STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

673

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

674

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

675

Lò nem sáu Xệ con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000

676

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

677

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

678

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

679

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

680

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

681

Anh Hai

P3, TPVL

300,000 

682

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

683

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

684

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

685

Tập thể công nhân viên máy tính Huỳnh

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

200,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *