STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
950 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 150,000
951 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 200,000
952 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 150,000
953 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
954 Cô Sáu Phụng Q16, TP Hồ Chí Minh 200,000
955 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM 100,000
956 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
957 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
958 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
959 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
960 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
961 Đoàn Thị Tuyết Nga An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
962 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
963 Bạn xem đài Tây Ninh 50,000
964 Cố đạo hữu Âu Văn Mến Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100,000
965 Đào Lương Cái Bè, Tiền Giang 100,000
966 Ông Năm Thâm An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
967 Nguyễn Thị Phướng Tp Vĩnh Long 50,000
968 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình                         200,000
969 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                         100,000
970 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                         100,000
971 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                           50,000
972 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                           50,000
973 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                           50,000
974 Chú Nhiệm Tam Bình                           50,000
975 Thi, Tiến TT Tam Bình                         100,000
976 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                           50,000
977 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                         100,000
978 Bích Chi USA                         200,000
979 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                         100,000
980 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                           50,000
981 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                         100,000
981a Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                           50,000
982 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                         100,000
983 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                         100,000
984 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                           50,000
985 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                           20,000
986 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                           50,000
987 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                         100,000
988 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                           50,000
989 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                           50,000
990 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn                           30,000
991 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                           50,000
992 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                           50,000
993 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                           20,000
994 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                         100,000
995 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                           50,000
996 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                           50,000
997 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình                         100,000
998 Quán chay bồ đề viên Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn                           20,000
999 Lê Văn Bé Năm Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                           20,000
1000 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100,000
1001 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
1002 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
1003 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
1004 Đặng Thị Thu THơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
1005 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1006 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1007 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
1008 Gạch vỉa vè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
1009 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
1010 Vũ Phong, Phương Anh TT Tam Bình 200,000
1011 Cô Bé Tám Tường Lộc, Tam Bình 200,000
1012 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100,000
1013 Kiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100,000
1013a Chú Mến Tài xế TT Tam Bình 100,000
1014 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1015 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1016 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50,000
1016a Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50,000
1017 Cô Thảo Trà Côn, Trà Ôn 50,000
1018 Phan Thị Tuyến Quận 7, TP HCM 100,000
1019 Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Lâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Binhf 200,000
1020 Bùi Ngọc Thậm TT Tam Bình 100,000
1021 Võ Thị Thu HÀ Mỹ Lộc, Tam Bình 100,000
1022 Đặng Thanh Tùng Xuân Hiệp 50,000
1023 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50,000
1024 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
1025 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
1026 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
1027 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
1028 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
1029 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
1030 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20,000
1031 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20,000
1032 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20,000
1033 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20,000
1034 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
1035 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
1036 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân 50,000
1037 Tiệm chụp hình Nguyễn Hoàng 2 Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
1038 Lương Thị Ba (Pháp danh Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 100,000
1039 Chú Bảy Cảnh Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh                           100,000
1040 Chú Út Ngợi Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh                           100,000
1041 Chị Hồng Thu Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                           100,000
1042 Cô Chín Đầy Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                           100,000
1043 Đoàn Thị  Em Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                           100,000
1044 Cô Ngọc Thanh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                           100,000
1045 Chị Lan Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                             50,000
1046 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                           100,000
1047 Chị Kim Huyến Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                           100,000
1048 Em Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân                           100,000
1049 Bạn Em Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân                           100,000
1050 Cô Hồ Ngọc Thu Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                           100,000
1051 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc ấp Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                           100,000
1052 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh                           100,000
1053 Cô 9 Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh                           100,000
1054 Chị Oanh ( tiệm bán Mỹ Phẩm) Chợ Nguyễn Văn Thảnh                           100,000
1055 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long                         300,000
1056 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ                         100,000
1057 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình                         100,000
1058 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ                         100,000
1059 Cù Thành Sĩ P3, TP Vĩnh Long                           50,000
1060 Cù Văn Mười P3, TP Vĩnh Long                           50,000
1061 Chị Phượng An Bình, Long Hồ                           50,000
1062 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                           50,000
1063 Mỹ, Mai An Bình, Long Hồ                           20,000
1064 Phan Hiền Minh Lớp 11 Toán Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 200,000
1065 Phạm Duy Anh Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 200,000
1066 Phạm Huỳnh Như Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 200,000
1067 Anh Trung 44 Lê Văn Tám., P1, TP Vĩnh Long 50,000
1068 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang, Huỳnh Thị Tú Trinh P4, TP Vĩnh Long 1,000,000
1069 Đoàn Quỳnh Chi Lớp 3/4 Trường Trần Đại Nghĩa, TP Vĩnh Long 200,000
1070 Đoàn Khánh Quỳnh Lớp 5/2 Trường Trần Đại Nghĩa, TP Vĩnh Long 300,000
1071 Dì Hai vịt quay Thuận Ký P2, TP Vĩnh Long                         200,000
1072 Gia đình Ông bà Sáu Em P2, TP Vĩnh Long 500,000
1073 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400,000
1074 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long                           200,000
1075 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long                           200,000
1076 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long                           200,000
1077 Coco Home nhà dừa An Bình, Long Hồ                           400,000
1078 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long                           200,000
1079 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100,000
1080 Lê Thị Cúc P5, Tp Vĩnh Long 100,000
1081 Trần Nhật Anh, Trần Hữu Vinh Khóm 4, P5, TP Vĩnh Long                         200,000
1082 Lê Thị Thu Lộc Ninh, Bình Phước 800,000
1083 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàng Hảo 400,000
1084 Lương Minh Tâm P5, TP Vĩnh Long 200,000
1085 Hai cháu Bi Bo P3, TP Vĩnh Long 200,000
1086 Gia đình ông Lê Thanh Phong Phước Hậu, Long Hồ 200,000
1087 Bà Trần Kim Đồng P4, TP Vĩnh Long 200,000
1088 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, TP Vĩnh Long 400,000
1089 Trần Thị Minh Phượng P4, Tp Vĩnh Long 200,000
1090 Bà Dương Thị Minh Hường Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp 400,000
1091 BGH Trường mầm non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít                           400,000
1092 Ngọc Sương P1, TP VĨnh Long                         400,000
1093 Thanh Nhàn P1, TP VĨnh Long                         400,000
1094 Cô Hiệp P3, TP Vĩnh Long 1,000,000
1095 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long 1,000,000
1096 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2,000,000
1097 Nguyễn Thị Anh Thư P8, TP Vĩnh Long                         200,000
1098 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long                      3,000,000
1099 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
1100 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
1101 Hương linh bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
1102 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50,000
1103 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TPHCM 50,000
1104 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TPHCM 50,000
1105 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50,000
1106 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
1107 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
1108 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1109 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1110 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1111 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1112 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50,000
1113 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50,000
1114 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
1115 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
1116 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50,000
1117 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50,000
1118 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1119 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1120 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1121 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1122 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1123 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1124 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1125 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1126 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
1127 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1128 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1129 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1130 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1131 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1132 Chị Huỳnh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1133 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
1134 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
1135 Hùng (rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1136 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1137 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1138 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1139 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1140 Nguyễn Thị Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
1141 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1142 Uyên Thi (bán tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1143 Cô Nhạn (bán dép) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1144 Café 479 Trung Thành, Vũng Liêm 50,000
1145 Chị Nga Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1146 Tiệm sắt Thành Nguyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1147 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                             50,000
1148 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm                             50,000
1149 Út Nga Tân An Luông, Vũng Liêm                             50,000
1150 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm                           100,000
1151 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm                           100,000
1152 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm                             50,000
1153 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm                             50,000
1154 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm                             50,000
1155 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm                           100,000
1156 Quán chay Thanh Tịnh 1 TT Vũng Liêm                             50,000
1157 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ                             50,000
1158 ĐTDĐ Thuận An Cái Nhum, Mang Thít                             50,000
1159 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ                             50,000
1160 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                           250,000
1161 Cô Chú Mười Tua (Tiệm buôn Giang Ký) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                             50,000
1162 Huỳnh Xuân Vân Canada                             50,000
1163 Trương Bảo Đức Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1164 Trương Văn Bình Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1165 Phạm Văn Ly Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1166 Phạm Thị Thu Thủy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1167 Huỳnh Thị Thúy Vy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1168 Trần Kim Ngân Rạch Đôi, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1169 Nguyễn Thị Thảo Trung An, Vũng Liêm                             50,000
1170 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1171 Lê Văn Hải Em Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1172 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1173 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1174 Đặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1175 Phạm Văn Hồng Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1176 Nguyễn Thanh Phúc Đập Thủ, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1177 Phạm Thị Đê Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1178 Trần Văn Nghĩa Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1179 Trần Thị Huyền Trân Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1180 Phạm Kim Uyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1181 Phạm Phương Oanh Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1182 Phạm Ánh Tiên Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1183 Võ Tuyết Nguyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                             50,000
1184 Ngân Thân Quang Mỹ, Hiếu Thuận, Vũng Liêm                             50,000
1185 Quầy sách Hồng Nhi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                           200,000
1186 ĐTDĐ Minh Hiếu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                           100,000
1187 Shop quần áo Cô Hoa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                           100,000
1188 Văn Vĩnh Phúc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                             50,000
1189 Quán café Bảy Tỷ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                             50,000
1190 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                             50,000
1191 Bé Phạm Hữu Huân Trường tiểu học Nguyễn Văn Thời, Trung Ngãi, Vũng Liêm                             50,000
1192 Bánh kem Thảo An Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                             50,000
1193 Nhóm bạn Thiện Duyên TP Vĩnh Long                         600,000
1194 Dì Năm Sơn K1, P3, TP Vĩnh Long 400,000
1195 Dì Năm Sơn K1, P3, TP Vĩnh Long 400,000
1196 Dì Năm Sơn K1, P3, TP Vĩnh Long 400,000
1197 Dì Năm Sơn K1, P3, TP Vĩnh Long 400,000
1198 Thảo Nguyên K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
1199 Thảo Nguyên K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
1200 Thảo Nguyên K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
1201 Thảo Nguyên K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
1202 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                           50,000
1203 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                         100,000
1204 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                         100,000
1205 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                         200,000
1206 Ông Nguyễn Văn Nghĩa Công ty TNHH Tân Vạn Lợi, Long Hồ                        3,000,000
1207 Nguyễn Diệp Minh Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TP Vĩnh Long                           200,000
1208 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ                           200,000
1209 Nguyễn Diệp Hùng P9, TP Vĩnh Long                           200,000
1210 Gia đình Gia Huy, Gia Phát 58D5 Đinh Tiên Hoàng, K3, P8, TP Vĩnh Long 400,000
1211 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100,000
1212 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100,000
1213 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100,000
1214 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
1215 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                             50,000
1216 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                             50,000
1217 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long                           100,000
1218 Vân Anh P4, Tp Vĩnh Long                             50,000
1219 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                           100,000
1220 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                           100,000
1221 Cô Nam Cali                           100,000
1222 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
1223 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50,000
1224 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100,000
1225 Cô Mười, Hiền, Dung P8, TP Vĩnh Long 200,000
1226 Cô Danh, Hiển P8, TP Vĩnh Long 200,000
1227 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ 400,000
1228 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
1229 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
1230 Cô Ánh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
1231 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100,000
1232 Nguyễn Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi 100,000
1233 Chị Liễu Chợ Cái Đôi 100,000
1234 Cô Thảo Chợ Cái Đôi 100,000
1235 Võ Văn Cườm Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp 100,000
1236 Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thiện Tú Khóm Tân Quới Tây, Trường An, TP Vĩnh Long                           100,000
1237 Phật tử Như Tín Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long                           100,000
1238 Anh Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long                           100,000
1239 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TP Vĩnh Long 2,000,000
1240 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long                           150,000
1241 Bé Kitty Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long                           200,000
1242 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long                           200,000
1243 Mai Cát Tường Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                           200,000
1244 Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long 50,000
1245 Nguyễn Hoàng Anh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
1246 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400,000
1247 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
1248 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
1249 Văn Phước Hậu Thoại Sơn, An Giang 2,000,000
1250 Lý Tuyết Ngân TP Thủ Dầu Một, Bình Dương 500,000
1251 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200,000
1252 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân 300,000
1253 Trần Thanh Luyến Phú Hòa, An Phước, Mang Thít 200,000
1254 Lý Kim Phước Bình Dương 500,000
1255 Văn Phước Hậu Thoại Sơn, An Giang 2,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *