STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
13159 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long       3,000,000
13160 Nhóm phật tử chùa Giác Thiên P4, TP Vĩnh Long          370,000
13161 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long          400,000
13162 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long            50,000
13163 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội          200,000
13164 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân          100,000
13165 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm          100,000
13166 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
13167 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
13168 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50,000
13169 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50,000
13170 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
13171 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100,000
13172 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50,000
13173 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
13174 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13175 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long            50,000
13176 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long            30,000
13177 Chị em Ngô Lâm Phi P5, TP Vĩnh Long          100,000
13178 Ngô Lâm Phi Vân P5, TP Vĩnh Long          100,000
13179 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, TP Vĩnh Long          200,000
13180 Cô Mai Phú Quới, Long Hồ          500,000
13181 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long          100,000
13182 Trần Diễm Thúy Long Thuận, Long Phước, Long Hồ          200,000
13183 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long       1,000,000
13184 Dì Hai vịt quay Thuận Ký P2, TP Vĩnh Long          200,000
13185 Nguyễn Thị Hồng Điệp Mỹ Thuận, Tân Hội          200,000
13186 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100,000
13187 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100,000
13188 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100,000
13189 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
13190 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
13191 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
13192 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TP Vĩnh Long 50,000
13193 Cô Nga CLB Yoga P1, TP Vĩnh Long 50,000
13194 Bà Tư Phật tử chùa Kỳ Viên            100,000
13195 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên            100,000
13196 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long              50,000
13197 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long              50,000
13198 Bé Mai Thảo Trường Lưu Văn Liệt 250,000
13199 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
13200 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200,000
13201 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100,000
13202 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 100,000
13203 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50,000
13204 Cô Phượng xe ôm An Bình, Long Hồ 50,000
13205 Cô Nga An Bình, Long Hồ 50,000
13206 Mỹ, Mai An Bình, Long Hồ 20,000
13207 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long 400,000
13208 Thảo Nguyên K1, P2, TP Vĩnh Long 200,000
13209 Nhan Mỹ Ngọc P8, TP Vĩnh Long 150,000
13210 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, TP Vĩnh Long 200,000
13211 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100,000
13212 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít            50,000
13213 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long            50,000
13214 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
13215 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250,000
13216 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
13217 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50,000
13218 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50,000
13219 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100,000
13220 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100,000
13221 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13222 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13223 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13224 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang              50,000
13225 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang              50,000
13226 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13227 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM            100,000
13228 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13229 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13230 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13231 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang            100,000
13232 Cô Sáu Phụng TPHCM            200,000
13233 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang              50,000
13234 Đoàn Thị Tuyết Nga Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang              50,000
13235 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang              50,000
13236 Nhà hảo tâm Tây Ninh              50,000
13237 Nguyễn Thị Phướng P3, TP Vĩnh Long              50,000
13238 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình          200,000
13239 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình          100,000
13240 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình          100,000
13241 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm            50,000
13242 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình            50,000
13243 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình            50,000
13244 Chú Nhiệm Tam Bình            50,000
13245 Thi, Tiến TT Tam Bình          100,000
13246 Lê Thị Yến Nhi            50,000
13247 Võ Thị Tạo TT Tam Bình          100,000
13248 Bích Chi USA          200,000
13249 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh            50,000
13250 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm          100,000
13251 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long            50,000
13252 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình            50,000
13253 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình          100,000
13254 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn          500,000
13255 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn            50,000
13256 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình            50,000
13257 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình          100,000
13258 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn            50,000
13259 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân          100,000
13260 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân            50,000
13261 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm            20,000
13262 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm            50,000
13263 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn            50,000
13264 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn            50,000
13265 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn            50,000
13266 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13267 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13268 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13269 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13270 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn            30,000
13271 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13272 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13273 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13274 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13275 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan            50,000
13276 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13277 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn            50,000
13278 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13279 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình          100,000
13280 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm            50,000
13281 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình            50,000
13282 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình          100,000
13283 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình            50,000
13284 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm            20,000
13285 Quán chay bồ đề viên Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13286 Lê Văn Bé Năm Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm            20,000
13287 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn            20,000
13288 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100,000
13289 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
13290 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn 100,000
13291 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
13292 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100,000
13293 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100,000
13294 Đoàn TRường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100,000
13295 Tám Bon Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13296 Tiệm vải cô Bé Bảy TT Tam Bình 100,000
13297 Cô Thoa chi cục Thuế Tam Bình 100,000
13298 Chú Thành TT Tam Bình 100,000
13299 Cô Kiều TT Tam Bình 200,000
13300 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100,000
13301 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 100,000
13302 Hiếu, Dũng, Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
13303 Nguyễn Tiến Phát TT Tam Bình 100,000
13304 Nguyễn Thiên Phú TT Tam Bình 100,000
13305 Cô Oanh Hựu Thành, Trà Ôn 100,000
13306 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100,000
13307 Tiệm chụp hình Nguyễn Hoàng 2 Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
13308 Thuận Nguyễn Hoàng USA 50,000
13309 Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
13310 Bà Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 1,000,000
13311 Anh chị Song Ca Chợ Vĩnh Xuân 100,000
13312 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TP Vĩnh Long 200,000
13313 DNTN Nguyễn Huỳnh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200,000
13314 Dì Tư (gia đình Ông Bảy) TP Hồ Chí Minh 100,000
13315 Chú Tám Nha ( bán meo nấm rơm) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13316 Cường, Duyên ( vựa heo) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13317 Phương, Dung Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13318 Anh Hai Sơn Bình Trung, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13319 Cô Châu ( bán nấm rơm) Chợ Vũng Liêm 100,000
13320 Cô Phụng Bình Thành, Trung Hiếu, VL 100,000
13321 Lê Tấn Đạt Mướp Sát, Trung Hiệp, VL 100,000
13322 Đặng Thị Kim Hoa
( bán đồ gia dụng)
Bình Thành, Trung Hiếu, VL 50,000
13323 Nguyễn Thị Bé Bảy ( xe tải 7 Kỷ) Bình Thành, Trung Hiếu, VL 100,000
13324 Nguyễn Khoa Đăng ( bán meo nấm rơm) Bình Thành, Trung Hiếu, VL 50,000
13325 Chị Hằng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13326 Cô Ngọc Năm Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
13327 Anh Chín Sơn Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13328 Ông Hai Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13329 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
13330 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13331 Út Nga Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13332 Quán chay Thanh Tịnh 1 TT Vũng Liêm 50,000
13333 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ              50,000
13334 ĐTDĐ Thuận An Cái Nhum, Mang Thít              50,000
13335 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ              50,000
13336 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm              50,000
13337 Huỳnh Xuân Vân Canada              50,000
13338 Cô Chú Mười Tua (Tiệm buôn Giang Ký) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm              50,000
13339 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm              50,000
13340 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm              50,000
13341 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm              50,000
13342 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm              50,000
13343 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm              50,000
13344 Đặng Văn Kê Trung Trị, Trung Hiệp, Vũng Liêm              50,000
13345 Đặng Quốc Phú Trung Hiếu, Vũng Liêm              50,000
13346 Cô Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít            100,000
13347 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ              50,000
13348 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ              50,000
13349 Nguyễn Thị Hạnh Chợ Long Hiệp, Long Hồ              50,000
13350 Vu Duc Vinh          250,000
13351 Co Nhieu TP Long Xuyên, An Giang            50,000
13352 Anh Tuyet Trà Ôn          100,000
13353 Huynh Thi Thuy Trang          300,000
13354 Doan Thi Kim Thanh            10,000
13355 Vo Thi Chuc Linh            50,000
13356 Le Huu Phuoc          200,000
13357 Mai Phu Toan          500,000
13358 Tran Thanh Tung            50,000
13359 Ngo Ngoc Anh          200,000
13360 Luong  Bich Thuy            10,000
13361 Nguyen Thi Ta          100,000
13362 Võ Việt Dũng Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang       1,000,000
13363 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TP Vĩnh Long          100,000
13364 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100,000
13365 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
13366 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13367 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13368 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13369 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13370 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13371 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
13372 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50,000
13373 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50,000
13374 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13375 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13376 Hương linh bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13377 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50,000
13378 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TPHCM 50,000
13379 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TPHCM 50,000
13380 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50,000
13381 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
13382 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13383 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13384 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13385 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13386 Cô Hà (bán gạo)  Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13387 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13388 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13389 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13390 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
13391 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13392 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13393 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13394 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
13395 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
13396 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
13397 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
13398 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít 100,000
13399 Đặng Thị Tuyết Nga Bình Phước, Mang Thít 50,000
13400 Hồ Ngọc Anh Bình Phước, Mang Thít 50,000
13401 Gia đình Gia Huy, Gia Phát 58D5 Đinh Tiên Hoàng, K3, P8, TP Vĩnh Long 400,000
13402 Lương Thị Nga P1, TP Vĩnh Long 500,000
13403 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
13404 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50,000
13405 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long            560,000
13406 Phan Duc Binh            100,000
13407 Bạn xem đài            100,000
13408 Bạn xem đài         3,000,000
13409 Luu Van Sau            50,000
13410 Le Hai Bang            50,000
13411 Bạn xem đài          100,000
13412 Ông Nguyễn Văn On Phú Khởi, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang       2,000,000
13413 Anh Quốc P1, TP Vĩnh Long          100,000
13414 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TP Vĩnh Long 600,000
13415 Huynh Huu Nghi Bến Tre 2,000,000
13416 Nguyen Thi Tuyet Trinh 400,000
13417 Thai Ngan 200,000
13418 Huynh Quoc Nam 100,000
13419 Nguyen Bao Trong 500,000
13420 Anh Tuấn, Việt Cường TT Trà Ôn 400,000
13421 Tran Anh Tuan 500,000
13422 Vu Duc Vinh 250,000
13423 Hoang Hoang 100,000
13424 Co Nhieu TP Long Xuyên, An Giang 50,000
13425 Nguyen Thi Thuy Trang 200,000
13426 Pham Thi Hong Chau 100,000
13427 Pham Thi Hong Chau 100,000
13428 Nguyen Van Quan 100,000
13429 Bạn xem đài 100,000
13430 Nguyen Thuy Ngoc Ngan 200,000
13431 Bé Minh Tâm 100,000
13432 Nguyen Minh Dung 300,000
13433 Nguyen Minh Dung 300,000
13434 Nguyen Hoang Duc Anh P6, TP Tân An, Long An 100,000
13435 Chau Minh Toan 100,000
13436 Tran Thanh Tung 50,000
13437 Trinh Nguyen Thi Bang 100,000
13438 Pham Thi Hong Chau 100,000
13439 Pham Cong Trang 1,000,000
13440 Minh Quốc P1, TP Vĩnh Long 100,000
13441 Dang Thanh Vu TP Hồ Chí Minh 500,000
13442 Phan Duc Binh 100,000
13443 Le Huu Phuoc 200,000
13444 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ 500,000
13445 Cha Hoai, Con Kim NGọc TT Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 300,000
13446 Bạn xem đài P9, TP Vĩnh Long 300,000
13447 Mẹ Thủy, Con Ngọc Trang P9, TP Vĩnh Long 200,000
13448 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học,P1, TP Vĩnh Long 800,000
13449 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long 500,000
13450 Bà Lê Thị Tư Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi 1,000,000
13451 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long          400,000
13452 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long          200,000
13453 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long            50,000
13454 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long            50,000
13455 Cô Huỳnh Thị Nuôi K2, P3, TP Vĩnh Long 200,000
13456 Nguyễn Thảo Trang K2, P3, TP Vĩnh Long 200,000
13457 Cô Hồng Châu K2, P3, TP Vĩnh Long 200,000
13458 Cô Phương K2, P3, TP Vĩnh Long 100,000
13459 Cô Thu Ba K2, P3, TP Vĩnh Long 1,000,000
13460 Cô Xinh K2, P3, TP Vĩnh Long 50,000
13461 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP Vĩnh Long 500,000
13462 Cô Mười, Hiền, Dung P8, TP Vĩnh Long 200,000
13463 Cô Danh, Hiển P8, TP Vĩnh Long 200,000
13464 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2,000,000
13465 Cô Hiệp P3, TP Vĩnh Long 1,000,000
13466 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100,000
13467 Hà Văn Thuận P1, Tp Vĩnh Long 100,000
13468 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long 100,000
13469 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, Tp Vĩnh Long 100,000
13470 Tuấn, Đào Phước Hạnh, Phước Hậu, Long Hồ 100,000
13471 Tình, Ngân Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long 100,000
13472 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200,000
13473 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, P1, TPVL 200,000
13474 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
13475 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
13476 Lý Minh Quân Bến Có, Trà Vinh 50,000
13477 Lý Bảo Ngọc Bến Có, Trà Vinh 50,000
13478 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Có, Trà Vinh 50,000
13479 Lý Tấn Hiền Bến Có, Trà Vinh 50,000
13480 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50,000
13481 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50,000
13482 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50,000
13483 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50,000
13484 Nguyễn Huy Quân TP Hồ Chí Minh 50,000
13485 Nguyễn Tuấn Huy TP Hồ Chí Minh 50,000
13486 Nguyễn Thị Bảo Trinh TP Hồ Chí Minh 50,000
13487 Nguyễn Tuấn Khoa TP Hồ Chí Minh 50,000
13488 Nga, Sơn, Long, Giang P8, TP Vĩnh Long 100,000
13489 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 150,000
13490 Ông TRương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal\\ Vũng Liêm          200,000
13491 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ          400,000
13492 Gia đình Bạn xem đài Long Phước, Long Hồ          400,000
13493 Bích Trâm Cổng trường Nguyễn Hữu Huân          300,000
13494 Cửa hàng mái hiên di động Sơn Ba Vĩnh Số 13, Nguyễn Văn Trỗi, P1, TP Vĩnh Long       3,000,000
13495 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ            50,000
13496 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100,000
13497 Nguyễn Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi 100,000
13498 Chị Liễu Chợ Cái Đôi 100,000
13499 Cô Thảo Chợ Cái Đôi 100,000
13500 Phật tử Như Tín Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
13501 Võ Văn Cườm Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp 200,000
13502 Anh Phước Ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình            200,000
13503 Nguyễn Thị Nhung Ấp 7, Hậu Lộc, Tam Bình          100,000
13504 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long            100,000
13505 Nguyễn Thị Cai Trường An            100,000
13506 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long            300,000
13507 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long              50,000
13508 Lương Chánh Huy, Lí Li P4, TP Vĩnh Long            200,000
13509 Bà Diệp Kim Phụng Công ty TNHH Tân Vạn Lợi, Long Hồ         3,000,000
13510 Nguyễn Diệp Minh Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TP Vĩnh Long            200,000
13511 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ            200,000
13512 Nguyễn Diệp Hùng P9, TP Vĩnh Long            200,000
13513 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TP Vĩnh Long       3,000,000
13514 Diệp Gia Trung Hiếu, Vũng Liêm 200,000
13515 Pham Thi The 50,000
13516 Huynh Cong Dinh 100,000
13517 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TP Vĩnh Long 100,000
13518 Tran Thi Diem Kieu 200,000
13519 Phan Thanh Thủy, Phan Hữu Chí 1782 Hữu Lộc 800,000
13520 Ngo The Lam 100,000
13521 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn VĂn Thiệt 100,000
13522 Do Thach Kim 200,000
13523 Huynh Huu Nghi 2,000,000
13524 Tran Ngoc Hoach Ấp Phú Phời, Thanh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang 2,000,000
13525 Nguyen Hoang Duc Anh 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *