn, Huệ Mẫn K1, P3, TPVL 400,000
17738 Bạn xem đài Vĩnh Long 500,000
17739 Bạn xem đài Vĩnh Long 500,000
17740 Đoàn Ngọc Hiền P4, TPVL 100,000
17741 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
17742 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
17743 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
17744 Gia đình Chú Thạch Hoàng P1, TPVL 200,000
17745 Sáu Trực P8, TPVL 100,000
17746 Nguyễn Thị Như Quỳnh TPHCM 100,000
17747 Ngô Ngọc Anh 50,000
17748 Trịnh Nguyễn Thị Băng TPCT 100,000
17749 Tạ Hữu Bình 500,000
17750 Nguyễn Văn Quan 100,000
17751 Châu Minh Toàn 200,000
17752 Tràn Hoàng Hải Anh 12,000
17753 Nguyễn Thụy Thúy Vi 100,000
17754 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 200,000
17755 Ngô Ngọc Anh 100,000
17756 Bạn xem đài PGD Mỹ Thuận 200,000
17757 Tập thể CB-CNV Đài PT-TH Vĩnh Long 1,000,000
17758 Bà Hoàng Thị Minh P3, TPVL 100,000
17759 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
17760 Chị Minh Thư Đài PT-TH Vĩnh Long 100,000
17761 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
17762 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50,000
17763 Bạch Lan ( Hồng Đại Lợi) P3, TPVL 100,000
17764 Cô Nguyễn Hồng Yến TPHCM 100,000
17765 Khả Vy P1, TPVL 50,000
17766 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
17767 Ông bà Năm Xây Trường An 50,000
17768 Yến Trâm Trường An 50,000
17769 27 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 440,000
17770 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TPVL 1,000,000
17771 Ông Lê Văn Tổng Công ty TNHH Vạn Thành Phát, Long Hồ 1,000,000
17772 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiểu 400,000
17773 Bạn xem đài P3, TPVL 300,000
17774 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
17775 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
17776 Người Vĩnh Long 2,500,000
17777 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100,000
17778 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *