STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1618 Bạn xem đài P3, TPVL 1.000.000
1619 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, p1, TPVL 200.000
1620 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100.000
1621 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200.000
1622 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
1623 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
1624 Ông Minh Đức P1, Tp Vĩnh Long 100.000
1625 Cửa hàng máy tính Quốc Huy Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
1626 Ông Huỳnh Văn Nửa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
1627 Sáu Hòa 50.000
1628 Chiị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
1629 Lê Thành Trắc Taân Bình, Tân Hội 50.000
1630 Nguyễn Trung Điền P5, Tp Vĩnh Long 50.000
1631 Đào Duy Bè cá tân Hội 50.000
1632 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1633 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1634 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
1635 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1636 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
1637 Xe Hoàng Đức 50.000
1638 Thảo Vân, Cẩm Vân 50.000
1639 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 150.000
1640 Chị 5 hử tiếu P1, Tp Vĩnh Long 50.000
1641 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
1642 Trần Huỳnh Anh Thơ 100.000
1643 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1644 Nguyễn Thị Đỉnh K1, P9, TPVL 1.000.000
1645 Huỳnh Ngọc Yến Uyên P1, Tp Vĩnh Long 500.000
1646 Tiệm lưới Quang Minh 100.000
1647 Đinh Hoàng Việt Cao Thắng, P8, TPVL 100.000
1648 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít 50.000
1649 Hồ Văn Tám Bình Phước, Mang Thít 50.000
1650 Dương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
1651 Phật tử Chùa Hội An 50.000
1652 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200.000
1653 Bạn xem đài Hẻm cây khế 100.000
1654 Chú Mai Hữu Hãn 100.000
1655 Bích Trâm Cổng Trường Nguyễn Hữu Quân 400.000
1656 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 200.000
1657 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
1658 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
1659 Tiệm thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
1660 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
1661 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
1662 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100.000
1663 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Thuận, Chánh Hội, Mang Thít 100.000
1664 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100.000
1665 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
1666 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
1667 CXLD Hòa Lợi P8, TPVL 200.000
1668 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 200.000
1669 Chị Dung Đồng Phú 100.000
1670 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
1671 Cô Út Ửng An Bình 50.000
1672 Chị Hai Phò An Bình 50.000
1673 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long 100.000
1674 Cô Chín P4, Tp Vĩnh Long 100.000
1675 Cô Ba Ba Càng 100.000
1676 Cô Kim Huệ An Bình 50.000
1677 Tổ từ thiện An Bình 200.000
1678 Anh Thái Trung Qui An Bình 50.000
1679 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50.000
1680 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
1681 Cù Thị Cẩm P3, Tp Vĩnh Long 50.000
1682 Cù Ngọc Trinh P3, Tp Vĩnh Long 20.000
1683 Anh Sơn An Bình 30.000
1684 Chị Số 39 Vĩnh Long 1.000.000
1685 Bạn xem đài 300.000
1686 Nguyễn Thành Nhân Long Hồ 400.000
1687 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1688 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1689 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1690 Cô Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TPHCM 600.000
1691 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50.000
1692 Ban trị sự PGHH Tân Quới, Bình Tân 500.000
1693 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
1694 Ông Trương Văn Bé Trương Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
1695 Phật tử Chùa Pước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
1696 Gđ Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
1697 Ông Bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
1698 Trinh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
1699 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100.000
1700 Sạp quần áo cô Hai TT Tam Bình 100.000
1701 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
1702 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
1703 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100.000
1704 Phong, Trinh TT Tam Bình 100.000
1705 Nguyễn Văn Bôn TT Tam Bình 200.000
1706 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
1707 Hạnh Huệ TPCT 50.000
1708 Chị Sáu Trà CÔn 50.000
1709 Lưu Thị Hồng Thúy Tân Mỹ, Trà Ôn 50.000
1710 Cây xăng Bé Bảy 50.000
1711 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
1712 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
1713 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
1714 Bé Hoài Nguyên Bán thịt bò Trà Ôn 50.000
1715 Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50.000
1716 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
1717 Cửa hàng TAGS Minh TuyềnMang Thít 100.000
1718 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200.000
1719 Nguyễn Duy Khánh TT Tam Bình 50.000
1720 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
1721 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
1722 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên 50.000
1723 An Gọn ( bán quần áo) 20.000
1724 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1725 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh 50.000
1726 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh 50.000
1727 Võ Mạnh Lương Hòa Thạnh 50.000
1728 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
1729 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
1730 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
1731 Bà Nguyễn Thị Lùng TT Tam Bình 20.000
1732 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1733 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1734 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1735 Bé Xuân Mai Hựu Thành 20.000
1736 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
1737 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
1738 Thượng tọa Thích Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
1739 Ông Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1740 Bà Trần Thanh Xuân 50.000
1741 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc 50.000
1742 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1743 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
1744 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
1745 Diệp Ngọc Tú 20.000
1746 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
1747 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
1748 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
1749 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
1750 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1751 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
1752 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
1753 Trần Thị Gái Tam Bình 100.000
1754 Trọng Tín P4, Tp Vĩnh Long 200.000
1755 Bà Từ P4, Tp Vĩnh Long 300.000
1756 Trường Ngọc P4, Tp Vĩnh Long 50.000
1757 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 300.000
1758 Diệu Định Trần Phú, P4, TPVL 100.000
1759 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long Hòa An 3.000.000
1760 Bạn xem đài 5.000.000
1761 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình 50.000
1762 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
1763 Lò bánh mì Tuấn Minh K3, TT Cái Nhum 100.000
1764 Võ Kim Chi Tân Mỹ, Trà Ôn 50.000
1765 Ban trị sự Thành Đông Thaành Đông, Bình Tân 100.000
1766 Nguyễn Thị Nhân Tín Tường Lộc, Tam Bình 100.000
1767 Lê Bạch Hòa Bình Tân, Vĩnh Long 200.000
1768 Huyỳnh Quốc Nam Gò Công Đông, Tiền Giang 100.000
1769 Trần Thị Âu Cầu Ngang Phú, Hiếu Phụng 100.000
1770 Trần Thị Đầy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1771 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1772 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1773 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1774 Stephany Conh Nguyễn OHO 100.000
1775 Sally Tuyết Nhi Nguyễn OHO 100.000
1776 James an Như Tieu OHO 100.000
1777 Nguyen Maggie OHO 100.000
1778 Nguyen Qrystal OHO 100.000
1779 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1780 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1781 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
1782 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1783 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1784 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
1785 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
1786 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
1787 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1788 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1789 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
1790 ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
1791 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
1792 Phước Hạnh Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
1793 Nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
1794 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
1795 Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
1796 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
1797 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1798 Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
1799 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50.000
1800 Tấn Thành (lò rèn) Long An, Long Hồ 50.000
1801 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50.000
1802 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1803 Thanh Diễm, Diễm Diễm Nhi Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1804 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1805 Đặng Văn Kê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1806 Cửa hàng ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1807 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1808 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1809 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1810 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1811 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1812 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1813 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá,Kiên Giang 50.000
1814 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
1815 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1816 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
1817 Cô Lợi, Trư, Nga Nhóm dưỡng sinh công viên Thành Phố 150.000
1818 Cô Nhỡ, Thủy Nhóm dưỡng sinh công viên Thành Phố 100.000
1819 Bạn xem đài 300.000
1820 Từ Kim Lan, Hồng Thị Lan Thanh P3, Tp Vĩnh Long 100.000
1821 Huỳnh Ngọc Hạnh, Khanh P3, Tp Vĩnh Long 100.000
1822 Huyỳnh Ngọc Hiền, Võ Minh Trí P3, Tp Vĩnh Long 100.000
1823 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1824 Cô Danh P8, Tp Vĩnh Long 100.000
1825 Cô Chi P8, Tp Vĩnh Long 100.000
1826 Cô Hạnh, Ngân, Chín P8, Tp Vĩnh Long 150.000
1827 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
1828 Nguyễn Văn Lệ Mỹ Hạnh Trung, Tam Bình 200.000
1829 Đặng Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
1830 Đặng Xuân Mai Trung Ngãi, Vũng Liêm 30.000
1831 Út Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1832 VTNN Nam Ký Tp Vĩnh Long 50.000
1833 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Trinh, Hiếu Thành 70.000
1834 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè 100.000
1835 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1836 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1837 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1838 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
1839 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
1840 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè 100.000
1841 Cô Tám Vũng Tàu An Hữu, Cái Bè 50.000
1842 Ngọc Sương, Bé Phương KPC Phước Kiểng A, Nhà Bè, Tiền Giang 100.000
1843 Anh Chí An Hữu, Cái Bè 100.000
1844 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
1845 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
1846 Gia đình Anh Hải ( Pt Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè 100.000
1847 Trương Thị Thanh P3, Tp Vĩnh Long 100.000
1848 Lê Ngọc Ánh Huyền, Lê Ngọc Kim Quý Long Hồ 100.000
1849 Huyỳnh Quang Long P1, Tp Vĩnh Long 50.000
1850 Lê Minh Phát P4, TP Vĩnh Long 100.000
1851 Cô Út Bà Cò Đồng Phú, Long Hồ 500.000
1852 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1853 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1854 Thiên Bình Pt Chùa Giác Thiên 100.000
1855 Giác Hạnh Pt Chùa Giác Thiên 50.000
1856 Chị Thảo ( bán thịt heo) Chợ Cái Nhum, Mang Thít 100.000
1856a Cô Sáu Phụng TP HCM 100.000
1856b Cô Ba Trúc USA 100.000
1857 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
1858 Anh Hà Ngọc Châu Cty rau quả TPHCM 2.000.000
1859 Le Dang Cam Van 150.000
1860 Bạn xem đài Ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1861 Phòng tiêu thụ thị trường Cty thuốc lá Cửu Long 200.000
1862 Bạn xem đài Cty thuốc lá Cửu Long 200.000
1863 Ông Nguyễn Quốc Phòng P8, Tp Vĩnh Long 100.000
1864 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 400.000
1865 Mai Văn Hùng Trường THCS – TH 50.000
1866 Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 150.000
1867 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50.000
1868 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
1869 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
1870 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100.000
1871 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
1872 Cô Nam Calli 100.000
1873 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
1874 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
1875 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100.000
1876 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100.000
1877 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50.000
1878 Gđ đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ 200.000
1879 Bảo Trân Nguyễn Văn Thảnh 1.000.000
1880 Bông Sen Trắng Phước Hậu, Long Hồ 400.000
1881 Bạn xem đài 100.000
1882 Lê Thành Trung Long Phước, Long Hồ 100.000
1883 Bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 200.000
1884 Tập thể CB- CNV Đài PT – THVL 1.000.000
1885 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
1886 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
1887 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50.000
1888 Yến Trâm Trường An 50.000
1889 Ông Bà Năm Xây Trường An 50.000
1890 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
1891 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước 50.000
1892 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
1893 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
1894 Bà Võ Thị Hòa P2, Tp Vĩnh Long 400.000
1895 Tran Thi Thuy Oanh 100.000
1896 Dao My Dung 3.000.000
1897 Bạn xem đài 1.000.000
1898 Trinh Nguyen Thi Bang 200.000
1899 Bạn xem đài 500.000
1900 Nguyen Thi Que Anh 200.000
1901 Chú Sơn Kinh Út Long, Thạnh Lợi, Thanh Quới 100.000
1902 Cô Sáu Tiếp Nguyễn Văn Lâu 200.000
1903 Chị Hiền P8, Tp Vĩnh Long 50.000
1904 Nguyễn Thj Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long 1.000.000
1905 Cô Bảy ( tiểu thương) Chợ Cái Nhum, Mang Thít 200.000
1906 Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 150.000
1907 Nguyễn Thiị Phỉ P5, Tp Vĩnh Long 1.000.000
1908 41 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 680.000
1909 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
1910 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100.000
1911 Bạn xem đài P9, Tp Vĩnh Long 200.000
1912 Ông Minh Đức P5, Tp Vĩnh Long 100.000
1913 Phật tử Diệu Minh Trung Hiếu, Vũng Liêm 200.000
1914 Ông Bà Phan Văn Sắt, Nguyễn Thị Thời P3, Tp Vĩnh Long 500.000
1915 Gia đình ông Sáu Ký P9, Tp Vĩnh Long 200.000
1916 Thanh Thảo Canada 100.000
1917 Anh Trí P8, Tp Vĩnh Long 50.000
1918 Cô Lê Thị Ánh 300.000
1919 Cô Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 50.000
1920 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
1921 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
1922 Cô Năm Tân Lộc, Tam Bình 200.000
1923 Phật tử Năng Sự Tân Lộc, Tam Bình 100.000
1924 Nguyễn Thị Lan Tân Lộc, Tam Bình 100.000
1925 Nguyễn Thanh Phước Tân Lộc, Tam Bình 100.000
1926 Bà Nguyễn Thị Khoan Tân Lộc, Tam Bình 50.000
1927 Trần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
1928 Ông Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
1929 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Mang Thít 250.000
1930 Tú Anh 53/16 Phạm Thái Bường, P4, TPVL 200.000
1931 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *