STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

398

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

399

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

400

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

401

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt

100,000 

402

Phòng răng Việt Thanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

403

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

404

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

405

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

406

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

407

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPHCM

200,000 

408

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

409

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

410

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

411

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000 

412

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

413

Phòng răng Việt Thanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

414

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

415

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

416

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

417

Bà Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ Mang Thít

50,000

418

Chị Hai Mão

P9, TPVL

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *