STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

467

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

468

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

469

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

470

Phòng răng Việt Thanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

471

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

472

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

473

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

474

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

475

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt

100,000 

476

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

477

Tập thể nhân viên máy tính Huỳnh

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

200,000 

478

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

50,000 

479

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

480

Phòng răng Việt Thanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

481

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

482

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

483

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

484

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *