STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

813

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000  

814

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

815

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000   

816

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000  

817

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000  

818

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000  

819

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000  

820

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000  

821

Ông Phạm Việt Hùng
 Bà Lâm Thị Bé Ba

TPVL

       200,000  

822

Phạm Quỳnh Như, Thùy Linh
 Kim Ngân, Trường Huy, Thành Quí

Cháu Ông Phạm Việt Hùng

       250,000  

823

Nguyen Thi Loc

 

2,000,000  

824

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân hòa

50,000 

825

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

826

Tiệm Bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000  

827

Khả Vy

P1, TPVL

50,000  

828

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000  

829

Nguyễn Hùng Khang

Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến tre

1,000,000  

830

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000  

831

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000  

832

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000  

833

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000  

834

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *