STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1169 Hoàn Ngọc Hiền Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
1170 Hoàng Anh Vĩnh Long 50.000
1171 Hảo ( Phế Liệu) Hòa Bình 100.000
1172 Thức ăn gia súc Mười Nghị Hòa Bình 100.000
1173 VTNN Năm Vân Hòa Bình 100.000
1174 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp 100.000
1175 Quán Lợi Lợi Tường Lộc, Tam Bình 200.000
1176 Hiếu, Dũng, Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
1177 Cháu Thành Đông   100.000
1178 Minh Thiện TT Long Hồ 500.000
1179 Bạn xem đài   50.000
1180 Ông Trương Văn Út Trần Văn Ơn 200.000
1181 Bà Mai Thị Ngẫu Nguyễn Huệ, P2, TPVL 400.000
1182 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, p1, TPVL 200.000
1183 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100.000
1184 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
1185 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
1186 Ông Huỳnh Văn Nửa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
1187 Sáu Hòa   50.000
1188 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
1189 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
1190 Nguyễn Trung Điền P5, Tp Vĩnh Long 50.000
1191 Đào Duy Bè cá tân Hội 50.000
1192 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1193 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1194 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
1195 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1196 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
1197 Xe Hoàng Đức   50.000
1198 Thảo Vân, Cẩm Vân   50.000
1199 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 150.000
1200 Chị 5 hử tiếu P1, Tp Vĩnh Long 50.000
1201 Lương Đức Tài, Lương Tài Xuân Trúc P3, Tp Vĩnh Long 100.000
1202 Huỳnh Ngọc Dung, Dương Quốc Vinh P3, Tp Vĩnh Long 100.000
1203 Lương Minh Tâm P5, Tp Vĩnh Long 200.000
1204 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long 400.000
1205 Bà Trần Kim Đồng Vĩnh Long 200.000
1206 Lê Trần Thanh Thảo Phước Lợi B, Phước Hậu, Long Hồ 200.000
1207 Bà Dương Thị Minh Hường Cái Tàu Hạ, P3, TPVL 400.000
1208 Cô Bích Vân Đài PT – THVL 200.000
1209 BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít 400.000
1210 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
1211 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
1212 Nhà hảo tâm An Bình 200.000
1213 VL Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long 200.000
1214 Chị Dung Đồng Phú 100.000
1215 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
1216 Anh Thái Trung Qui An Thuận, An Bình 50.000
1217 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long 50.000
1218 Chị Tư Nương An Bình 50.000
1219 Phan Thị Thùy Dung Tân Xuân, Tân Ngãi 50.000
1220 Cô Ba Ba Càng 100.000
1221 Cô Hiền Hòa Ninh 30.000
1222 Chú Hoàng Hòa Ninh 30.000
1223 Chị Nhuôn An Bình 50.000
1224 Tổ Từ Thiện An Bình 200.000
1225 Anh Tư Em An Bình 50.000
1226 Anh Thức An Bình 50.000
1227 Bé Nô En Hòa Phú 100.000
1228 Cô Quí Hòa Ninh 50.000
1229 Chú Nguyễn Văn Sơn Hòa Ninh 50.000
1230 Cô Kim Huê An Bình 50.000
1231 Anh Sơn An BÌnh 40.000
1232 Gia dình Ông Bà Sáu Em P2, Tp Vĩnh Long 200.000
1233 Dì Hai Thuận Ký P2, Tp Vĩnh Long 200.000
1234 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 150.000
1235 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
1236 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 200.000
1237 Trần Huỳnh Anh Thơ   100.000
1238 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1239 Tiệm lưới Quang Minh   100.000
1240 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 100.000
1241 Nguyễn Thị Ba Bình Minh 100.000
1242 Nguyễn Thị Sậu Thanh Sơn, Thanh Đức, Long Hồ 50.000
1243 Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200.000
1244 Cô Phượng P3, Tp Vĩnh Long 200.000
1245 Bạn xem đài   200.000
1246 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
1247 Pt Chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
1248 Gđ Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
1249 Ông Bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
1250 Trinh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
1251 Vũ Phong TT Tam Bình 100.000
1252 Phương Anh TT Tam Bình 100.000
1253 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100.000
1254 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
1255 Cô Thảo Trà Ôn 50.000
1256 Vựa cam Khánh Nhân Tt Tam Bình 100.000
1257 Tiệm kiếng Bảy Chiến Tt Tam Bình 100.000
1258 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50.000
1259 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200.000
1260 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
1261 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
1262 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
1263 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
1264 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
1265 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250.000
1266 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
1267 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thanh Trung, Tam Bình 100.000
1268 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1269 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50.000
1270 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1271 Võ Mạnh Lương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1272 Trần Văn Bảy Bí thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1273 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
1274 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
1275 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thanh Trung, Tam Bình 20.000
1276 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thanh Trung, Tam Bình 20.000
1277 Huỳnh Liên TT Tam Bình 100.000
1278 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100.000
1279 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
1280 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
1281 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
1282 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
1283 Bé Nguyên Bán thịt bò Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
1284 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
1285 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
1286 Hội từ thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
1287 Học, Bé Bảy Bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1288 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1289 Phaân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500.000
1290 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50.000
1291 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp 50.000
1292 Thượng tọa thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba kè 100.000
1293 Thượng tọa thích Phước Hạnh Trụ trì Chùa Phật Ngọc Xá Lợi 100.000
1294 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
1295 Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1296 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Hòa Lộc, Tam Bình 100.000
1297 VLXD Quốc Hội   50.000
1298 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1299 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1300 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1301 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1302 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
1303 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1304 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1305 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1306 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1307 Stephany Conh Nguyễn OHO 100.000
1308 Sally Tuyết Nhi Nguyễn OHO 100.000
1309 James an Như Tieu OHO 100.000
1310 Nguyen Maggie OHO 100.000
1311 Nguyen Qrystal OHO 100.000
1312 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1313 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1314 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
1315 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1316 Nguyễn Thi Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1317 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
1318 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
1319 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
1320 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1321 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1322 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
1323 ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
1324 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
1325 Nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
1326 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1327 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
1328 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1329 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50.000
1330 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1331 Tấn Thành (lò rèn) Long An 50.000
1332 Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1333 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1334 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1335 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1336 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1337 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1338 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1339 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1340 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1341 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá,Kiên Giang 50.000
1342 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
1343 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
1344 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1345 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1346 Tiệm thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1347 Chú Út (Hai Nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1348 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
1349 Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
1350 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50.000
1351 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1352 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1353 Huỳnh Thị Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1354 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1355 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1356 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1357 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1358 Huỳnh Văn Bị Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1359 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1360 Ngô Thị Rãnh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1361 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1362 Bạn xem đài Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
1363 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1364 Bà Nguyễn Kim Duyên Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
1365 Cô Vân TT Vũng Liêm 50.000
1366 Bạn xem đài Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
1367 Nguyễn Văn Nha Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1368 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1368a Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1369 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1370 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
1371 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 50.000
1372 Phúc Vinh, Anh Thư Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
1373 Căn tin bệnh viện Tam Bình   50.000
1374 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
1375 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
1376 Trần Minh Vũ Trà Côn 100.000
1377 Trần Nhật Minh Trà Côn 50.000
1378 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn 50.000
1379 Vũ Thị Hòa   50.000
1380 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TPHCM 600.000
1381 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
1382 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
1383 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
1384 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
1385 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long   3.000.000
1386 Anh Tiếp P3, Tp Vĩnh Long 400.000
1387 Phật tử Diệu Hương Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
1388 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100.000
1389 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200.000
1390 Văn Thố TT Vũng Liêm 50.000
1391 Chin Hồng TT Vũng Liêm 100.000
1392 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20.000
1393 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50.000
1394 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50.000
1395 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
1396 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
1397 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
1398 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
1399 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
1400 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
1401 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
1402 Đăng Khoa, Lan Thanh Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40.000
1403 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
1404 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
1405 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây 50.000
1406 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
1407 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
1408 Huỳnh Anh Thư, Ngyuễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100.000
1409 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng Liêm 50.000
1410 Phật tử Chùa Phước Thọ TT Vũng Liêm 20.000
1411 Chau Minh Toan   200.000
1412 Nguyen Tan Luc   60.000
1413 Nguyen Van Khoa   1.000.000
1414 Ti Vi P4, Tp Vĩnh Long 200.000
1415 Ba Dang Phung Huong An Giang 500.000
1416 Bạn xem đài   100.000
1417 Bạn xem đài   300.000
1418 Le Hai Bang   50.000
1419 Lam Thanh Quang   3.000.000
1420 Baà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè 100.000
1421 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1422 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1423 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1424 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
1425 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
1426 Dđoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè 100.000
1427 Cô Tám Vũng Tàu An Hữu, Cái Bè 50.000
1428 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, TPHCM 100.000
1429 Anh Chí An Hữu, Cái Bè 100.000
1430 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
1431 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
1432 Gia đình Anh Hải ( Pt Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè 100.000
1433 Đô lla P2, Tp Vĩnh Long 200.000
1434 Cô Sáu Phụng TPHCM 100.000
1435 Chị Ba Trúc USA 100.000
1436 Ông Lê Văn Giác Thuận Thới, Trà Ôn 2.450.000
1437 Diệp Kim Phụng Cty TNHH Tân Vạn Lợi 1.000.000
1438 Nguyễn Diệp Minh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
1439 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
1440 Nguyễn Thị Mai   100.000
1441 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1442 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
1443 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
1444 Cô Thủy HỰu Thành, Trà Ôn 20.000
1445 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàn Hảo 400.000
1446 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
1447 Võ Thị Kiều   50.000
1448 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
1449 Tiệm uốn tóc Gia Hân Phú Thịnh, Tam Bình 200.000
1450 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
1451 Ban trị sự Thành Đông Thành An, Thành Đông 100.000
1452 Huỳnh Văn Hòa Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng 1.000.000
1453 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
1454 Huỳnh Quốc Nam Gò Công Đông, Tiền Giang 100.000
1455 Bạn xem đài Chợ Tân Thanh 200.000
1456 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50.000
1457 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
1458 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
1459 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100.000
1460 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
1461 Cô Nam Calli 100.000
1462 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
1463 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
1464 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100.000
1465 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100.000
1465a Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50.000
1466 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 200.000
1467 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1468 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1469 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1470 Bé Huệ Quên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1471 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
1472 Công- Duyên Vũng Liêm 800.000
1473 Trần Hoàng Em Tân Qui, Hiếu Phụng 10.000
1474 Trần Hoàng Tuấn Tân Qui, Hiếu Phụng 10.000
1475 Trần Duy Khánh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10.000
1476 Trần Thị Mỹ Vy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10.000
1477 Trần Văn Viên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10.000
1478 Nguyễn Thị Ngọc Dung Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10.000
1479 Nguyễn Văn Tem Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10.000
1480 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
1481 Trương Thị Rĩ Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10.000
1482 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1483 Trần Thu Trang Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10.000
1484 Võ Huỳnh Nhã Trúc Đồng Tháp 100.000
1485 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
1486 Trần Mai Phương Quan Thanh 10.000
1487 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
1488 Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1489 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
1490 Quaán chay Hiếu Phụng Vũng Liêm 50.000
1491 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
1492 Nguyễn Thị Yêm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
1493 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 200.000
1494 Gia dđình Bà Vũ Thị Ngọc P1, Tp Vĩnh Long 750.000
1495 Ông Minh Đức P5, Tp Vĩnh Long 100.000
1496 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang, Huỳnh Thị Tú Trinh Phạm Thái Bường, P4, TPVL 600.000
1497 Ông Lê Văn Tổng Cty TNHH Vạn Thành Phát 1.000.000
1498 Hà Văn Thuận P1, TPVL 100.000
1499 Nguyễn Ngọc lan P1, TPVL 100.000
1500 Hà Phước Vinh P1, TPVL 100.000
1501 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, TPVL 100.000
1502 Nguyễn Tuấn Khoa TPHCM 100.000
1503 Nguyễn Thị Bảo Trinh TPHCM 100.000
1504 Nguyễn Tuấn Huy TPHCM 100.000
1505 Nguyễn Huy Quân TPHCM 100.000
1506 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TPHCM 100.000
1507 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TPHCM 100.000
1508 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TPHCM 100.000
1509 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TPHCM 100.000
1510 Lý Tấn Hiền Bến Cơ, trà Vinh 100.000
1511 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Cơ, trà Vinh 100.000
1512 Lý Minh Quân Bến Cơ, trà Vinh 100.000
1513 Lý Bảo Ngọc Bến Cơ, trà Vinh 100.000
1514 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
1515 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
1516 Trần Anh Quân TPVL 100.000
1517 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200.000
1518 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, P1, TPVL 200.000
1519 Tập thể CB- CNV Đài PT – THVL 1.000.000
1520 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
1521 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
1522 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50.000
1523 Chiị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
1524 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
1525 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước 50.000
1526 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
1527 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
1528 Yến Trâm Trường An 50.000
1529 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100.000
1530 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100.000
1531 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
1532 Trinh Nguyen Thi Bang   200.000
1533 Bạn xem đài   100.000
1534 Anh Tuấn, Việt Cường Trà Ôn 400.000
1535 Ly The Van   350.000
1536 Bạn xem đài   800.000
1537 Bạn xem đài   500.000
1538 Bạn xem đài   200.000
1539 Cô Giang TPHCM 100.000
1540 Võ Nguyễn Anh Minh TPVL 100.000
1541 Bà Hai Tốt Tân Quới, Tân Hòa 100.000
1542 Nguyễn Thị Hường Bán gạo Chợ Cái Đôi 100.000
1543 Chị Thảo Cái Đôi 100.000
1544 Cô Diệu Hòa Cái Đôi 50.000
1545 Dì Bảy Tiểu thương chợ Cái Nhum 200.000
1546 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ 400.000
1547 Ông Huỳnh Văn Phò Mang Thít 3.000.000
1548 Thiên Bình Pt Chùa Giác Thiên 100.000
1549 Giác Hạnh Pt Chùa Giác Thiên 50.000
1550 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ 100.000
1551 Đăng Thị Thu Vân Thanh Đức, Long Hồ 100.000
1552 Đăng Kim Tuyền Thanh Đức, Long Hồ 100.000
1553 Hai Cháu Khôi Ngọc Quận 9 TPHCM 1.000.000
1554 Bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 50.000
1555 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco   720.000
1556 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50.000
1557 Một giáo viên Lưu Văn Liệt 200.000
1558 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 50.000
1559 Phòng Thời sự Đài PT – THVL 2.000.000
1560 Bé Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100.000
1561 40 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 640.000
1562 Lương Chánh Huy, Lữ Ly Ly P4, Tp Vĩnh Long 100.000
1563 DNTN Ngọc Tiến K4, Tp Vĩnh Long 200.000
1564 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, Tp Vĩnh Long 200.000
1565 Lữ Ly Ly, Muỗi Muỗi, Tiếc Xì, Phan Đại Phúc P4, Tp Vĩnh Long 550.000
1566 Trịnh Mạnh Đức 169/54 Phó Cơ Điều, P3, TPVL 300.000
1567 Ông Bà Giáo Tạ TT 1.000.000
1568 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200.000
1569 Nguyễn Thị Sáu 4/2 Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
1570 Bé Nguyễn Lê 4/2 Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ 200.000
1571 Dương Liễu P5, TPVL 100.000
1572 Trang Hòa TPVL 100.000
1573 Năm Lan TPVL 100.000
1574 Minh Hùng hoàn hảo 100.000
1575 Hoàng Huy P4, TPVL 100.000
1576 Chị Hà ( Bán Bánh) Chợ Vĩnh Long 100.000
1577 Anh Cường TPVL 50.000
1578 Nguyễn Trung Bảo P3, TPVL 50.000
1579 Nguyễn Thanh Truyền Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
1580 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
1581 Tám Bon Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
1582 Nguyễn Kim Lệ Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
1583 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
1584 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100.000
1585 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
1586 Chau Minh Toan   100.000
1587 Ho Le Nga Cần Thơ 200.000
1588 Pham Cong Trang   100.000
1589 Huynh Cong Dinh   100.000
1590 Tran Anh Tuan   500.000
1591 Nguyen Tan Luc   60.000
1592 Tran Cao Phuong Thao   100.000
1593 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1594 Chú Út Ngợi Chủ tịch hội NCT Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1595 Chú Tám Chủ tịch hội NCT Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1596 Cô Giáo Út Nguyễn Văn Thảnh 50.000
1597 Chú Thím Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1598 Cô Nguyễn Thị Máu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1599 Chị Hồng Thu Hòa Bình 100.000
1600 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1601 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1602 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1603 Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1604 Chú Tám Thổ Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50.000
1605 Đổ Cao Cường Úc 400.000
1606 Khoa, Khôi, Khương P4, Tp Vĩnh Long 400.000
1607 Chị Kim Lê Lò bánh mì Hòa Bình 200.000
1608 Bà Năm Hoa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1609 Chị Kim Huyền Hòa An 100.000
1610 Cô Ba Huệ Nhan Hòa An 50.000
1611 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc Ấp Hòa Thới 100.000
1612 Chiị Thảo Nguyên Thành Trung 100.000
1613 Cháu Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân 100.000
1614 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân 100.000
1615 Thím Hai Hụ Thành Trung, Bình Tân 100.000
1616 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
1617 bảo trợ bệnh nhân nghèo Xã Mỹ Hòa Bình Minh 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *