STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
6641 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
6642 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
6643 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
6644 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
6645 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
6646 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
6647 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji   50.000
6648 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
6649 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
6650 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                                    50.000
6651 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                                    30.000
6652 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                                  100.000
6653 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                                  100.000
6654 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                                  200.000
6655 Nguyễn Thị Anh Thư P8, TP Vĩnh Long 200.000
6656 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100.000
6657 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long 1.000.000
6658 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6659 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6660 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6661 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6662 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6663 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6664 Âu Văn Mến Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6665 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                                  100.000
6666 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6667 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6668 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6669 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6670 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6671 Cô Sáu Phụng TPHCM                                  200.000
6672 anh Nguyên Võ USA                                  100.000
6673 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  250.000
6674 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6675 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6676 Nhà hảo tâm Tây Ninh                                    50.000
6677 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6678 Nguyễn Thị Phướng P3, TP Vĩnh Long                                    50.000
6679 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                                    50.000
6680 Đoàn Thị Tuyết Nga An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6681 Diệp Gia Trung Hiếu, Vũng Liêm                                  200.000
6682 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long                                  400.000
6683 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long                                  200.000
6684 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long                                    50.000
6685 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long                                    50.000
6686 Bà Lương Thị Nga P1, TP Vĩnh Long                                  500.000
6687 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                                  100.000
6688 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                                  100.000
6689 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên                                  200.000
6690 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên                                    50.000
6691 Shop đồ tole Thiên Trang Chợ Công Xi, P1, TP Vĩnh Long                                 1.000.000
6692 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
6693 Nguyễn Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi 100.000
6694 Chị Liễu Chợ Cái Đôi 100.000
6695 Cô Thảo Chợ Cái Đôi 100.000
6696 Tiệm phở Khôi Tân Hòa, Vĩnh Long 30.000
6697 Tiệm bún bò Quế Tân Hòa, Vĩnh Long 100.000
6698 Tiệm phở Phú Quí Tân Hòa, Vĩnh Long 50.000
6699 Bạn xem đài Tân Hòa, Vĩnh Long 50.000
6700 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 1.000.000
6701 Cô Mai Phú Quới, Long Hồ 500.000
6702 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                                  400.000
6703 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                                  400.000
6704 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                                  400.000
6705 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                                  400.000
6706 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                                  400.000
6707 DNTN Nguyễn Huỳnh Mỹ Trung, Cái Bè, Tiền Giang                                  200.000
6708 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A, Mang Thít 400.000
6709 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Khóm 2, TT Cái Nhum, Mang Thít                                    200.000
6710 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít                                    200.000
6711 Lý Thị Hồng Mai P4, TPVL 200.000
6712 Quầy thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
6713 Đinh Hữu Thường Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
6714 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
6715 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội, Mang Thít 200.000
6716 Phú Hữu TT Cái Nhum, Mang Thít                                    200.000
6717 Gia đình Sáu Huyền P4, Tp Vĩnh Long                                    200.000
6718 Bình (bia) P4, Tp Vĩnh Long                                    200.000
6719 Lê Thanh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít                                    200.000
6720 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít                                      80.000
6721 Huỳnh Thị Dung Chợ số 2, Tân Long, Mang Thít                                    200.000
6722 Nguyễn Thị Xuân Hoa Tân Xuân, Học Môn, TP Hồ Chí Minh                                    400.000
6723 Bạn xem đài Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai                                    400.000
6724 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình                                 200.000  
6725 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                                 100.000  
6726 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                                 100.000  
6727 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                                   50.000  
6728 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                                   50.000  
6729 Chú Nhiệm Tam Bình                                   50.000  
6730 Thi, Tiến TT Tam Bình                                 100.000  
6731 Lê Thị Yến Nhi TT Tam Bình                                   50.000  
6732 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                                 100.000  
6733 Bích Chi USA                                 200.000  
6734 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh                                   50.000  
6735 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                                 100.000  
6736 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                                   50.000  
6737 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                                 100.000  
6738 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn                                 500.000  
6739 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn                                   50.000  
6740 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn                                   50.000  
6741 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                                   50.000  
6742 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                                 100.000  
6743 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn                                   50.000  
6744 Bà Lương Thị Ba, Diệu Nghĩa Bình Minh                                 100.000  
6745 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm                                 100.000  
6746 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                                 100.000  
6747 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                                   50.000  
6748 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                   20.000  
6749 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                   50.000  
6750 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                                   50.000  
6751 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                                   50.000  
6752 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                                   50.000  
6753 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6754 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6755 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6756 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6756a Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn                                   50.000  
6757 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6757a Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6758 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000   
6759 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6760 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                                   50.000  
6761 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6762 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                                   50.000  
6763 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6764 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                                 100.000  
6765 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                                   50.000  
6766 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                                   50.000  
6767 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình                                 100.000  
6768 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm                                 100.000  
6769 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                   20.000  
6770 Thùng ĐCNĐ chợ Vĩnh Xuân Trà Ôn                                 100.000  
6771 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn                                 100.000  
6772 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TP Vĩnh Long                                 200.000  
6773 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình                                   50.000  
6774 Nguyễn Văn Thành Trà Côn                                 200.000  
6775 Hồ Minh Thái Tân Mỹ, Trà Ôn                                   50.000  
6776 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình                                 200.000  
6777 Cô Giáo Mật Tân Long Hội, Mang Thít                                 200.000  
6778 Cô Thùy Tân Long Hội, Mang Thít                                 100.000  
6779 Mai Thảo Công ty Honda Tân Thành, Tân Long Hội                                 200.000  
6780 Lưu Hồng Thủy Trà Côn, Trà Ôn                                   50.000  
6781 Chị Sáu Trà Côn, Trà Ôn                                   50.000  
6782 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn, Trà Ôn                                   50.000  
6783 Phan Thị Bảy Trà Côn, Trà Ôn                                   50.000  
6784 Nguyễn Ngọc Hân Trà Côn, Trà Ôn                                   50.000  
6785 Tiệm vàng Quí Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn                                 100.000  
6786 Mai Thanh Nga TT Tam Bình                                 100.000  
6787 Thầy giáo Tâm Tường Lộc, Tam Bình                                 200.000  
6788 Trần Anh Tuấn Trà Côn, Trà Ôn                                   50.000  
6789 Nguyễn Thị Hợp Trà Côn, Trà Ôn                                   50.000  
6790 Cô Vân Giáo viên trường tiểu học Lưu Văn Liệt, TT Tam Bình                                 200.000  
6791 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân                                 500.000  
6792 Bà Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh                              2.000.000  
6793 Trần Minh Vũ Trà Ôn                                 100.000  
6794 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn                                   50.000  
6795 Trần Thị Mỹ Yến Trà Côn                                 100.000  
6796 Trần Nhật Minh Trà Côn                                 100.000  
6797 Quán chay bồ đào viên Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000   
6798 Lê Văn Bé Năm Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                   20.000  
6799 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn                                   20.000  
6800 Chiêm Hoàng Đạt P8, TP Vĩnh Long                                 500.000  
6801 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long                                 500.000  
6802 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P8, TP Vĩnh Long                                  800.000
6803 Chị Minh Thư Đài PT – TH Vĩnh Long                                    100.000
6804 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp                                      50.000
6805 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước                                      50.000
6806 Cô Yến TP Hồ Chí Minh                                    100.000
6807 Cô Đức TP Hồ Chí Minh                                    100.000
6808 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An                                      50.000
6809 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long                                    100.000
6810 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long                                    100.000
6811 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
6812 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6813 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
6814 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6815 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6816 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6817 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
6818 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
6819 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6820 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
6821 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6822 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
6823 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6824 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
6825 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                                    100.000
6826 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
6827 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
6828 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
6829 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
6830 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
6831 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6832 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
6833 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
6834 Cô Nam Cali                                    100.000
6835 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                                      50.000
6836 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                                      50.000
6837 Phạm Thị Anh Thư Phật tử Chùa Kỳ Viên                                  100.000
6838 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long                                 3.000.000
6839 Tran Thi Phuong Thuy                                    200.000
6840 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TP Vĩnh Long 600.000
6841 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
6842 Quầy sách Hồng Nhi Trung Ngãi, Vũng Liêm                                    200.000
6843 ĐTDĐ Minh Hiếu Trung Ngãi, Vũng Liêm                                    100.000
6844 Shop quần áo Cô Hoa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                                    100.000
6845 Văn Vĩnh Phúc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                                      50.000
6846 Quán café Bảy Tỷ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                                      50.000
6847 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                                      50.000
6848 Bé Phạm Hữu Huân Trường tiểu học Nguyễn Văn Thời, Trung Ngãi, Vũng Liêm                                      50.000
6849 Bánh kem Thảo An Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                                      50.000
6850 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn                                  250.000
6851 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
6852 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
6853 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình 100.000
6854 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
6855 Chiị Đại Hải   100.000
6856 Chị Phượng ( xe ôm) An Bình, Long Hồ 50.000
6857 Mỹ Lệ Long Hồ 100.000
6858 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long 1.000.000
6859 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, p1, Tp Vĩnh Long 50.000
6860 Vo Hoang Nguyen   50.000
6861 Anh Nghi Bến Tre 2.000.000
6862 Chú Trọng An Phú A, Long An, Long Hồ 500.000
6863 Trieu Phung Nhi   500.000
6864 Minh Quốc P1, TP Vĩnh Long 100.000
6865 Vu Duc Vinh   200.000
6866 Cô Nhiều Tp Long Xuyên, An Giang 50.000
6867 Bạn xem đài   100.000
6868 Bạn xem đài   50.000
6869 Nguyen Thi Tuyet Trinh   500.000
6870 Nguyen Thi Nhu Quynh   100.000
6871 Anh Tuấn, Việt Cường Trà Ôn 400.000
6872 Ngo Ngoc Anh   200.000
6873 Nguyen Van Quan                                    100.000
6874 Nguyen Thi Hoang Trang                                    100.000
6875 Mười Tuấn P9, TP Vĩnh Long                               1.200.000
6876 Gia đình Gia Huy, Gia Phát P8, TP Vĩnh Long                                  400.000
6877 Chi bộ khóm Hưng Đạo Vương P1, TP Vĩnh Long                               2.002.000
6878 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ                                    50.000
6879 Baạn xem đài P3, TP Vĩnh Long 1.000.000
6880 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, TP Vĩnh Long 200.000
6881 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 600.000
6882 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50.000
6883 Trọng Tín P4, Tp Vĩnh Long 800.000
6884 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 100.000
6885 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, Tp Vĩnh Long 200.000
6886 Tran Anh Tuan   1.000.000
6887 Do Thi Thuy   200.000
6888 Cao Thi Út An Giang 300.000
6889 Văn Tường P1, TP Vĩnh Long 30.000
6890 Le Phuc Nguyen Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
6891 Le Phuc Nguyen Hựu Thành, Trà Ôn 200.000
6892 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long                                    50.000
6893 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long                                  100.000
6894 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long                                  200.000
6895 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long                                  250.000
6896 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL                                  100.000
6897 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang                                  500.000
6898 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11                                 2.500.000
6899 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6900 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6901 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6902 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6903 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6904 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6905 Âu Văn Mến Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6906 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                                  100.000
6907 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6908 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6909 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6910 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6911 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6912 Cô Sáu Phụng TPHCM                                  200.000
6913 anh Nguyên Võ USA                                  100.000
6914 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                  250.000
6915 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6916 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6917 Nhà hảo tâm Tây Ninh                                    50.000
6918 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6919 Nguyễn Thị Phướng P3, TP Vĩnh Long                                    50.000
6920 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                                    50.000
6921 Đoàn Thị Tuyết Nga An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                    50.000
6922 Văn Phước Hậu Thoại Sơn, An Giang 500.000
6923 Nguyễn Thị Thu Thoại Sơn, An Giang 500.000
6924 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền Trân Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình 100.000
6925 Trần Thị Ngọc Huyền, Phan văn Cần Song Phú, Tam Bình 100.000
6926 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
6927 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Tp HCM 200.000
6928 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
6928a Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
6929 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân 100.000
6930 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền Trân Song Phú, Tam Bình 100.000
6931 Trần Thị Ngọc Huyền, Phan văn Cần Song Phú, Tam Bình 100.000
6932 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
6933 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6934 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6935 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6936 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6937 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6938 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6939 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
6940 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
6941 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6942 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
6943 Năm Dày Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
6944 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè 50.000
6945 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6946 Lê Công Quốc Bảo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6947 Phạm Văn Ngôn An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6948 Mai Thị Lập An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6949 Phạm Trúc Linh An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6950 Bùi Thanh Phong An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6951 Trúc Xuân An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6952 Mai Hương Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang                                  100.000
6953 Sơn Nga, Long Giang P8, TP Vĩnh Long                                  100.000
6954 Cô Thủy P3, TP Vĩnh Long                               5.000.000
6955 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long                              30.000.000
6956 Ngụy thế Vinh, Ngụy Diệu Quang, Huỳnh Thị Tú Trinh P4, Tp Vĩnh Long                               1.000.000
6957 Bs Quang Tuyền P4, Tp Vĩnh Long 400.000
6958 Cô Thu Ba K2, P3, Tp Vĩnh Long                               1.000.000
6959 Cô Xinh K2, P3, Tp Vĩnh Long                                  500.000
6960 Cô Huỳnh Thị Nuôi K2, P3, Tp Vĩnh Long                                  500.000
6961 Hà Văn Thuận P1, Tp Vĩnh Long 100.000
6962 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long 100.000
6963 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
6964 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, Tp Vĩnh Long 100.000
6965 Nguyễn Tuấn Khoa TP Hồ Chí Minh 50.000
6966 Nguyễn Thị Bảo Trinh TP Hồ Chí Minh 50.000
6967 Nguyễn Tuấn Huy TP Hồ Chí Minh 50.000
6968 Nguyễn Huy Quân TP Hồ Chí Minh 50.000
6969 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50.000
6970 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50.000
6971 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50.000
6972 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 50.000
6973 Lý Tấn Hiền Bến Có, Trà Vinh 50.000
6974 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Có, Trà Vinh 50.000
6975 Lý Minh Quân Bến Có, Trà Vinh 50.000
6976 Lý Bảo Ngọc Bến Có, Trà Vinh 50.000
6977 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6978 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6979 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200.000
6980 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, P1, TPVL 200.000
6981 Tình, Ngân Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long 100.000
6982 Tuấn, Đào Phước Hạnh, Phước Hậu, Long Hồ 100.000
6983 Phan Thanh Thuy, Phan Huu Chi 1782 Vĩnh Lộc 800.000
6984 Huynh Huu Truc Thanh Bình Minh                                  200.000
6985 Ly The Van TP Hồ Chí Minh                                  500.000
6986 Cửa hàng máy tính Quốc Huy Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *