STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
14496a Anh Hùng P1, TPVL 100,000
14497 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
14498 Bé lâm Gia hân Lớp 7/12 Lê Quí Đôn 50,000
14499 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
14500 Giáo Viên Hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
14501 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, TPVL 200,000
14502 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
14503 Chiêm Hoàng Đạt P2, TPVL 500,000
14504 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100,000
14505 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 100,000
14506 Huỳnh Trần Ngọc Anh Long Hồ 500,000
14507 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 200,000
14508 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 150,000
14509 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
14510 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
14511 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14512 Tiệm lưới Quang Minh 100,000
14513 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
14514 Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên Trường Lê Quí Đôn 100,000
14515 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
14516 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
14517 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
14518 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
14519 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
14520 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14521 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14522 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
14523 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14524 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
14525 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
14526 Xe Hoàng Đức 50,000
14527 Bạn xem đài P4, TPVL 200,000
14528 Bạn xem đài Thạnh Quới, Long Hồ 100,000
14529 Cô Sáu Tiếp 45A Nguyễn Văn lâu, P8, TPVL 200,000
14530 Lương Chánh Huy, Lữ Ly Ly P4, TPVL 200,000
14531 DNTN Ngọc Tiến P4, TPVL 100,000
14532 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TPVL 200,000
14533 Bích Trâm Cổng Trường Nguyễn Hữu Quân 500,000
14534 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
14535 Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi, Cát Tường Cửa hàng ĐTDĐ Ánh Minh 100,000
14536 Phan Hiền Minh Lớp 8/7 Trường THCS Lộc Hòa 400,000
14537 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
14538 Hoồ Thanh Quan Bình Phước 50,000
14539 Hồ Văn Tám Bình Phước 50,000
14540 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 100,000
14541 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50,000
14542 Lò nem Sáu Xệ con Tân Hạnh, Long Hồ 200,000
14543 Bà Trần Thị Âu Cầu Quang Phú 100,000
14544 Trần Thị Đầy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14545 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14546 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14547 Giáo Khanh 50,000
14548 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14549 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14550 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
14551 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14552 Nguyễn Thị Bê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14553 Trần Kim Thắm Tân Bình, Tân Hội 50,000
14554 Ông Đặng văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
14555 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
14556 Trạm y Tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14557 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14558 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
14559 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
14560 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp 50,000
14561 Phương – Hạnh ( bán vải) 50,000
14562 Anh Ngọc Hồ Bơi Hùng GyM Long An 100,000
14563 Nguyễn Phước Thành Tân Long 50,000
14564 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh 50,000
14565 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước 100,000
14566 Cô năm Kim Chợ Long Hiệp 50,000
14567 Tấn Thành ( lò rèn) Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14568 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14569 Nguyễn Thị Chiêu Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14570 Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14571 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14572 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Thành, Vũng Liêm 70,000
14573 Cô Út Nhỏ ( cây xăng) Tân Long 50,000
14574 Xe Khách Phương Hân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
14575 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
14576 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14577 Đại lý vé số  Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14578 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14579 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14580 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14581 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14582 Thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14583 Huỳnh Hồng Vy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14584 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
14585 Bạn xem đài Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14586 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
14587 Phật tử đoàn bát Quan Trai Chùa Hội An 300,000
14588 Bạn xem đài Chợ Vũng Liêm 200,000
14589 Cô Tuyết ( bán bánh) TT Vũng Liêm 100,000
14590 Cô Ánh Nga Tạp hóa Chợ Vũng Liêm 50,000
14591 Cô Trinh Tạp hóa Chợ Vũng Liêm 50,000
14592 Cô Liễu Mỹ Phâm Chợ Vũng Liêm 50,000
14593 Phật tử Diệu Liên Chùa Hội An 50,000
14594 Phật tử Diệu Tánh Chùa Hội An 50,000
14595 Sư cô Diệu Hạnh Chùa Hội An 50,000
14596 Phật tử Thiện Phước Chùa Hội An 50,000
14597 Cô Diệu Minh Chùa Hội An 50,000
14598 Trần Hạnh Phúc TT Vũng Liêm 50,000
14599 Nguyễn Thanh Tùng Phòng Nội vụ Vũng Liêm 200,000
14600 Cô Dúng ( gv Huu) TT Vũng Liêm 50,000
14601 Phật tử Diệu Quí TT Vũng Liêm 200,000
14602 Cường, Yến Nhi TT Vũng Liêm 50,000
14603 Dì Hai Hưng Chánh 100,000
14604 Cô Sáu Tâm Trung Thành 50,000
14605 Phan Văn Hạ Trung Thành 200,000
14606 Nguyễn Ngọc Thanh Tiềng Trung Thành 100,000
14607 Nguyễn Văn Vũ Quới An 100,000
14608 Phan Thị Thu Trung Thành 100,000
14609 Phan Thị Kìa Trung Thành 50,000
14610 Dương Thị Trúc Linh Đại Học Cửu Long 100,000
14611 Dương Thị Trúc Thanh Đại Học Cửu Long 100,000
14612 Phòng tiêu thụ thị trường Cty thuốc lá Cửu Long 200,000
14613 Bạn xem đài Cty thuốc lá Cửu Long 200,000
14614 Hai Xuân Long An 200,000
14615 Bà Nguyễn Thị Sậu Sơn Đông, Thanh Đức 50,000
14616 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250,000
14617 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
14618 Nhà Hảo tâm An Bình 200,000
14619 Vật liệu Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
14620 Chị Dung Đồng Phú 100,000
14621 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
14622 Joseph 100,000
14623 Bạn xem đài 50,000
14624 Anh Lý An Bình 50,000
14625 Cô Thủy An Bình 50,000
14626 Tổ từ Thiện An Bình 200,000
14627 Cô Út Ửng An Bình 50,000
14628 Cô Xuân An Bình 50,000
14629 Cô Minh An Bình 50,000
14630 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long 50,000
14631 Cô Ba Ba càng 100,000
14632 Cô Kim Huệ An Bình 50,000
14633 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
14634 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
14635 Ông Trần Văn Bảy ( bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14636 Bà Trần Thanh Xuân 50,000
14637 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc 50,000
14638 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14639 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
14640 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
14641 Diệp Ngọc Tú Vũng Liêm 20,000
14642 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
14643 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
14644 Bé Chín, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
14645 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
14646 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14647 Thượng tọa Thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
14648 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
14649 Phật tử Chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
14650 Gđ Thầy Hiếu Tt Tam BÌnh 150,000
14651 Ông Bà Dân nam Tt Tam BÌnh 100,000
14652 Trinh, Kim, Thuấn Tt Tam BÌnh 100,000
14653 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100,000
14654 Sạp quần áo cô Hai TT Tam Bình 100,000
14655 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50,000
14656 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50,000
14657 Chú Thu Bến đò lò vôi 100,000
14658 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100,000
14659 Phong, Trinh TT Tam Bình 100,000
14660 Nguyễn Văn Bôn TT Tam Bình 200,000
14661 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200,000
14662 Hạnh Huệ TPCT 50,000
14663 Chị Sáu Trà CÔn 50,000
14664 Lưu Thị Hồng Thúy Tân Mỹ, Trà Ôn 50,000
14665 Cây xăng Bé Bảy 50,000
14666 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
14667 Dì Hai Thành Tam Bình 100,000
14668 Nguyễn Quốc Thanh Tt Tam BÌnh 100,000
14669 Bé Hoài Nguyên ( Bán thịt bò) TT Trà Ôn 50,000
14670 6 Vinh, & 7 Tý TT Trà Ôn 50,000
14671 Trần Thị Gái Phú Thịnh, Tam Bình 100,000
14672 Trần Chí Hùng Long Mỹ, Mang Thít 250,000
14673 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
14674 Cửa hàng TAGS Minh TuyềnMang Thít 100,000
14675 Cô Kiều Tt Tam Bình 100,000
14676 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200,000
14677 Nguyễn Duy Khánh TT Tam Bình 50,000
14678 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
14679 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
14680 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
14681 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên 50,000
14682 An Gọn ( bán quần áo) 20,000
14683 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14684 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14685 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh 50,000
14686 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh 50,000
14687 Võ Mạnh Lương Hòa Thạnh 50,000
14688 Thi, Tiến Tam Bình 100,000
14689 Gia dình Nguyễn Thị Tư K2, P3, TPVL 50,000
14690 Bà Bùi Thị Ba K2, P3, TPVL 100,000
14691 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
14692 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
14693 Cụ ông Tăng Cẩu ( Minh Thiện) Khu 1, TT Trà Ôn 5,000,000
14694 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
14695 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 200,000
14696 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
14697 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
14698 Tiệm thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
14699 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
14700 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
14701 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100,000
14702 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Thuận, Chánh Hội, Mang Thít 100,000
14703 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100,000
14704 Long, Giang P8, TPVL 50,000
14705 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
14706 Nguyen Van Hung 200,000
14707 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TPVL 50,000
14708 Le Dai Tai 1,200,000
14709 Pham Cong Trang 400,000
14710 Nong Trong Huu 500,000
14711 Lê Thùy Trang Đường 3/2 Ninh Kiều, Cần Thơ 200,000
14712 Lò bánh mì Tuấn Minh Khóm 3, TT Cái Nhum 100,000
14713 Cửa hàng nội thất xem hoa Quốc lộ 1 a Song Phú, Tam Bình 100,000
14714 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
14715 Dũng Uyên Taân Quới, Bình Tân 100,000
14716 Leê Bạch Hòa GV Tiểu học Tân Quới 200,000
14717 Phạm Thị Thiện Phạm Thế Hiển, Quận 8, TPHCM 300,000
14718 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú 100,000
14719 Uốn tóc Gia Hân Phú Hưng, Phú Thịnh 200,000
14720 Quỹ Vì Người Nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
14720a Cô Đỗ Thị Rớt Cựu Giáo Viên Trường Nguyễn Đình Chiểu 400,000
14721 Dương Liễu P5, TPVL 100,000
14722 Trang Hòa TPVL 100,000
14723 Năm Lan TPVL 100,000
14724 Minh Hùng hoàn hảo 100,000
14725 Hoàng Huy P4, TPVL 100,000
14726 Chị Hà ( Bán Bánh) Chợ Vĩnh Long 100,000
14727 Anh Cường TPVL 50,000
14728 Nguyễn Trung Bảo P3, TPVL 50,000
14729 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
14730 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
14731 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
14732 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
14733 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
14734 Khắc Duy, Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
14735 Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
14736 Cô Nam Calli 100,000
14737 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
14738 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
14739 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
14740 Tổ nấu cơm từ Thiện TPVL 1,000,000
14741 Võ Thị Hòa K3, P2, TPVL 200,000
14742 Phúc Vinh, Anh Thư Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
14743 Quán nhậu Phát Lộc P5, TPVL 200,000
14744 Cô Thủy Nhà thuốc tây Vĩnh Phúc, Tân Hạnh 1,000,000
14745 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ 50,000
14746 Chị Diệu Hiền P8, TPVL 50,000
14747 Chị Kim mão P9, TPVL 50,000
14748 Bé Cát Anh P9, TPVL 100,000
14749 Dì Bảy Tiểu thương chợ Cái Nhum 200,000
14750 Bạn xem đài Vĩnh Long 500,000
14751 Khả Vy P1, TPVL 50,000
14752 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
14753 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
14754 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
14755 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
14756 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
14757 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50,000
14758 Cô Giang TPHCM 100,000
14759 Võ Nguyễn Anh Minh TPVL 100,000
14760 Bà Hai Tốt Tân Quới , Tân Hòa 100,000
14761 Nguyễn Thị Hường Bán gạo Chợ Cái Đôi 100,000
14762 Cô Thảo Cái Đôi 100,000
14763 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200,000
14764 Hội Đông Y P1, TPVL 100,000
14765 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100,000
14766 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400,000
14767 Ông Bà Năm Xây Trường An 50,000
14768 Yến Trâm Trường An 50,000
14769 Tiệm bánh Hải Ký P1, TPVL 200,000
14770 Lê Thành Trung Long Phước, Long Hồ 100,000
14771 Cửa hàng máy tính Quốc Huy Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100,000
14772 Cô Năm Tân Lộc, Tam Bình 200,000
14773 Phật tử Năng sự Tân Lộc, Tam Bình 100,000
14774 Nguyễn Thị Lan Tân Lộc, Tam Bình 100,000
14775 Nguyễn Thị Phan Tân Lộc, Tam Bình 50,000
14776 Traần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
14777 Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
14778 Lê Văn Ngợi Ct Hội NCT Ngyễn Văn Thảnh 100,000
14779 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình 100,000
14780 Chú Tám Mỹ Hòa 100,000
14781 Cô Giáo Út Mỹ Hòa 50,000
14782 Chú Thím Út Hoàng Mỹ Hòa 100,000
14783 Chú Thím Sáu Lực Mỹ Hòa 100,000
14784 Chị Hồng Thu Hòa Bình 100,000
14785 Chị Kim Hằng Hòa Bình 100,000
14786 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Hòa Bình 100,000
14787 Cô Ngọc Thạnh Hòa Bình 100,000
14788 Chú Tám Thổ Hòa Bình 50,000
14789 Đoàn Thị Em Hòa Bình 100,000
14790 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc Hòa Thới 100,000
14791 Bà Năm Hoa 100,000
14792 Chi Kim Huyền Hòa An 100,000
14793 Cháu Thanh Húy Thành Trung 100,000
14794 Cháu Thành Huy Thành Trung 100,000
14795 Chị Thảo Nguyên Thành Trung 100,000
14796 Cô Huệ Nhạn Hòa An 50,000
14797 Dì Bảy Còn Thành Trung 50,000
14798 Bà Bùi Thị Thới Nguyễn Văn Thãnh 50,000
14799 Cô Út Ân Nguyễn Văn Thãnh 100,000
14800 Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Bình Minh 100,000
14801 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Bình Minh 100,000
14802 Bạn xem đài cty Tỷ Xuân 440,000
14803 Cô Tư Diệp Mỹ Hòa 50,000
14804 Ông Bà Ba Đức Chánh Hội, Mang Thít 500,000
14805 Bà Năm ( bán xôi) Cầu Ông Me 200,000
14806 Bà Tư Cầu Ông Me 100,000
14807 39 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 660,000
14808 Dì Hai Tụ Thành Trung 100,000
14809 Ông Bà Phan Văn Sắt
Nguyễn Thị Thời
P3, TPVL 1,000,000
14810 Nga, Sơn P8, TPVL 100,000
14811 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ 200,000
14812 Phật tử Diệu Tánh Chùa Hội An 50,000
14813 Nguyen Van Luc 60,000
14814 Nguyen Van Quan 100,000
14815 Luu Trong Hieu 200,000
14816 Phaạm Thi Lat 1,000,000
14817 Ho Le Nga 200,000
14818 Bạn xem đài 500,000
14819 Bạn xem đài 400,000
14820 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100,000
14821 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200,000
14822 Văn Thố TT Vũng Liêm 50,000
14823 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100,000
14824 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20,000
14825 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50,000
14826 Lê Thị Kim HỒng TT Vũng Liêm 50,000
14827 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50,000
14828 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130,000
14829 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
14830 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
14831 Nhà thuốc bắc vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
14832 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
14833 Đăng Khoa, Lan Thanh Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40,000
14834 Bé Đình Quân Gia Hân TPHCM 100,000
14835 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14836 Tạ Thị Điệp Trung Thành Tây 50,000
14837 Đoàn Vũ Lâm Trung Ngãi 50,000
14838 Bé Khắc Long Trung Ngãi 20,000
14839 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi 20,000
14840 Đoàn Thúy Thảo Trung Ngãi 50,000
14841 Huỳnh Anh THư, Nguyễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100,000
14842 Phtạ tử Chùa Hội An TT Vũng Liêm 50,000
14843 Pt Chùa Phước Thọ TT Vũng Liêm 20,000
14844 Chiêm Hoàng Đạt P2, TPVL 500,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *