STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

207

Tập thể bạn xem Đài

 

50,000 

208

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000  

209

Huynh Thi Nai

 

800,000  

210

Chú Trương Hữu Trí

P4, TPVL

100,000  

211

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

212

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

213

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

214

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

215

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

216

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

217

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

218

Cô Lan

P9, TPVL

100,000  

219

Khả Vy

P1, TPVL

50,000  

220

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000  

221

Anh Hậu

P3, TPVL

5,000,000  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *