STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

98

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

99

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

100

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

101

Bé Cát Anh

P9, TPVL

100,000 

102

Bà Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít

50,000

103

Lò Nem Sáu Xệ Con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000 

104

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

105

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

106

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

107

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

108

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

109

Chú Trương Hữu Trí

Trấn Phú, P4, TPVL

100,000 

110

Hồ Thi

Cần Thơ

100,000 

111

Vân, Hùng

 

100,000 

112

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

113

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13 D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

114

Diệp Kim Phụng

Cty TNHH Tân Vạn Lợi

500,000

115

Nguyễn Diệp Hùng

P1, TPVL

300,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *