STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

746

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

747

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

748

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

749

Bà Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ

50,000

750

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

751

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

752

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

753

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

754

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

755

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

756

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

757

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

758

Vo Thi Tuyet Hang

 

1,000,000

759

Bà Từ

P4, TPVL

100,000

760

Hải Triều, Bạch Yến

Cà Mau

400,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *