STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

1645

Bạn xem đài

P5, TPVL

       50,000

1646

Bạn xem đài

P4, TPVL

     100,000

1647

Photo Ngọc Châu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

       50,000

1648

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

       50,000

1649

Anh Trương Hữu trí

Trần Phú, P4, TPVL

     100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *